Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski. Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli aktywnie zgłaszali swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące tego projektu.

Przypominamy, że były to były pierwsze konsultacje społeczne. Ministerstwo Rolnictwa przewiduje kolejne konsultacje na maj-czerwiec 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi przedstawionego tematu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pierwszy-etap-konsultacji-planu-strategicznego-zakonczony oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zakonczyl-sie-i-etap-konsultacji-projektu-planu-strategicznego-dla-wpr

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

XI edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Współorganizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ideą konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jest promowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Niezaprzeczalnie chów bydła wpływa na stan środowiska naturalnego w wielu aspektach. Wzrost intensywności produkcji wołowiny i mleka sprawił, że wzrosło znaczenie kośnego wykorzystania łąk i pasz pozyskiwanych z gruntów ornych przyczyniając się m.in. do zmian w krajobrazie. Wzrost liczebności stad w poszczególnych gospodarstwach i zjawisko regionalnej koncentracji produkcji przekładają się m.in. na lokalne problemy z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych oraz intensywności odorów. Coraz większy nacisk kładziony jest na ekonomikę produkcji i obniżkę kosztów, co prowadzi także do wzrostu zapotrzebowania na produkcję większych zwierząt w szybszym tempie, wspieraną przez intensywne prace hodowlane, modyfikacje genetyczne hormony i antybiotyki.

Znana jest już Lista Odmian Zalecanych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego w 2021 roku.

Bobik

  1. APOLLO (wysokotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  2. BOBAS (wysokotaninowa), hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń
  3. CAPRI (wysokotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  4. FANFARE (niskotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  5. FERNANDO (wysokotaninowa), hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR

Może się wydawać, że sztuczna inteligencja (AI) bardziej kojarzy się z twórczością science-fiction. Nic bardziej mylnego. Jest ona już stosowana m.in. w rolnictwie od wielu lat w bardziej zaawansowanych technologicznie maszynach rolniczych (np. siewniki, kombajny, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze), systemach podejmowania decyzji dotyczących monitoringu i zwalczania agrofagów oraz systemach inteligentnego nawadniania. Rozwój systemów AI jest bardzo dynamiczny dzięki możliwości wykorzystywania rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT), rozwoju systemów łączności bezprzewodowych oraz algorytmom podejmowania decyzji na podstawie coraz większych ilości danych (np. analizy gleby, wielkości plonów, kondycja upraw, temperatury, wilgotność itp.).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin trzeci rok wspólnie przypominają rolnikom o tym, że „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”. 

9 lutego br. ruszyła kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin. Tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem Kupując podróbki, tracisz wiele razy!