W dniu 16 października 2019 roku w LODR w Końskowoli w Centrum Innowacyjno- Szkoleniowym odbyła się konferencja nt.: „ Propagowanie idei grup producentów rolnych jako skutecznego instrumentu zapewnienia wysokiej jakości żywności” zorganizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR przy współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą. Wzięli w niej udział goście zaproszeni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, rolnicy z grup producentów rolnych i planujący zrzeszanie się oraz doradcy  LODR.

Celem konferencji była promocja i wspieranie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w struktury gospodarcze, które odgrywają kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zwiększenia dochodów rolników.

Konferencję otworzył z-ca Dyrektora LODR w Końskowoli - Waldemar Banach oraz Prezes Zarządu LIR - Gustaw Jędrejek.

Bolesław Pieczyński z CDR w Radomiu omówił znaczenie gospodarczego organizowania się rolników w kontekście uwarunkowań rynkowych i legislacyjnych oraz wsparcie z jakiego może skorzystać działająca grupa. Specjaliści z Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wydziału ds. Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego OR ARiMR - Paula Chodkiewicz i Piotr Żydek przedstawili warunki uznania grupy producentów rolnych oraz możliwości wsparcia finansowego w ramach programu PROW 2014-2020.

Wiceprezes Zarządu Polpig Sp. z o. o w Wierzbówce - Karol Kropiwiec w sposób bardzo ciekawy i w ujęciu praktycznym zapoznał uczestników konferencji z działalnością swojej grupy na rynku prezentując inwestycje za środków PROW. Paweł Tchórzewski -  Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, zaprezentował zarówno korzyści płynące z gospodarczego organizowania się rolników, jak i problemy z którymi przyszło im się zmierzyć w trakcie działalności na rynku. Zdobyte przez nich doświadczenia stanowią bazę „dobrych praktyk” w dziedzinie współpracy producentów rolnych i są realnym wsparciem dla rolników  jeszcze nie zrzeszonych.       

Małgorzata Malicka