W ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Ośrodku pracowników Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego mieszczącego się w Falentach. Szkolenie odbyło się w czwartek, 10 października 2019 r. Spotkanie było przeznaczone dla doradców rolnych z województwa lubelskiego. Obejmowało ono zagadnienia z zakresu ograniczania zanieczyszczeń, powstających w wyniku stosowania azotanów i fosforanów w rolnictwie zagrażających środowisku wodnemu. Szkolenie otworzył Zastępca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Pan Waldemar Banach.

Pan dr hab. Stefan Pietrzak rozpoczął szkolenie wykładem na temat aspektu zanieczyszczenia wód. Przedstawił on istniejącym problem, a także sposoby przyczyniające się do ochrony wód między innymi poprzez wdrażanie postanowień Dyrektywy azotanowej, której celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powodowanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu. Odniesiono się także do  Prawa Wodnego czy też Konwencji Helsińskiej, mającej na celu ochronę środowiska Bałtyku. Mowa była także o groźnej eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego. Pan dr hab. Stefan Pietrzak wspomniał także o dofinansowaniach dla rolników do wapnowania i nawadniania.

Szczegóły programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przedstawił pan dr hab. Tadeusz Marcinkowski. Opowiedział on m.in. o tym jak odpowiednio stosować nawozy azotowe, w jaki sposób  przechowywać nawozy naturalne, oraz jak postępować z odciekami, aby chronić środowisko wodne. W dalszej części spotkania przez pana mgr. inż. Marka Urbaniaka przedstawione zostały zasady działania programu do wykonywania planu nawożenia azotem oraz „Max N”.

Dr inż. Sylwester Smoroń swój wykład przeznaczył na omówienie działań pomagających w zmniejszeniu zanieczyszczenia wód azotanami obejmujących racjonalne nawożenie azotem, odpowiednie stosowanie nawożenia na różnych typach gleb, rodzajach  uprawy oraz fazach rozwoju rośliny uprawnej. Zwrócił uwagę także na działanie i znaczenie stosowania nawożenia precyzyjnego oraz uprawy bezorkowej.

Na szkoleniu przedstawione zostały ważne problemy, które wpływają niekorzystnie na stan wód. Poruszane przez wykładowców tematy miały na celu uświadomienie słuchaczy o skali zanieczyszczenia środowiska wodnego .W celu uchronienia wód przed złym wpływem azotanów i fosforanów, należy postępować według zasad, zaleceń i porad. Rolnicy powinni brać pod uwagę stopień zanieczyszczeń jakie mogą powstać m.in. w wyniku stosowania nawozów azotowych czy nieodpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych. Poprzez dostosowanie się do zasad zawartych w różnych aktach prawnych rośnie szansa na poprawę stanu wód.

Bara Ewa