W dniu 26 i 27 sierpnia br. na stadionie w Trzydniku Dużym (powiat kraśnicki) odbyły się  Dożynki Gminne. W sobotę odbył się festyn rodzinny. Rywalizowały tu ze sobą reprezentacje sołectw z gminy Trzydnik Duży, a na scenie prezentowały się lokalne zespoły artystyczne. W niedzielę, główną część dożynek rozpoczęła polowa msza święta, którą odprawił proboszcz parafii w Olbięcinie ksiądz Henryk Bogdanienko.

Dożynki w Grabowcu odbyły się 20 sierpnia 2017 roku. Od kilku lat centralnym miejscem uroczystości, są błonia w miejscowości Grabowiec Góra, w związku z tym co roku kolejne sołectwa są gospodarzami dożynek. Korowód dożynkowy wyruszył z placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, by o godzinie 12.00 wziąć udział we Mszy Świętej Dziękczynnej za zbiory, a prowadziła go Orkiestra Dęta GOK.

W niedzielę 27.08.2017 r. w miejscowości Turka - powiat lubelski - odbyło się Święto Plonów Gminy Wólka. Podczas gminnych uroczystości dożynkowych Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz oraz Pan Sławomir Plis Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Rolniczego w Końskowoli dokonali uroczystego wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”, która jest najwyższej rangi odznaczeniem w zakresie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

W dniu 5 września 2017 roku w Andrzejowie, jednym z gospodarstw AGROMARINY Kulczyn odbyło się szkolenie dla producentów mleka pod nazwą: Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. Celem tego projektu była prezentacja najnowszych technologii stosowanych w uprawie roślin pastewnych i chowie bydła mlecznego. Impreza zorganizowana przez firmę InConventus, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zmieniono termin przyjmowania wniosków o rekompensaty z tytułu nieprzerwanego nieutrzymywania świń z 15 września na 31 października 2017 roku. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia po zakończeniu żniw, organizowane są Dożynki Powiatu Janowskiego. Jest to impreza cykliczna organizowana corocznie w innej gminie. Impreza składa się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. W tym roku Dożynki Powiatowe odbyły się 27 sierpnia w Godziszowie. Gospodarzami tegorocznych dożynek był Starosta Janowski – Pan  Grzegorz Pyrzyna i Wójt Gminy Godziszów  Pan Józef Zbytniewski.

Nabór od 13 do 27 września 2017 roku

Wnioski o pomoc należy składać do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina beneficjentom, którzy złożyli wnioski  o wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego ze zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o niezwłocznym zgłaszaniu w Biurze Powiatowym możliwości zmiany elementu proekologicznego i szkodach w uprawach  spowodowanych klęskami żywiołowymi. Rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we  wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego.

Gospodarzem tegorocznych dożynek w powiecie krasnostawskim była Gmina Rudnik.  Odbyły się one 27 sierpnia 2017 r. w Rudniku. Powiatowe święto rozpoczęła msza św. za szczęśliwie zebrane plony odprawiona w intencji rolników. Następnie Wójt Gminy Rudnik Tadeusz Zdunek powitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło parlamentarzystów, radnych powiatu, przedstawicieli poszczególnych gmin, dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

 

 

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nabór od 25 września do 24 października 2017 roku.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

W tym roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych już po raz dziewiętnasty organizuje Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW. Tegoroczna Wystawa odbędzie się w dniach 22-25 września, tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k/Poznania w gminie Pobiedziska, w województwie wielkopolskim. Tak jak w latach ubiegłych wstęp na Wystawę będzie bezpłatny, a na przyjezdnych czekać będą bezpłatne parkingi i katalogi.

Dożynki inaczej zwane Świętem Plonów to ludowe obchody połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Wspaniała tradycja jak również najważniejsze wydarzenie dla rolników, wieńczące rok ciężkiej pracy. Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę 27 sierpnia w Radawcu, gdzie podczas korowodu dożynkowego zaprezentowano najpiękniejsze wieńce przygotowane przez mieszkańców Lubelszczyzny.

Doradcy LODR w Końskowoli udzielają wszelkich informacji oraz świadczą pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych z tytułu poniesionej szkody w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich. 

Późnoletni siew i podsiew użytków zielonych Jeszcze w końcu sierpnia i na początku września możemy wykonywać nowe zasiewy użytków zielonych bądź podsiewać już istniejące. Jest to alternatywny termin w stosunku do wiosny, kiedy zwykle następuje spiętrzenie prac polowych. Cykl w jakim powinniśmy podsiewać łąki to około 4-5 lat.

 

Czytaj więcej: Późnoletni siew i podsiew