Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizuje trzy projekty w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

  1. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w woj. lubelskim”

Cel operacji: „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Liczba uczestników szkoleń – 1941.

 

  1. „Szkolenia z zakresu normy i wymogi wzajemnej zgodności w woj. lubelskim”

Cel operacji: „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem”. Liczba uczestników szkoleń – 2550.

 

  1. „Szkolenia z nowoczesnego chowu bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie lubelskim”.

Cel operacji: „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Liczba uczestników szkoleń – 460.

 

Na szkolenia zapraszamy rolników, domowników, małżonków rolników zainteresowanych ww tematami. Zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy i wyżywienie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Ilość miejsc ograniczona. W każdym szkoleniu może uczestniczyć 15 osób.

 

Program szkolenia CC

Harmonogram szkoleń CC

Program szkolenia zboża

Harmonogram szkoleń zboża