Ostatniego dnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił, że z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów teleinformatycznych obsługi Programu

do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikającym z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczącej między innymi wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej.

Źródło: www.wfos.lublin.pl

Dominika Jałocha