„Realizacja działań środowiskowych na poziomie gospodarstwa” to temat konferencji, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Pan Andrzej Ryl Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Problematyka omawianych zagadnień wzbudziła zainteresowanie 112 uczestników. Wśród słuchaczy obecni byli rolnicy i doradcy.

Wszyscy zaciekawieni nowym rolniczym wyzwaniem, które musi być realizowane  w gospodarstwach rolnych przyjechali posłuchać co ich czeka i jak sprostać przepisom obowiązującym w programie azotanowym. Wymagania programu azotanowego obowiązują od 26 lipca 2018 r. na obszarze całego kraju. Wyjątek dotyczy sporządzenia planu nawożenia azotem, który zacznie obowiązywać już niebawem od 1 stycznia 2019 roku oraz przepisów dotyczących obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (terminy uzależnione są od wielkości produkcji):

  • Do 31 grudnia 2021 roku w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 sztuk czy też chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
  • Do 31 grudnia 2024 roku dotyczy podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Program azotanowy wprowadza także zmiany w terminach stosowania nawozów. Szczegółowo warunki i zasady programu azotanowego na poziomie gospodarstwa rolnego omówił Pan Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Wszystkie tematy wykładów wzbudzały duże zainteresowanie słuchaczy. O kierunkach zmian w płatnościach na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wprowadzanych od 2019 roku powiedział Pan Tomasz Stachowicz również z CDR Oddział w Radomiu. Pani Katarzyna Stanisławska i Pan Paweł Ręba z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przedstawili różnice między poszczególnymi formami w nawozach wapniowych i NPK, zasady stosowania nawozów oraz metody analiz glebowych i nowoczesne narzędzia analizy gleby. Specjaliści z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli byli autorami dwóch kolejnych wykładów. Pani Dominika Jałocha przybliżyła zasady programu czyste powietrze a Pan Bogusław Kiedrowski przedstawił narzędzia do wdrażania programu azotanowego tj. rejestr nawożenia azotem i plan nawozowy. Gospodarzem konferencji był Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska.

Bożena Reniuszek