Zezwolenia wydane w trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009,  dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin - pozwala ona na wniosek z dnia 11 lipca 2018 r. uzupełnionego w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz 9 października 2018 r. przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego środków ochrony roślin pod nazwą:

Cruiser SB 600 FS   produkcji Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska, zawierającego substancję czynną tiametoksam,

Stosowanie środka pojedynczo:

Maksymalna zalecana dawka środka do zaprawiania : 75 ml/1 jednostkę siewną nasion otoczkowanych

Stosowanie środka łącznie z zaprawą Force 20 CS:

Zalecana dawka: Cruiser SB 600 FS 25 ml + Force 20 CS 30 ml /jednostkę siewną nasion

otoczkowanych.

Montur Forte 230 FS produkcji Bayer AG – Republika Federalna Niemiec, zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę.ej  w ochronie roślin.

Maksymalna zalecana dawka środka do zaprawiania : 100 ml/1 jednostkę siewną nasion otoczkowanych

Oba preparaty będą stosowane w celu zwalczania: szarka komośnika, płaszczyńca burakowego, rolnic w okresie od dnia 8 stycznia 2019 r. do dnia 7 maja 2019 r.

 

Po  dniu 7 maja 2019 r. dane środki ochrony roślin wyżej przedstawione nie mogą być pozostawione w obrocie, ani nie mogą być stosowane, jak również nie mogą być wysiewane nasiona buraka cukrowego zaprawiane tym środkiem.

 

Na podstawie wiadomości z MRiRW ( zezwolenie nr R/j-5/2018 oraz zezwolenie nr R/j-6/2018) opracował Mariusz Kupisz