Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizuje projekt: „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR Działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa lubelskiego:

  • przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy)
  • przedstawicieli środowisk naukowych oraz
  • innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego).


W ramach projektu planowana jest organizacja pięciu bezpłatnych seminariów z zakresu:

  1. Funkcjonowanie, wsparcie oraz zasady aplikowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w kontekście działania Współpraca (8 godzin dydaktycznych)
  2. Budowa powiązań międzyinstytucjonalnych, formy powiązań partnerskich (zagadnienia prawno-organizacyjne, zasady zawiązywania konsorcjum) (8 godzin dydaktycznych)
  3. Zasady rozliczeń finansowych w ramach konsorcjum (8 godzin dydaktycznych)
  4. Badania naukowe oraz innowacyjne technologie dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego ( 8 godzin dydaktycznych)
  5. Marketing dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (16 godzin dydaktycznych)


Cykl szkoleniowy rozpocznie się w dnia 12 czerwca 2018 roku, kolejne terminy zostaną podane w terminie późniejszym osobom zakwalifikowanym do projektu.
Miejsce odbywania seminarium: Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów


Rekrutacja do projektu: Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 28 maja 2018 roku na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Informacje o projekcie ;
Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, www.zacydrowani.pl oraz pod numerem tel. 509 232 842 oraz parterów projektu
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej  www.lgdkrasnik.pl
Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak  www.owocowyszlak.pl
Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień www.zielonypierscien.eu

Do pobrania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi