Od 17 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące pomocy przy pracach sezonowych – poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Ustawa wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Umowa z takim pracownikiem może być zawarta maksymalnie na 180 dni w jednym roku kalendarzowym. Obowiązkowo musi być zawarta w formie pisemnej.

W przypadku zatrudniania cudzoziemca umowa musi być sporządzona w dwóch językach. Nie ma gotowego wzoru umowy, ale powinna ona zawierać m.in. rodzaj wykonywanej pracy, miejsce, wysokość wynagrodzenia oraz czas trwania umowy. Jak mówił wiceminister nowe przepisy wprowadzają ułatwienia w zatrudnianiu pracowników sezonowych. Aby pracownik mógł podjąć pracę rolnik ma obowiązek zgłoszenia tego do powiatowego urzędu pracy, ale nie trzeba będzie czekać na wydanie decyzji administracyjnej. Z zawarcia umowy wynika również obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego w KRUS. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Wysokość składki zdrowotnej to 142 zł, a wypadkowej w zależności od ilości przepracowanych dni w danym miesiącu, maksymalnie 42 zł. Łączny koszt dla rolnika to 184 zł miesięcznie. Pracownicy sezonowi będą objęci ubezpieczeniem wypadkowym - uprawniającym do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach i zdrowotnym – dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach. Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach.

Pomoc przy zbiorach obejmuje:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera listę produktów rolnych, przy zbiorze których, może być świadczona pomoc w ramach umowy o pomocy przy zbiorach. Jest ona dostępna na stronie KRUS (www.krus.gov.pl).

                                      Alicja Pawlak-Zdziechowska