W związku ze zbliżającym się sezonem uprawy zbóż, zbiorów owoców i warzyw przypominamy osobom, które zajmują się produkcją pierwotną o konieczności dokonania rejestracji prowadzonej działalności w siedzibie właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów podstawowych. Obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego.

Zgłoszenie prowadzenia produkcji podstawowej należy dokonać na wniosku dostępnym na stronie internetowej Państwowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego nad produkcją pierwotną od etapu zbioru ( www.pis.gov.pl).

Rejestracja jest bezpłatna

Niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.