Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Termin realizacji konkursu wrzesień – listopad 2022.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Etap szkolny będzie zakończony przekazaniem do dnia 30 września 2022 roku do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie którego leży szkoła – sześciu najlepszych prac, tj. po trzy prace, w każdej kategorii wiekowej wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Etap wojewódzki zostanie zakończony przekazaniem do dnia 21 października 2022 roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sześciu najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej kategorii wiekowej wraz z protokołem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Prace przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 listopada 2022 roku na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami.

Informacja dotycząca konkursu zostanie przekazana za pośrednictwem wojewódzkich kuratorów oświaty do dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce.

Zachęcamy dyrektorów szkół podstawowych do organizacji konkursu w swojej szkole.

Do pobrania:

Załączniki do regulaminu- formularz zgłoszeniowy (Załączniki do regulaminu 2022-2023.pdf)

Regulamin konkursu (Regulamin konkursu 2022 - 2023.pdf)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi