W okresie wschodów i rozwoju liści bobiku, grochu i łubinu należy obserwować plantacje pod kątem występowania oprzędzików. Dorosłe chrząszcze po przezimowaniu w glebie żerują na wschodzących roślinach, wygryzając na brzegach blaszek liściowych charakterystyczne zakola (żer zatokowy). Wspomniane gatunki roślin bobowatych wykazują największą wrażliwość na uszkodzenia powodowane przez chrząszcze do fazy 6 liści. U starszych roślin groźne są larwy oprzędzików, które bytują w części podziemnej i żerują na brodawkach korzeniowych, przez co ograniczone jest wiązanie azotu atmosferycznego. 

Do zwalczania oprzędzików zarejestrowane są następujące substancje czynne:

acetamipryd (Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Ceta 20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP) - bobik i łubin

beta-cyflutryna (Bulldock 025 EC; Tekapo 025 EC) - bobik i groch

alfa-cypermetryna (A-Cyper 100 EC, Alciper 100 EC, AlfaCyper 100 EC, Alfacypermetryna 10 EC, Alfa-Pest 100 EC, Alfastop 100 EC, Asteria 100 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Proalfacypermetrin) - groch

Edyta Baca