Od 16 kwietnia 2020 r. aż do odwołania wprowadzono przepis, który zobowiązuje społeczeństwo na terytorium naszego kraju do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Nakaz ten będzie obowiązywał w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych lub na targowiskach.

Resort rolnictwa informuje, że obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też przebywania na terenie prywatnym – jak np. taras czy własna nieruchomość wokół domu. Jak mówi sama definicja miejsca ogólnodostępnego, jest to miejsce publiczne, a zatem teren gospodarstwa, jak i grunty rolne stanowią teren prywatny.

Jeżeli na teren prywatny rolnika wejdzie osoba niebędąca członkiem rodziny i niezamieszkująca w jego gospodarstwie rolnym, wówczas będzie musiał skorzystać z maseczki.

Zakrywanie ust i nosa nie będzie nas zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby wynoszącej przynajmniej 2 metry w miejscach ogólnodostępnych.

Dodatkowo MRiRW informuje, że zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 5 pkt 1 rozporządzenia zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych;
  • lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
  • lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych.

Źródło: MRiRW

Katarzyna Guzek