Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” termin składania wniosków upływał 17 kwietnia 2020 r. oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie termin upływał w dniu 20 kwietnia 2020 r. 

Decyzją Prezesa ARiMR wydłużono terminy, do których mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naborów odpowiednio do dnia 17 czerwca 2020 r. (włącznie) dla operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” i do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie) dla operacji typu  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Więcej informacji na stronie ARiMR pod linkiem

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-wydluzony-termin-naboru.html