"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W terminie 8 -11 września Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny pt. „ Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”. Wyjazd organizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem realizacji operacji było podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w zakresie organizacji i funkcjonowania grup operacyjnych wśród rolników, doradców, przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego, promocja działania "Współpraca", zapoznania uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych w regionie węgierskim. Wyjazd studyjny adresowany był do osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI i aplikowaniem o środki w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020. W wyjedzie wzięli udział m.in. rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych, doradcy rolniczy, przedstawiciele stowarzyszeń.

Wizyta studyjna rozpoczęła się 8 września wyjazdem do Budapesztu gdzie już pierwszego dnia mieliśmy spotkanie w Węgierskiej Izbie Rolniczej podczas, której pracownicy Węgierskiej Izby Rolniczej oraz Narodowego Centrum Doradztwa przedstawili swoje prezentacje. Grupa została zapoznana z systemem doradztwa rolniczego na Węgrzech, zasad funkcjonowania systemu doradztwa terenowego praz wprowadzonego w życie e-doradztwa dla rolników. Głównym tematem do dyskusji była wymiana doświadczeń w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI. Po udanej wizycie w Budapeszcie przejechaliśmy do miejscowości Tereny, gdzie znajduje się ekologiczne gospodarstwo prowadzone przez młode małżeństwo, które postanowiło rzucić życie w mieście i przenieść się na wieś gdzie mogą na własną rękę produkować ekologiczne warzywa. W realizacji tego planu pomogły im fundusze europejskie, które wykorzystali na zakup ziemi, remont budynków. Obecnie gospodarstwo zajmuje się uprawą warzyw w tunelach głównie są to pomidory oraz papryka. Rynkiem zbytu są głównie restauracje oraz sklepy w Budapeszcie jak również indywidualni odbiorcy.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w wydrążonej w skale wulkanicznej piwniczce Pana Lajosza Gal w miejscowości Eger. Charyzmatyczny właściciel winnicy opowiadał z pasją o winie i technologii produkcji. Jako wykładowca chemii, podkreślał jak ważne jest rozumienie procesów chemicznych zachodzących w roślinach przed jak i po zbiorze, a także poszczególnych etapach produkcji wina.  Następnie cała grupa udała się na plantacje winogron uprawianych przez Pana Lajosza Gal gdzie kontynuował swój wykład o technologii oraz uprawie winogron. Wizyta została zakończona degustacją, która była połączona z wykładem na temat sposobu degustacji ale także etykietą spożywania wina. Kolejna wizyta odbyła się w winnicy Toth Ferenc Pinceszet gdzie została grupie przekazana historia winnicy oraz zostało przedstawione jakie wina są produkowane i w jaki sposób je wytwarzają w wyżej wymienionej winnicy.  Kolejne wizyty również odbywały się w klimatycznych winnicach, które znajdowały się w wulkanicznych skałach a wnętrza pokryte były unikalnym rodzajem pleśni, która ma wpływ na dojrzewanie oraz smak win pochodzących z Egeru.

Wizyta w Tokaju była ostatnim punktem programu wizyty studyjnej gdzie mogliśmy zobaczyć jedną z największych winnic. Była to winnica Chateu Dereszla miejsce jest przepełnione winem i historią. Piwniczka wykuta w skale ma blisko kilometr korytarzy, podzielonych na 5 sekcji, które mieliśmy okazję zwiedzić razem z przewodnikiem, który opowiadał o historii oraz procesie produkcji wina w Tokaju.    

Organizacja wyjazdu studyjnego była doskonałą formą podniesienia wiedzy wśród uczestników, wymiany wiedzy i doświadczeń. Nawiązanie nowych kontaktów oraz wymiana doświadczeń zmotywuje różne podmioty do wspólnych działań mających na celu podniesienie rentowności swoich gospodarstw. Wyjazd na Węgry dał uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z rolnikami i przedsiębiorcami, obserwacji różnych innowacyjnych rozwiązań tam stosowanych, a które byłyby trudne do zaobserwowania  w warunkach polskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020