Dnia 23 stycznia 2020 roku  rząd przyjął przepisy mówiące, że tak jak w 2018 i 2019 rolnik, który ubiegał się wyłącznie o:

Jak co roku w Nadarzynie odbyły się trzydniowe Targi Rolnicze. To wielkie wydarzenie miał przyjemność otworzyć Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. W czasie swojego wystąpienia omówił on wyzwania, z którymi musi zmierzyć się polskie rolnictwo. Było mowa między innymi o poprawie jakości gleby, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz działaniu mającym na celu pochłanianie gazów cieplarnianych. Pan Minister wspomniał także o roli nowoczesnych technologii jak np. maszyny  czy  badania, które są bardzo potrzebne w tej gałęzi gospodarki. Podkreślił, że to rolnik i jego wiedza jest najważniejsza i przekłada się to na stan środowiska. Pan Minister Ardanowski zaznaczył także jak istotna jest współpraca między organizacjami rolniczymi, mająca  odzwierciedlenie  w rozwoju rolnictwa.

Około pół tysiąca osób uczestniczyło w 61 Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, która miała miejsce 4 lutego br. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach. Konferencja odbyła się w szczególnym czasie – Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin ogłoszonym oficjalnie przez ONZ. Konferencję o zasięgu ogólnokrajowym patronatem honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski. W piśmie adresowanym do Pani dr hab. Doroty Konopackiej, prof.IO Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa napisał: Doceniam znaczenie i popieram organizację wydarzenia, które stwarza możliwości prezentacji aktualnych rezultatów badań naukowych oraz wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu wdrażania najnowszych, skutecznych metod racjonalnej ochrony sadów i plantacji roślin jagodowych, umożliwiających skuteczną ochronę roślin przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu pozostałości stosowanych środków chemicznych w owocach.

Program „Dobrostan zwierząt” uprawnia do uzyskania dodatkowych dopłat między innymi do loch i tuczników po spełnieniu określonych wymagań. Jedną z części programu jest dopłata do dobrostanu loch, którego podstawą jest dodatkowe oznakowanie lochy zgłoszonej do programu (kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym). Liczbę loch, do której przysługiwać będzie płatność dobrostanowa, ARiMR ustali na podstawie danych zawartych w systemie IRZ.

Wszystkie lochy rolnik indywidualnie znakuje i rejestruje zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

Od marca 2020 roku indywidualne oznakowanie lochy będzie można zgłaszać do rejestru za pośrednictwem Portalu IRZplus.

W życie weszła ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona zmiany, które mają na celu regulacje przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ASF) na terenie Polski.

Tym razem Targi Lublin gościły uczestników XVI edycji Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2020”. W dniach 21-22 stycznia zaprezentowano m. in. cykl wykładów poświęconych roślinom jagodowym oraz orzechom laskowym i włoskim. To już drugie spotkanie poświęcone orzechom na forum „Jagodowych Trendów”, które jest kontynuacją i rozwinięciem tematyki z 2019 roku. Organizatorzy starają się wyjść naprzeciw sadownikom poszukującym nowych, mało powszechnych źródeł dochodu w swoich gospodarstwach.

21 i 22 stycznia 2020 roku w Lublinie miała miejsce XVI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy 2020”, w której brał udział również Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Specjaliści z Ośrodka przez dwa dni byli dostępni na stoisku LODR. W tym czasie odbywały się konferencje podzielone na poszczególne  sesje tematyczne. Poruszonych zostało wiele ciekawych zagadnień. Oprócz tematów technologicznych były również tematy dotyczące przyszłości produkcji owoców jagodowych. Coraz częściej pojawiają się bowiem problemy ze zbytem i opłacalnością produkcji. Nasza produkcja owoców jagodowych w większości przeznaczona jest na eksport w postaci przetworów.

W dniach 16-18 stycznia br. PZDR Krasnystaw zorganizował wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie 2020 POLAGRA PREMIERY. Targi odbywają się co dwa lata i prezentowane są na nich nowości i innowacje firm wprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat, mające głównie formę prototypów, a sprzedawanych w szerokiej ofercie w kolejnych latach. Na tegorocznej POLAGRZE zaprezentowało się łącznie 250 firm głównie z branży rolniczej i leśnej w 8 pawilonach wystawowych, oraz instytucje związane bezpośrednio z szeroką obsługą rolnictwa . Dla 37 z nich przyznano Złote Medale Polagra 2020 w dwóch kategoriach ,,Maszyny, urządzenia, aplikacje i produkty dla rolnictwa” oraz „Rośliny uprawne” - za najbardziej innowacyjne  i cenne produkty.

23.01.2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja "Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne", zorganizowana przez Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. Konferencja miała na celu zbliżenie dwóch współpracujących ze sobą stron tj. rolników – producentów ekologicznej żywności z  przedstawicielami zakładów skupujących te surowce.

 

Dnia 19 grudnia 2019 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Zielony Pierścień” przyjął nowe zasady certyfikacji  produktów lokalnych, które są wytwarzane na obszarze działania LGD (11 gmin). Od tego dnia obowiązują dwie procedury: jedna dla przedsiębiorców i rolników, druga dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Obowiązujący do tego czasu regulamin został anulowany. 

Kolejny już rok Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia które uruchomione zostały w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z następujących kategorii:

Już nic nie będzie tak jak było ! Pod takim hasłem w dniach 17-19 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300-tu pszczelarzy z całej Polski, a także z Austrii, Białorusi, Litwy, Włoch i Czech. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia.  Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można  składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 r.

Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Celem projektu jest utworzenie zorganizowanego rynku giełdowego dla wybranych produktów rolnych oraz spożywczych. Platforma Żywnościowa utworzona została na wzór Giełdy Papierów Wartościowych. Pilotaż rusza w marcu 2020 roku i na początku przedmiotem obrotu będzie pszenica. Docelowo znaleźć się mają również inne produkty rolne m.in. kukurydza, czy półtusze wieprzowe.

Nastąpiły zmiany w Art. 29. - Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę - Prawo budowlane. Obowiązuje teraz procedura uproszczona, należy dokonać zgłoszenia budowy do właściwego Urzędu - Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego.

  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przypomina się hodowcom drobiu by zachowali szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną stanowiącą największe zagrożenie dla produkcji drobiarskiej.

Pole roślin okopowych  w 2019 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 1 ha. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2018 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 33,5 K2O – 20,3 i Mg – 10,3 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 7,4.

PRONAR DUMA PODLASIA

Podlasie kojarzy nam się głównie z piękną przyrodą i produkcją mleka a nie z przemysłem i technologiami. Jest to oczywiście częściowo prawdziwe skojarzenie. W rzeczywistości oprócz walorów przyrodniczych powstały tu znane w całej Polsce przedsiębiorstwa oparte na nowoczesnych technologiach, innowacjach i dużej produkcji dla sektora agro. Takim podmiotem jest z pewnością firma PRONAR, która na Podlasiu wybudowała kilka nowoczesnych obiektów produkcyjnych - jest to 7 fabryk i centrum badawcze, w których zatrudnionych jest ponad 2000 osób.

W Sadzie Dydaktyczno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 12 grudnia 2019 roku miała miejsce prezentacja narzędzi do cięcia drzew i krzewów francuskiej firmy INFACO, podczas której zaprezentowane były aktualne zasady cięcia drzew jabłoni. Zaprezentowano również maszyny służące do konturowego cięcia sadów owocowych - Zestaw Ostraticky PNP 253 i podcinacz pędów - Former  do cięcia i formowania krzewów jagodowych. Organizatorem spotkania był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i firma Janczar.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 3.12.2019 roku w Woli Rudzkiej odbyło się seminarium „Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”, zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Seminarium zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniach 6-8 listopad 2019 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w Kazimierzu Dolnym warsztaty serowarskie pt. „ABC serowarstwa w województwie lubelskim”. Operacja został zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W XXVII edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2018 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 13 grudnia 2019 roku.

Organizatorem konkursu jest: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Do udziału w konkursie swoje wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze, wydane w 2018 roku.

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski od rolników, którzy chcą w swoim gospodarstwie zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.  Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosić będzie do 60 procent kosztów kwalifikowanych w przypadku realizacji operacji przez młodego rolnika i 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.