Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Pana Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 lutego 2024 r. podczas X Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych, Partnerów i Patronów Medialnych. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2023 w trzech kategoriach:
• hodowca,
• producent opasów,
• producent odsadków.

PZPBM Konkurs PBMR 2023_zaproszenie.pdf

REGULAMIN Konkursu PBMR 2023.pdf

Zaproszenie_do_udziału_w_konkursie_PBMR.png