Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi do końca kwietnia kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznaczenia „Produkt polski”. Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „Produkt polski” umożliwia konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce i z użyciem krajowych surowców.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Wybierając produkt z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma więc pewność, że został on wytworzony w kraju i z rodzimych surowców. W czasie zakupów warto szukać produktów z tym znakiem na sklepowych półkach.

Źródło : http://www.kowr.gov.pl.