W dniu 24 stycznia 2018 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z s. w Grabanowie  odbyło się na szkolenie skierowane do rolników indywidualnych nt. JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO_VAT. Wykład przeprowadził Pan Robert Pańczuk - Kierownik Dział Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony  rolników ponieważ od
1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek wysyłania w formie elektronicznej JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.  Nowy obowiązek dotyczy  podatników VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT zawiera dane zaewidencjonowane w elektronicznym rejestrze sprzedaży i zakupów  VAT.

Prowadzący szkolenie poinformował,  że Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - czyli rolnicy ryczałtowi. Następnie zaprezentował sposób sporządzania JPK. Omówił kiedy i w jaki sposób należy składać JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK_VAT  do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli podatnik  rozlicza się z podatku VAT kwartalnie  przesyła JPK_VAT za każdy miesiąc. Przykładowo: do 25 lutego informacja za styczeń, do 25 marca informacja za luty itd.

JPK_VAT można sporządzić samodzielnie poprzez wygenerowanie i wysłanie przy użyciu pliku csv i aplikacji Klient 2.0. Można tego dokonać przy użyciu programu księgowego lub skorzystać z usługi w biurze rachunkowym.

Dla podatników, którzy nie korzystają z programów księgowych i usług biur rachunkowych Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przygotowało niezbędne narzędzia, które umożliwiają samodzielne wysyłanie JPK_VAT. Prowadzący szkolenie przedstawił  wskazaną stronę internetową MF i omówił krok po kroku czynności, które należy wykonać aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku wysłania JPK_VAT. Następnie rolnicy dowiedzieli się o tym jak zakładać profil zaufany potrzebny do podpisania JPK.

Nowością, o której poinformował wykładowca jest aplikacja księgowa  e-mikrofirma. Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach w styczniu 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została udostępniona bezpłatna aplikacja księgowa  e-mikrofirma. Umożliwia ona  wystawianie i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowanie i wysyłanie JPK_VAT. Rolnicy  - podatnicy VAT mogą korzystać z tej aplikacji..

Na zakończenie szkolenia zostały krótko wspomniane konsekwencje wynikające z niezłożenia JPK_VAT.

 

Krystyna Laskowska