Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie tych wyników sporządzane są Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie poszczególnych województw.

Warunkiem utworzenia tej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników. Na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli w Pożogu II od wielu lat prowadzone są doświadczenia PDO
z ziemniakami jadalnymi i skrobiowymi oraz pszenicą ozimą, a od 2021 r. również z bobikiem.

Odmiany bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi, podane w Tab. 1 odznaczyły się w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach woj. lubelskiego.

Tab.1 Wykaz odmian bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy w woj. lubelskim w 2024 r.

Gatunek

Odmiany rekomendowane do uprawy

BOBIK

1 – Apollo

2 – Bobas

3 – Capri

4 – Fanfare

5 - Trumpet

GROCH SIEWNY

1 – Astronaute

2 - Kazek

3 – Nemo

4 – Ostinato

5 – Tarchalska

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

1 – Agat

2 – Furman

3 – Roland

ŁUBIN ŻÓŁTY

1 – Mister

2 – Puma

3 – Salut

SOJA

1 - Marzena

1 – Amiata

3 – Aurelina

4 – Nessie PZO

5 – Sirelia

6 – Acardia

7 – Achillea

8 – ES Governor

9 - Sahara

Listy wyżej wymienionych odmian wraz z ich charakterystyką znajdziecie Państwo TUTAJ (LOZ 2024 - Bobowate.pdf)

Edyta Baca

Opracowano na podstawie danych COBORU

                                                                                              

Doświadczenie PDO z bobikiem na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym LODR w Końskowoli, Pożóg II 19 V 2023 r.