W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i interwencji w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (interwencje ekologiczne, interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszury informacyjne.

Broszury obejmują tematykę:  

  1. Płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów oraz interwencji środowiskowych PS WPR 2023-2027
  2. Interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych PS WPR 2023-2027
  3. Interwencji- Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027
  4. Interwencji leśno-zadrzewieniowych PS WPR 2023-2027
  5. Ekoschematów obszarowych PS WPR 2023-2027
  6. Ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027

W broszurach tych znajdują się odwołania do dokumentów i aktów prawnych regulujących przyznawanie płatności. Omówione są warunki i wymogi dotyczące przyznania poszczególnych rodzajów płatności oraz interwencji.

W broszurze dotyczącej płatności bezpośrednich poruszone są zasady podstawowego wsparcia dochodów- odpowiednik JPO, płatności redystrybucyjnych, płatności dla młodych rolników, wsparcia związanego z produkcją, a także elementy wspierające realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt- ekoschematy.

Zachęcamy rolników do zapoznania się z powyższymi broszurami przed składaniem wniosków o przyznanie płatności. Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje-prezentacje-ekspertyzy

Dominika Jałocha