Podczas organizowanego przez nas święta ziemniaka chcemy przedstawić Państwu bogatą kolekcję nowych odmian wchodzących na rynek i tych, które badamy w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.  Dzięki współpracy z hodowlami i organizacjami rolniczymi w tym roku prezentować będziemy również odmiany stare, których smaki pamiętamy z czasu dzieciństwa, a których produkcja będzie wznawiana w najbliższych latach. Ideą Dnia Ziemniaka jest zwrócenie uwagi rolników, przemysłu i konsumentów na olbrzymi potencjał jaki tkwi w tym gatunku, a który można wykorzystać w poprawie dochodowości gospodarstw. Chcemy zarówno przyczynić się do wzrostu produkcji krajowej jak i do rozwoju eksportu. Przez to wydarzenie i szerszą działalność doradczą chcemy przywrócić pozycję regionu w uprawie ziemniaków, przyczynić się też do likwidacji barier, które uniemożliwiają rozwój branży oraz promować innowacje w agrotechnice i w wykorzystaniu surowca.

Jako region o bogatych tradycjach w uprawie ziemniaka moglibyśmy szerzej wykorzystywać potencjał naukowo-badawczy i hodowlany instytutów naukowych i hodowli ziemniaka.  W programie Dnia Ziemniaka 2020 będziemy mówili o groźnej chorobie występującej w uprawie tego gatunku jaką jest bakterioza pierścieniowa. Powiemy o sposobach zapobiegania i skutkach jej występowania. W części konferencyjnej dowiemy się o możliwościach wykorzystania skrobi ziemniaczanej w produkcji biomateriałów a podczas pokazów zobaczymy jak wyglądają wykopki obecnie i jak odbywało się to kiedyś. Zademonstrujemy wykorzystanie drona ze specjalistycznym oprzyrządowaniem do monitorowania stanu upraw. Będzie można również skosztować wiele potraw przygotowanych w oparciu o ziemniaka. Przypomnimy wielu osobom potrawy z ich dzieciństwa, do których warto wrócić ze względu na ich walory smakowe i tradycję. Do spróbowania będzie m.in. – lemieszka zwana też fusią lub  psiochą, Pączek ziemniaczany na słodko z miodem lawendowym i inne. W oddzielnym pokazie podczas wydarzenia będzie można porównać smak odmian o różnych typach kulinarnych.