W sezonie wegetacyjnym 2019/2020 na polu na polu doświadczalno-wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli badano 6 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Dodatkowo realizowano szereg doświadczeń związanych z technologią uprawy i sposobem siewu tego gatunku. Na wszystkich obiektach oceniano wzrost i rozwój roślin w trakcie wegetacji a po zbiorach wykonano ocenę plonowania i jakości nasion.

  1. Kolekcja odmian rzepaku ozimego zakładana jest w celu oceny wartości technologicznych odmian w konkretnych warunkach glebowo klimatycznych. Na naszym polu oceniamy plon, jakość oraz prowadzimy obserwacje związane z wrażliwością odmian na czynniki stresowe w trakcie wegetacji.

Tab. 1 Wyniki plonowania rzepaku ozimego w kolekcji odmian.

 

Odmiana

Plon z pola [dt/ha]

Wilgotność przy zbiorze [%]

Plon przy

9 % wilgotności [dt/ha]

Olej

[% s.m.]

Gęstość [kg/hl]

1

Duke

43,9

7,4

44,67

38,4

69,90

2

Imperio

42,17

7,5

42,86

35,9

70,6

3

Sy Iowa

41,35

7,5

42,03

36,7

70,4

4

Prince

41,07

7,6

41,71

38,9

70,4

5

Atora

40,26

7,4

40,96

36,1

70,4

6

Sy Florida

38,71

7,5

39,34

36,3

70,6

 

  1. Na części pola doświadczalno–wdrożeniowego LODR-u sprawdzana jest możliwość uprawy poszczególnych gatunków roślin w technologiach z uproszczoną uprawą gleby. W tym roku prowadzone były badania nad plonowaniem rzepaku ozimego w technologii bezorkowej.

Tab. 2 Wynik plonowania rzepaku ozimego odm. Loyd w technologii bezorkowej.

 L.p

System uprawy gleby

Plon z pola [dt/ha]

Wilgotność przy zbiorze [%]

Plon przy

9 % wilgotności [dt/ha]

Olej

[% s.m.]

Gęstość [kg/hl]

1

Tech. bezorkowa

38,86

7,6

39,46

35,1

70

2

Tech. orkowa

35,91

7,6

36,46

36

71,4

 

  1. W celu poszukiwania rozwiązań agrotechnicznych poprawiających żyzność gleby na polu doświadczalno–wdrożeniowym testowano możliwość uprawy rzepaku ozimego z jednoczesnym wysiewem rośliny towarzyszącej. Bobik wysiany razem z rzepakiem miał za zadanie nie tylko poprawiać strukturę gleby, ale również wiązać azot atmosferyczny z powietrza.

 

 

Tab. 3 Wynik plonowania rzepaku ozimego odm. Mentor wysianych z rośliną towarzyszącą (bobik).

 

Sposób wysiewu

Plon z pola [dt/ha]

Wilgotność przy zbiorze [%]

Plon przy

9 % wilgotności [dt/ha]

Olej

[% s.m.]

Gęstość [kg/hl]

1

Rzepak + Bobik

38,26

7,5

38,89

38,8

71

2

Rzepak

35,14

7,3

35,80

37,6

71,4

 

  1. Doświadczenia związane z techniką siewu rzepaku na polu doświadczalno-wdrożeniom zakładane są w celu zoptymalizowania norm wysiewy oraz rozstawy międzyrzędzi tego gatunku.

Tab. 3 Wynik plonowania rzepaku ozimego odm. Algo w doświadczeniu z różnym sposobem siewu.

 

Sposób wysiewu

Plon z pola [dt/ha]

Wilgotność przy zbiorze [%]

Plon przy

9 % wilgotności [dt/ha]

Olej

 [% s.m.]

Gęstość [kg/hl]

1

Siew w rozstawie co 22,5 cm

40,63

7,6

41,25

36,7

70,8

2

Siew krzyżowy

36,32

7,5

36,92

37,7

70,1

Oprac. Krzysztof Kurus

Siejący ciągnik

Rzepak i Bobik

Pole rzepaku

Pole rzepaku 2

Kombajnowanie rzepaku