Potato Poland 2020 
W tym roku Krajowe Dni Ziemniaka odbyły się w Lubkowie na Dolnym Śląsku koło Bolesławca w gospodarstwie Pana Jacka Kozłowskiego. Jest to coroczne święto producentów ziemniaka i hodowli, którego zadaniem jest promocja  i integrowanie rolników oraz firm pracujących w obrębie branży. Organizatorami wydarzenia była Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Boninie. Spotkanie odbyło się w dniach 21-23 sierpnia i składało się z części konferencyjnej i wystawienniczej. Wydarzenie było transmitowane również w internecie - relację można znaleźć na stronie https://federacjaziemniaka.pl.

Na placu wystawowym można było zobaczyć kolekcję krajowych i zagranicznych odmian ziemniaka. Swoje odmiany prezentowało kilka firm na ponad 100 poletkach – wśród nich odmiany o różnym przeznaczeniu i typach kulinarnych. W tym roku głównym celem wydarzenia była m. in. popularyzacja spożycia krajowego i zwiększenie eksportu polskiego ziemniaka. Dużo mówiono także o transferze wiedzy, potrzebie wdrażania innowacji technologicznych do gospodarstw rolnych. W prelekcjach podkreślano, że w wielu regionach Polski jest duża szansa na rozwój produkcji ziemniaka w większej skali niż obecnie, jest też możliwość większego eksportu tej produkcji poza Polskę ale przy spełnieniu pewnych warunków.  Mówił o tym m.in. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który przez dwa dni uczestniczył w wydarzeniu. Oczekiwaniem ministerstwa jest m.in. to, że nastąpi łączenie się rolników w większe podmioty np. spółdzielnie lub inne formy grupowego oddziaływania na rynku ziemniaka. Podkreślano również szczególną rolę polskiej hodowli ziemniaka a jej osiągnięcia są tutaj znaczące. IHAR prowadzi m.in. hodowlę twórczą nowych odmian ale też zajmuje się odtwarzaniem produkcji starych polskich odmian, nawet tych sprzed ponad 100 lat. Na konferencjach dużo mówiono o rolnictwie precyzyjnym, zbliżającej się silnej cyfryzacji i automatyzacji w rolnictwie, gospodarce odpadami i OZE. W ramach pokazu na polu demonstracyjnym swoje rozwiązania prezentowała firma Grimme. Odbył się m.in. pokaz pracy kombajnu ziemniaczanego oraz pokaz linii do sortowania i transportu ziemniaków.

Dużym zagrożeniem dla polskiego eksportu jest występowanie chorób kwarantannowych m.in. bakteriozy pierścieniowej, która jawi się głównym zagrożeniem w eksporcie naszego ziemniaka na rynki europejskie i światowe. W tym zakresie planuje się wdrożyć do praktyki szybki test paskowy, który pozwoli już na polu wyłowić plantacje porażone tym patogenem. Ciekawostką jest to, że jako marker do testu na bakteriozę pierścieniową wykorzystuje się  przeciwciała produkowane przez organizm królika.

Na podobne wydarzenie zapraszamy Państwa do Końskowoli 13 września 2020 roku. Program Dnia Ziemniaka można sprawdzić na naszej stronie internetowej. 

Program Dnia Ziemniaka w Końskowoli

Dariusz Krzywiec