W dniu 16 listopada 2023 roku Kapituła konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

Najczęściej do ochrony roślin przed agrofagami stosowane są środki chemiczne, które są dość dobrze znane rolnikom, popularne, proste w zastosowaniu i szybkie w działaniu. Natomiast sporadycznie stosowane są preparaty biologiczne, które są bezpieczne, nie mają negatywnego wpływu na człowieka, ani na środowisko. Ochrona biologiczna polega na wykorzystaniu naturalnych wrogów, tj. mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) do ograniczenia populacji sprawców chorób i szkodników w uprawach roślin.

Prelekcje, dyskusje, spotkania różnych środowisk (Instytutów, Uczelni, Przedsiębiorców, Rolników)  podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie odbyły się w dniu 14.11.2023r. w Warszawie. Przedmiotem paneli tematycznych tegorocznej konferencji organizowanej co roku przez redakcję miesięcznika „Farmer” dotyczącej współczesnych wyzwań jakie stoją przed rolnictwem w najbliższych latach było wskazanie obszarów które wymagają wsparcia, tak aby zwiększyć konkurencyjność gospodarstw i wzmocnić ich rozwój.

Uprawa słonecznika na nasiona na terenie zachodniej i południowej Polski od kilku lat cieszy się dużą popularnością i żółto kwitnące pola stały się stałym elementem krajobrazu na tamtych terenach. Coraz częściej też rolnicy z naszego regionu próbują uprawiać słonecznika jako alternatywę dla kukurydzy lub rzepaku, która dodatkowo stanowi doskonały przedplon dla roślin zbożowych i nie wymaga dobrych gleb.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na warsztaty „Efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras w lokalnej gastronomii na modelowym przykładzie gęsi kołudzkiej” realizowane w ramach operacji „Przetwórstwo szansą dla niewielkich producentów rolnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze upłynął 13.11.2023 r.

Narastająca ilość ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w UE jest poważnym problemem, a rozprzestrzenianie się tej choroby rośnie z miesiąca na miesiąc. Najgorsza sytuacja obecnie jest w Chorwacji i Rumunii. W UE utrzymuje się około 130 mln świń, a skuteczna szczepionka dla Europy jest w fazie badań i nie została jeszcze zatwierdzona. Grupa naukowców z Unii Europejskiej planuje przeprowadzić na Węgrzech w warunkach naturalnych prace badawcze nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń u dzików. 

  1. Jesienna profilaktyka w zapobieganiu rozwojowi kędzierzawości liści brzoskwini.

Kędzierzawość liści brzoskwini to jedna z najczęściej występujących chorób w sadach brzoskwiniowych, która w dużym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia plonu, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego zamarcia drzewek. Sprawcą tej choroby jest grzyb o nazwie Taphrina deformans. Choroba charakteryzuje się tym, że blaszka liściowa ulega przebarwieniu na purpurowo – czerwony kolor oraz stopniowo się skręca ulegając w ten sposób deformacji.

loga_ue_ksow_fwz_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

W dniach 20-22 października 2023 odbyło się szkolenie „Marketing wina z własnej winnicy” w ramach operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy” realizowana przez  Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Sezon jesienno-zimowy to doskonały moment na obmyślenie nowych projektów w ramach własnego gospodarstwa. Rozważenie możliwości podjęcia nowego przedsięwzięcia i inwestycji np. w uprawę konopi siewnych pod osłonami lub w polu. W ostatnim czasie dużo się mówi o zawartości substancji chemicznych w konopiach ze względu na jej właściwości zdrowotne dla różnych chorób, który jest cały czas badany pod kontem jego wpływu na zdrowie.

Kampania buraczana trwa w najlepsze. Produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego są m.in. wysłodki buraczane i melasa, które mogą stanowić cenną paszę energetyczną w żywieniu bydła, a połączenie tych dwóch produktów daje nie tylko wysokoenergetyczną, ale również bardzo smakowitą paszę.

Elementy rolnictwa precyzyjnego w tym rolnictwa 4.0 będą wspierane w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Nabór wniosków na inwestycje będzie realizowany od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W momencie wprowadzenia przez ARiMR nowych rocznych praktyk zwanych Ekoschematami rośnie liczba zainteresowanych rolników, chcących prowadzić swoje uprawy w systemie Integrowanej Produkcji. Za realizację powyższej praktyki można otrzymać dopłatę ok. 249 euro/ha. Po drodze trzeba jednak spełnić sporo formalności oraz podjąć się licznych zobowiązań określonych w opracowanych dla każdego gatunku uprawnego Metodykach Integrowanej Produkcji.

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne w Broszurze Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

W sezonie wegetacyjnym 2023 na polu doświadczalno-wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podjęliśmy próbę uprawy dwóch odmian sorga: Lupus – odmiana ziarnowa oraz Freya – odmiana kiszonkowa. Próbki nasion otrzymaliśmy od firmy nasiennej KWS. Poletka demonstracyjne zostały założone na glebie mineralnej średniej o klasie bonitacyjnej IIIa.

logo_UE_UB_KSOW_PROW.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uniwersytet w Białymstoku jako pomysłodawca projektu „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju” finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023, wraz z Partnerami i Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli serdecznie zaprasza rolników województwa lubelskiego do udziału w warsztatach nt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W ROLNICTWIE – FAKTY I MITY”.

Można się już ubiegać o przyznanie wsparcia na Rozwój małych gospodarstw w ramach interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmowane do 27 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem PUE ARiMR.

W terminie od dnia 15 grudnia 2023 r. do dnia 12 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował 29 września 2023 r. „Lubelskie Forum Innowacji Rolniczych”. Konferencja odbyła się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Logotypy kolejno: UE, PODR Szepietowo, KSOW, PROW 2014/2020

W dniu 29 września  2023 r. w Parku Naukowo Technologicznym Puławach odbyła się Konferencja pt. „LUBELSKIE FORUM INNOWACJI ROLNICZYCH” podczas której  poznaliśmy laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu AgroLiga 2023.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Przetwórstwo mleka”. Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W aurze typowej polskiej złotej jesieni, już po raz dwudziesty czwarty, w dniach 22-24 września, rolnicy, sadownicy, producenci: nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z szeroko rozumianym rolnictwem spotkali się na jednej z największych plenerowych wystaw rolniczych w Europie „AGRO SHOW” – Bednary 2023, organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Dnia 24 września 2023 roku  odbyło się XXIV Święto Jesieni organizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2023 r. otrzymało gospodarstwo Jolanty i Sławomira Tupikowskich z Wólki Zdunkówki w województwie lubelskim.

Więcej informacji w artykule na stronie internetowej KRUS: XX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Martyna Próchniak znalazła się wśród krajowych laureatów Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego w 2023 roku. 23 września 2023r. w Płocku  w trakcie obchodów Dnia Rolnictwa Ekologicznego UE odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Od września rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych z budżetu państwa, który potrwa do 30 listopada 2023 r. Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. AGRO TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczął również jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń rolnych dotowanych z budżetu państwa.