Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, który został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wyświetl harmonogram.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 8.07.2019 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się spotkanie pt. „Organizacja i funkcjonowanie grupy operacyjnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Szkoły Wyższej im. J.P. II w Białej Podlaskiej, przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, przedstawiciele samorządów, rolnicy, przedsiębiorcy oraz doradcy rolniczy z LODR w Końskowoli. Prelegentem spotkania był Ireneusz Drozdowski -broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spotkanie otworzył Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Wiesław Orzędowski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniach 12-14 czerwca 2019 r. zorganizował wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”. Wyjazd zorganizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, po to żeby promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać lokalnych przedsiębiorców i społeczności. Celem działań Polskiej Organizacji Turystycznej jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki, a także aktywizowanie gospodarcze obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Jednym z zadań realizowanych przez Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa jest prowadzenie szkoleń na obiektach doświadczalnych LODR w Końskowoli. Takim obiektem jest pole doświadczalno-wdrożeniowe, zlokalizowane w Pożogu II. Prezentowane są tam doświadczenia i kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych (zboża, oleiste, okopowe, bobowate i pastewne). Pole doświadczalno-wdrożeniowe cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony rolników indywidualnych jak i grup zorganizowanych, w tym przedstawicieli różnych jednostek współpracujących z LODR.

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Sitno 2019

Wystawa to okazja do zaprezentowania najlepszych zwierząt hodowlanych i poddania ich ocenie. Komisje i sędziowie reprezentujący środowiska naukowe i hodowlane z całego kraju przyznali następujące tytuły: 

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w województwie łódzkim.

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

21-24 listopada 2019 r.

7 października 2019 r.

W dniu 07.07.2019r.  na terenie Gminy Puławy odbyło się IX Święto Truskawki. Miejscem uroczystości był stadion w Górze Puławskiej, gdzie uroczystą Eucharystią rozpoczęło się coroczne Święto Truskawki. W zdarzeniu uczestniczyli plantatorzy truskawek oraz instytucje towarzyszące rolnictwu, LODR w Końskowoli, Bank Spółdzielczy i inni. Mieszkańcom Gminy oraz gościom zwiedzanie licznych stoisk umilały występy lokalnych zespołów muzycznych, tanecznych oraz kabaretowych. Stoiska sołectw zaprezentowały swoje pomysły kulinarne i kulturalne.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przystąpił do realizacji projektu:

,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ”

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 1 lipca podpisano porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2019 roku do właściwych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. W województwie lubelskim jest to Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie mieszcząca się przy ul. Sławinkowskiej 5.

Prowadząc gospodarstwo rolne należy podejmować trafne decyzje co do wystąpienia zagrożenia i jego całkowitego wyeliminowania. Rolnicy by móc gospodarować spokojnie powinni korzystać z ubezpieczeń od ryzyka, korzystać z pomocy państwa a także podejmować decyzje na zasadzie wzajemnych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia obowiązkowe:

Senacka komisja rolnictwa opowiedziała się 9 maja 2019 r. za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Za nowelizacją ustawy głosowało 59 senatorów, 12 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Zakłada ona ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną.

Sezon wystaw zwierząt hodowlanych trwa. Podczas tych wydarzeń są oceniane i wybierane czempiony i super czempiony zwierząt w danej kategorii gatunkowej, rasowej, typu i użytkowości. Podczas oceny brana jest pod uwagę przede wszystkim budowa, lokomocja i zachowanie zwierzęcia. Wystawione sztuki nie są oceniane w konkursie, lecz dokonuje się wyboru krowy o najlepszym pokroju według kryteriów wyznaczonych przez głównego organizatora danej imprezy rolniczej bądź targów. O dokonanie wyboru proszeni są specjaliści PFHBiPM, pracownicy Spółek inseminacyjnych, a niekiedy pracownicy indywidualnych. Zazwyczaj wybiera się zwierzęta w 5 kategoriach:

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca (w tym roku 30 czerwca) LODR zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną w intencji rolników, mieszkańców wsi i pracowników LODR w Końskowoli. Po Mszy jej uczestnicy przeszli korowodem prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Końskowoli z Kościoła na Plac Wystawowy gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, doradcy i rolnicy. Uroczystego otwarcia Dnia Otwartych Drzwi dokonał Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a zarazem gospodarz przedsięwzięcia – Wiesław Orzędowski.

W dniu 27.06.2019 r. odbyło się cykliczne szkolenie zorganizowane w PZDR Piaski pt. „Dzień Pola. Nowoczesne technologie uprawy zbóż i rzepaku, lista zalecanych odmian na Lubelszczyźnie.” Spotkanie zostało zorganizowane przez Krzysztofa Tkaczyka pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piaskach i odbyło się na polach demonstracyjnych rolników w Józefowie i Emilianowie. Pogoda tego dnia pozwoliła na dokładną lustrację uprawianych roślin na polach.

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 30 czerwca 2019r. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na wystawie swoje zwierzęta zaprezentowało 25 hodowców. Można było podziwiać najpiękniejsze okazy koni, drobiu, ptactwa ozdobnego, gołębi, królików oraz owiec. Po raz piąty w dniu 30 czerwca 2019r. odbyła się ocena królików we współpracy LODR i Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych na terenach wystawowych w Końskowoli. Komisja sędziowska składająca się z sędziów – rzeczoznawców ds. fenotypu królików dokonała oceny wystawianych zwierząt w oparciu o obowiązujący wzorzec i wyłoniła czempiony.

Lokalna grupa działania ,,Zapiecek” zaprasza do udziału w szkoleniu pt. ,,Lokalne grupy działania województwa lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”, które odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2019 roku w hotelu pod Kasztanami, ulica. Krężnicka 96 A, 20-518 Lublin. Podczas szkolenie będzie można zapoznać się z tematyką dotyczącą:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej dnia 21 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 tej w parku im. św. Jana Pawła II w Kraśniku organizuje Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej. Podczas Festiwalu odbywać się będą występy artystyczne zespołów, warsztaty kulinarne dla dzieci, potyczki kulinarne dla dorosłych, konkurs na najciekawsze stoisko oraz królową potraw. Ponadto odbywać się będzie gotowanie na scenie przez Kevina Ainstona, wraz z degustacją dla uczestników festiwalu, a także jarmark produktów lokalnych i tradycyjnych z powiatu kraśnickiego i ościennych województw.

Doroczny Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za nami. W tym roku po raz pierwszy odwiedzający nas goście mogli uczestniczyć w warsztatach pt:”Zakładamy ogród w słoiku”, zorganizowanych przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas warsztatów uczestnicy poznali tajniki jak własnoręcznie wykonać ekosystem zamknięty w szklanym naczyniu. W części praktycznej korzystając z przygotowanych materiałów takich jak: narzędzia, rośliny, szklane naczynia, podłoże, detale dekoracyjne: kora, szyszki, kamyczki, zainteresowani stworzyli przepiękne mini ogrody. Wszyscy biorący udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni, a prace które powstały, przeszły najśmielsze oczekiwania.

Jest zgoda Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, który pozytywnie zaopiniował projekt nowego działania w zakresie dobrostanu zwierząt. Nowe działania będą dotyczyć bydła oraz trzody chlewnej i zakładają wsparcie finansowe dla gospodarstw, które będą wprowadzać dodatkowe praktyki i działania wykraczające poza obowiązujące  normy i regulacje z zakresu dobrostanu. Planuje się, że na realizację działania które zostanie uruchomione jeszcze w 2020 r. w ramach PROW 2014-2020 przeznaczonych będzie około  50 mln euro.

W dniu 10 czerwca b.r. w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 26 edycję konkursu AgroLiga z udziałem pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Duda oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli najważniejszych instytucji rolniczych.  Nagrodzono najlepszych rolników oraz firmy sektora rolniczego z całego kraju. W wydarzeniu wzięli udział również dyrektorzy LODR w Końskowoli – Wiesław Orzędowski oraz Waldemar Banach wraz z pracownikami.

Mięso pozyskiwane z owiec to jagnięcina (z jagniąt poniżej 6 miesiąca życia) oraz uzyskiwana z dorosłych zwierząt baranina. Jest to jedno z najzdrowszych mięs, szczególnie to z owiec wypasanych na pastwiskach. Ze względu na wysokie walory odżywcze jagnięcina ma dobrą przyswajalność i lekką strawność. Jagnięcina jest mięsem delikatnym, zalecanym przez dietetyków małym dzieciom. Znajdziemy w niej przede wszystkim sporo cennego białka, stanowiącego główny budulec mięśni, istotne dla naszego zdrowia pierwiastki śladowe i minerały np. potas, żelazo, magnez czy cynk.

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” ma na celu wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych i realizowany będzie w latach 2019–2023. Z Programu będą mogli skorzystać posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

W okresie letnim, gdy temperatury osiągają najwyższe wartości, zwierzęta narażone są na stres cieplny. Słabsze pobieranie pasz, spadek produkcji mleka, ale również gorsze wskaźniki rozrodu, to główne skutki stresu cieplnego. Mimo, że lato w naszej strefie klimatycznej trwa głównie od lipca do sierpnia, to konsekwencje stresu cieplnego u bydła mogą występować nawet przez cały rok. Negatywne skutki stresu cieplnego obserwuje się już, gdy temperatura otoczenia zwierząt długotrwale przekracza 20°C. Przegrzanie bydła prowadzi do spadku produkcyjności zwierząt i przekłada się na wyniki finansowe gospodarstwa.