18 września mieliśmy zaszczyt gościć na Lubelszczyźnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę. Program wizyty obejmował spotkanie z Dyrekcją Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, wizyty w gospodarstwach rolnych oraz spotkanie dyskusyjne z sadownikami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania w LODR, którego uczestnikami byli również Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski, poruszano m.in. problem zwrotu majątku naszej firmy.

„Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich.

Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

W dniach 8 i 9 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Końskowoli wspólnie z Katedrą Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie zorganizowali warsztaty pt. „Jakość ekologicznych surowców zielarskich i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym”. Warsztaty szkoleniowe skierowane były do pracowników służby rolnej oraz do zbieraczy ziół.  Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dr. Olgi Kosakowskiej, poznać właściwości polskich dziko rosnących roślin leczniczych oraz dowiedzieć się jak je pozyskać ze stanu naturalnego w jakości ekologicznej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn. "Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną" w dniach 27 września - 01 października 2021 roku.

Tylko do 20 września 2021 roku o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 września o godzinie 10.00 w LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8 – sala konferencyjna 1 piętro. Spotkanie będzie dotyczyło utworzenia zespołu tematycznego związanego z serowarstwem.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach nawiązanej współpracy z CDR O/Kraków i wsparciem przy realizacji projektu GROWID, we wrześniu br. organizuje warsztaty pt. „GROWID  ekonomiczno – społeczny aspekt gospodarstw opiekuńczych”. Głównym celem warsztatów jest wymiana wiedzy i informacji w zakresie kosztów ekonomiczno-społecznych, które podjęłyby gospodarstwa rolne zainteresowane poszerzeniem prowadzonej działalności o świadczenie usług społeczno-opiekuńczych dla osób starszych. Spotkanie  poprowadzi pani dr hab. Wioletta Knapik prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie - lider projektu GROWID odpowiedzialna za stronę merytoryczną.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz drugi w dniach 6 sierpnia i 3 września 2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował dla początkujących pszczelarze warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Koła Gospodyń Wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19, do 15 września mogą złożyć wnioski o udzielenie wsparcia. Na zrealizowanie wydarzenia zostało już niewiele czasu. Tylko do końca miesiąca wnioski można składać do powiatowych biur ARiMR. Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję Szczepimy Się z KGW, mogą otrzymać 8 tys. zł na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wysokość wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia.

Loga: Fundusze europejskie, RP, eDWIN, UE

Widzimy codziennie zmiany w otaczającym nas środowisku. Te zmiany nazywane też zmianami klimatycznymi silnie zazębiają się ze zjawiskami atmosferycznym, które to z kolei mają duży wpływ na zjawiska występujące w rolnictwie.  W celu lepszej kontroli i przewidywania zagrożeń w rolnictwie został uruchomiony projekt Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – akronim: eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin).

W ramach współpracy z LODR, członkowie Koła Pszczelarskiego im. Kazimierza Lewickiego przy Zespole Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej odwiedzili 6 września Pasiekę PZDR w Grabanowie. Młodzież zgromadziła się w części biurowej ośrodka, gdzie obejrzała eksponaty w kąciku pszczelarskim i wysłuchała przeprowadzonej przez pracowników sekcji pszczelarskiej pogadanki na temat historii powstania ula ramowego. Uczniowie zapoznali się z podstawowym sprzętem pszczelarskim oraz gospodarką pasieczną prowadzoną w Pasiece PZDR.

Dnia 31 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację eWoP. Aplikacja umożliwia rolnikom składanie przez Internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Obok aplikacji eWniosekPlus to kolejne cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Od dwóch lat z powodu pandemii nie była organizowana Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Dlatego też część hodowców postanowiła zorganizować ocenę ptaków i królików oraz konkurs zaprzęgów. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, Zamojska Telewizja Kablowa Wideo Kadr oraz Katolickie Radio Zamość.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 17 – 20 sierpnia 2021 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego dla 15 rolników zajmujących się przetwórstwem mleka krowiego i koziego. Wyjazd pn. „W stronę innowacji: wyjazd studyjny do woj. dolnośląskiego - regionu produkcji serów” został zrealizowany w ramach operacji własnej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem wyjazdu było zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów oraz podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera.

W sobotę 21 sierpnia podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Potato Poland 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Nagrody wędrują do rolników z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego i Małopolski. Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła, w skład której wchodzili nie tylko eksperci z Fundacji WWF Polska, lecz także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu czy Polskiego Klubu Ekologicznego/Koalicji Żywa Ziemia, wyłoniła troje laureatów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych wpisanych na listę doradców prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników do udziału w II edycji konkursu "Doradca Roku".

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Kandydaci do konkursu na I etapie - wojewódzkim zgłaszani są do ODR.

IV Konferencja dotycząca Bydła Mięsnego - plakat

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, hodowców bydła, przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła do udziału w IV Konferencji hodowców bydła mięsnego pt. „INNOWACJE W CHOWIE I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE”. Celem wydarzenia będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie. Czytaj więcej: https://lodr.pl/innowacje/1307-iv-konferencja-hodowcow-bydla-miesnego

Wspólna polityka rolna - lipiec - minister zaprasza

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak zgłosić uwagi? Poprzez specjalny formularz: #konsultacje Planu Strategicznego WPR - Tak jak w I etapie konsultacji, każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zgłoszenia swojego stanowiska.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozpoczely-sie-konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

 

Wnioski przez aplikację za straty

Informujemy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza--susza-2021

 

ASF - program wsparcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf--rusza-program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

W dniu 18.07.2021 r. w powiecie włodawskim mieszkańcy powiatu, zaproszeni goście oraz turyści wzięli udział w dwóch imprezach:

  • XVII „Dzień Pszczelarza” w Hańsku,
  • XI Jarmark Leśny w Wyrykach.

Pracownicy PZDR we Włodawie na czas trwania tych imprez przygotowali stoiska informacyjno-promocyjne z ofertą porad rolniczych oraz informacji dotyczących aktualności
w rolnictwie. Nie zabrakło również gadżetów reklamowych, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Już 10 września 2021 r. odbędzie się pierwsze w Polsce polowe wydarzenie–demonstracja maszyn rolniczych stosowanych do uprawy gleby oraz poletek demonstracyjnych z kukurydzą na ziarno. Pokazy będą miały miejsce na gospodarstwie Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare (woj. wielkopolskie). Wydarzenie będzie okazją do bezpiecznych spotkań z rolnikami z całego kraju. To pierwsza taka demonstracja skupiająca wszystkie maszyny do uprawy ziemi w jednym miejscu! Odbędą się również prezentacje odmian kukurydzy na ziarno z zastosowaniem systemu ochrony roślin oraz nawożenia od Sumi Agro, firmy Napena, Corteva (Pioneer), Bayer (Dekalb) oraz  Florahumus.

W dniu 1 sierpnia 2021 w Ławkach odbędzie się  „Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2021". Uroczystość rozpocznie się o godz.12.00 Mszą Świętą Polową w Ławkach. Po uroczystości organizatorzy zapraszają uczestników na imprezę plenerową.

W programie imprezy przewidziano m.in. występy zespołów ludowych, konkursy z nagrodami, możliwość zakupu książek i sprzętu do gospodarki pasiecznej oraz  różnych odmian miodów i innych produktów pszczelich.

Loga: CDR, eit Foof, UE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”.

W związku z utrzymującym się ryzykiem wystąpienia zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich (ostanie ognisko HPAI w kraju stwierdzono 28 czerwca 2021 r.) zachęcamy do  zapoznania się z ulotką informacyjną w zakresie bioasekuracji z zasadami ochrony stad drobiu przed HPAI. 

KRD_zasady_bioasekuracji_15cze21.pdf

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Włoch w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 9-13 sierpnia 2021 roku.

Afrykański pomór świń jest w Polsce od lutego 2014 roku. W roku bieżącym potwierdzono już 20 ognisk u świń w tym jedno ognisko w województwie lubelskim. Najważniejszą metodą ochrony stada przed chorobą jest przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Poniżej przypominamy przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej oraz w Polsce dotyczące ASF: