Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w dniach 6-7 listopada 2019 roku międzynarodową konferencję „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. Doradcy wspólnie z rolnikami, naukowcami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi wysłuchali wykładów i zapoznali się z nowymi technologiami w gospodarstwie produkującym mleko.

Scena Teatru Muzycznego w Lublinie w dniu 7 listopada 2019 r. gościła zwycięzców rolniczego plebiscytu „Mistrzowie Agro”. Celem akcji przeprowadzonej na łamach „Kuriera Lubelskiego” była prezentacja nowoczesnego lubelskiego rolnictwa, promocja rolników doskonalących swoje gospodarstwa i radzących sobie z wyzwaniami, a także nagrodzenie wyróżniających się osobowości.

W dniu 30 października 2019 roku Kapituła Konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, który zorganizowany był przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prawie 100 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

W dniu 29.10.2019r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie dla doradców rolnych z województwa lubelskiego. W szkoleniu wzięło udział 39 doradców z Powiatowych Zespołów Doradczych. Spotkanie otworzył kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Dariusz Krzywiec. Wykład na szkoleniu wygłosił przedstawiciel KRUS Zdzisław Warda -samodzielny inspektor prewencji z Placówki Terenowej KRUS z Puław. Podczas wystąpienia omówił ogólne zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz zasady bezpiecznej obsługi zwierząt.

Jeśli od niedawna jesteś sołtyską lub sołtysem, i w ramach swoich zadań angażujesz ludzi do działania, pośredniczysz między nimi a samorządem, czasem rozwiązujesz spory sąsiedzkie, a przede wszystkim chcesz, aby w Twojej wsi żyło się lepiej i działo się więcej, weź udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi.

O czym będzie spotkanie oraz kiedy i gdzie się odbędzie?

Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Źródło: MRIRW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia/wyjazd studyjny: „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”

W dniu 24 października br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie pt. ,,Agrotechnika zbóż i rzepaków, nowoczesne technologie uprawy”, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach. Spotkanie z rolnikami rozpoczął wykład głównego specjalisty ds. zbóż i rzepaków Pana Krzysztofa Kurusa z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, który opowiedział o roli zabiegów agrotechnicznych w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Temat ten nawiązywał do powtarzającej się z roku na rok suszy. Wykładowca przekazał dużo branżowej wiedzy w temacie zaleceń agrotechnicznych ograniczających straty wody z gleby oraz praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii uprawy roli.

W dniu 24.10.2019 roku w LODR  w Końskowoli odbyło się szkolenie  „Dziko rosnące rośliny lecznicze, ich występowanie i ekologiczny zbiór”  zorganizowane przez  Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR oraz  Katedrę Roślin  Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Jednostek Certyfikujących rolnictwo ekologiczne, firm skupujących rośliny lecznicze ze stanu naturalnego, rolnicy  pozyskujący produkty ze stanu naturalnego, doradcy rolniczy. Szkolenie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli – Wiesław Orzędowski.

Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

Kolejne dwa szkolenia połączone z warsztatami dla początkujących serowarów odbyły się w dniach 22 i 23 października 2019 roku w miejscowości Jakusze i Ciechomin.

Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały przez  LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie oraz  Stowarzyszeniem Aktywnych Trzeciak w ramach projektu „KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”

Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

W dniach 16 i 17 października 2019 w  r. w Fiukówce i Dominie (Powiat Łukowski), odbyły się dwa z planowanych czterech szkoleń z zakresu małego przetwórstwa oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mleka połączonych z warsztatami serowarskimi.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt „Od pola do stołu po Norwesku” został zrealizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom w formie wyjazdu studyjnego do Norwegii w dniach 7 - 11 października 2019 r. Operację realizowano w ramach  ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Czytaj więcej: Relacja z wyjazdu studyjnego...

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Relacja z realizacji operacji pn.: „Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich”

W ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Ośrodku pracowników Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego mieszczącego się w Falentach. Szkolenie odbyło się w czwartek, 10 października 2019 r. Spotkanie było przeznaczone dla doradców rolnych z województwa lubelskiego. Obejmowało ono zagadnienia z zakresu ograniczania zanieczyszczeń, powstających w wyniku stosowania azotanów i fosforanów w rolnictwie zagrażających środowisku wodnemu. Szkolenie otworzył Zastępca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Pan Waldemar Banach.

W dniu 16 października 2019 roku w LODR w Końskowoli w Centrum Innowacyjno- Szkoleniowym odbyła się konferencja nt.: „ Propagowanie idei grup producentów rolnych jako skutecznego instrumentu zapewnienia wysokiej jakości żywności” zorganizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR przy współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą. Wzięli w niej udział goście zaproszeni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, rolnicy z grup producentów rolnych i planujący zrzeszanie się oraz doradcy  LODR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

„ABC serowarstwa w województwie lubelskim”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie połączone z wyjazdem studyjnym pt. „ABC serowarstwa w województwie lubelskim”

Miejsce warsztatów:

06-08 listopad 2019 r. -  Kazimierz Dolny

W piękny, słoneczny, ciepły dzień 13 października bieżącego roku odbył się na Placu Wystawowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy ulicy Pożowskiej VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Jest to impreza cykliczna organizowana zawsze w drugą niedzielę października. W tym roku miała miejsce kolejna, już VIII edycja tej plenerowej imprezy. Kiermasz uroczyście otworzył i powitał zaproszonych gości z- ca dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Waldemar Banach. Prowadzącym imprezę był znany i ceniony w branży ogrodniczej redaktor i dziennikarz Witold Czuksanow.

Zwycięzców VIII edycji konkursu „Rolnik Lubelszczyzny” poznaliśmy 9 października 2019 r. podczas gali finałowej, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Do konkursu zostało zgłoszonych 31 rolników z województwa lubelskiego. Zgłoszeń do konkursu dokonały instytucje i związki branżowe, w tym m.in. LODR w Końskowoli. W tym roku nagrody przyznano w czterech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo i sadownictwo.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W terminie 8 -11 września Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny pt. „ Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”. Wyjazd organizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W warunkach klimatycznych Polski zbiór kukurydzy na ziarno przypada najczęściej w połowie października. Niekorzystne warunki pogodowe w tym czasie, powodują wydłużanie się zbioru. Ziarno zbierane w takich warunkach charakteryzuje się wysoką wilgotnością,  która sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni co prowadzi do psucia się ziarna. Aby temu zapobiec konieczne jest natychmiastowe konserwowanie ziarna.

W dniu 20 września 2019 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.

Patronat Honorowy nad XIX edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konkurs organizowany jest corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi podmiotami.

KGW zarejestrowane w KRSie będą mogły otrzymywać środki na tych samych zasadach co KGW wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Dnia 21 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17.09. zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 1794)

Zioła stanowią naturalne i bogate źródło wielu substancji biologicznie czynnych, działają na organizm zwierzęcia profilaktycznie i leczniczo. Dodatek ziół do paszy wpływa korzystnie na poprawę wskaźników produkcyjnych (zapewniają zwierzętom ochronę przed drobnoustrojami), ale także na jakość surowca, w tym na poprawę jego walorów dietetycznych i smakowych. Zioła poprawiają wykorzystanie paszy przez młode ptaki, dzięki czemu szybciej przyrastają i rzadziej chorują.

Tradycyjnie jak co roku, w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni 22 września 2019 r. przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, odbyło się XXI Święto Jesieni. W imieniu gospodarzy imprezę otworzył Pan Wiesław Orzędowski - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Pani Agnieszka Gawron Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Marketingu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Tegoroczne Święto Jesieni obecnością zaszczycił również Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie Pan Sebastian Trojak.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 12-13 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska zorganizował konferencję na temat „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”, Została ona zrealizowana we współpracy z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydarzenie wpisywało się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).