Co roku, na początku stycznia i zawsze w poniedziałek Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim organizuje konferencję sadowniczą. W tym roku odbyła się ona 8 stycznia. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów i możliwości lokalowe Opolskiego Centrum Kultury - na listę obecności wpisało się blisko 200 osób!

Świerkowce to szkodniki stanowiące problem nie tylko w szkółkach i lasach, ale także w ogrodach przydomowych. Są to czerwce z rodzaju Physokermes i rodziny misecznikowatych (Coccidae). Szkodniki te upodobały sobie głównie drzewa iglaste, w tym świerki. Zazwyczaj umiejscawiają się masowo na gałęziach w postaci brązowych, małych, prawie kulistych tworów, przypominających pąki. W dużej liczebności są one w stanie doprowadzić do zamierania drzew.

W dniu 11 stycznia 2018r w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej odbyło się szkolenie powiatowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie wspólnie z Regionalnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie oraz z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie.

Bezpieczny zabieg herbicydowy bezpośrednio pod drzewami lub krzewami jest możliwy przy użyciu opryskiwacza z osłoną zamontowaną na  głowicy opryskującej. Osłona opryskiwacza minimalizuje ryzyko dryfu, zatrzymując oprysk herbicydowy wewnątrz osłony i zapewniając precyzyjną aplikację środka. Taki opryskiwacz o nazwie „Undavina” zaprezentowany został na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 10 i 11 stycznia br.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.

27 grudnia 2017 r. ogłoszony został termin i zasady przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

W okresie Świąt Bożego Narodzenia kolejny już raz hodowcy bydła mlecznego  zrzeszeni w Klubie Producentów Mleka „Krasula” spotkali się na opłatku połączonym z walnym zebraniem klubu. Spotkanie odbyło się 04.01.2018 r w Żelechowie. Gospodarz spotkania, Leszek Kajda - prezes klubu, przywitał zaproszonych gości, członków klubu i złożył życzenia świąteczne i  noworoczne.  W świątecznej atmosferze przy śpiewie kolęd członkowie klubu złożyli sobie życzenia.

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018

dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.

w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Nowe odmiany są najważniejszym nośnikiem postępu biologicznego. Szacuje się, że udział odmiany w kształtowaniu postępu biologicznego wynosi co najmniej 50%. Hodowla twórcza nowych odmian roślin sadowniczych prowadzona jest z Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Cykl hodowlany (uzyskanie nowej odmiany) jest bardzo czasochłonny i trwa 8-12 lat dla roślin jagodowych i 12-15 lat w przypadku drzew owocowych.

W ostatnich latach dynia cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce można zaobserwować dwa trendy uprawy dyni. Pierwszy to dynie dekoracyjne (np. typ halloween), a drugi z przeznaczeniem do konsumpcji (przemysłu, świeży rynek). W ostatnich latach pułki supermarketów oferują dynie przez okrągły rok. Głównym asortymentem są dynie piżmowe, jak również bardzo popularne dynie w typie hokkaido. Z każdym rokiem przybywa osób zainteresowanych uprawą dyń, równocześnie w tym samym tempie rośnie popyt na dynie.

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu zorganizowało w Jedlni Letnisko konferencję pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej”. Została ona zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie powiatowe dla młodych rolników, które zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. W szkoleniu uczestniczyli młodzi rolnicy z terenu powiatu krasnostawskiego, którzy składali wnioski w ramach działania Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020.