Dożynki to stary obyczaj kończący żniwa, wyrażający radość i dziękczynienie za zebrane plony, ale też i okazja do zabawy. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w niedzielę 8 września na lotnisku w Radawcu koło Lublina. Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych. Przedstawiciele powiatów i gmin z całego regionu przeszli przez bramę dożynkową prezentując tegoroczne plony ziemi. Rolników i gości witali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu lubelskiego Zdzisław Antoń.

W dniu 8 września 2019 r. odbyły się dożynki powiatowe, których gospodarzem była Gmina Mełgiew. Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji rolników w kościele parafialnym w Mełgwi. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy amfiteatrze, gdzie nastąpiło powitanie gości przez przedstawicieli władz Gminy Mełgiew oraz Powiatu Świdnickiego.

W ramach realizacji operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich"  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała Poradnik dla KGW.
Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:

W XXVII edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2018 roku” „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, wydawane przez LODR w Końskowoli, zajęły I miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze - spośród 16 zgłoszonych - wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2018 roku. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/3059-wyniki-konkursu-najlepsze-wydawnictwo-wodr

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza” Cel szkolenia: Podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych.

Tegoroczna Wystawa odbędzie się w dniach 19-22 września, tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k/ Poznania w gminie Pobiedziska, w województwie wielkopolskim. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Jest to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Trwa rekrutacja do operacji pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”

  forma realizacji operacji:

  I Wyjazd studyjny - Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”  w dniach 08-10 września 2019 roku.

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”

  Informacja-Rekrutacja_WSDG.pdf

W bieżącym roku współorganizatorem Krajowych Dni Ziemniaka  jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Impreza odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia w województwie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Siemiątki koło Nidzicy. Największa impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej to wydarzenie o charakterze wystawowo-konferencyjnym mające za zadanie łączenie branży ziemniaczanej, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych, jak również  otwarcie polskiego rynku na świat oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Wsparcie na współpracę firm oraz Wsparcie na rozwój firmy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia

- w dniu 4 września 2019 r. do Biura w Kośminie na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz biznesplanu na współpracę firm w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” wraz z Partnerami zaprasza na jednodniowe warsztaty, których tematyka dotyczy rozwijania działalności na obszarach wiejskich bazującej na produktach lokalnych. Warsztaty w naszym regionie odbędą się w Kośminie w siedzibie LGD „Zielony Pierścień” dnia 7 września br. i w Końskowoli w Gminnym Ośrodku Kultury dnia 10 września br. Warsztaty skierowane są do osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. ,, Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży za szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi oraz kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisała się, organizowana przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, impreza "Święto Jesieni". Nawiązując do tradycji dożynek spotykamy się w pierwszą niedzielę jesieni, która w tym roku wypada 22 września 2019 roku, by wspólnie radować się bogactwem owoców, warzyw i wszystkich plonów, którymi obdarowała nas ziemia. Wspólnie z naszymi wystawcami chcemy przyczynić się do promocji terenów wiejskich Lubelszczyzny przedstawiając regionalną kuchnię i ludowe rękodzieło oraz bogatą ofertę turystyczną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. „Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”  który odbędzie się w dniach 08-11 wrzesień 2019 r.

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans ,,Vesna” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 roku w Piotrawinie,  dnia 4-6 września 2019 roku w Jabłonnej, oraz 11 września 2019 roku w Pilźnie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na konferencję

Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym pt. „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Czarna plamistość liści róż to choroba powodowana przez grzyb Diplocarpon rosae. Jest to często występująca i groźna choroba róż. Pojawia się ona najczęściej w gruncie, ale również może zaatakować rośliny uprawiane w szklarniach.

Warunki występowania choroby

Optymalna temperatura do wystąpienia plamistości to: 12-27ºC. Pierwsze objawy można zaobserwować już w czerwcu. Choroba może pojawić się również na wiosnę od razu po pojawieniu się pierwszych liści i pędów. Zarodniki grzyba przenoszą się najczęściej w trakcie podlewania lub opadów deszczu. Patogen zimuje na opadłych liściach. 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu grantowego pn. „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju” organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla mieszkańców, którzy mają nie duże doświadczenie w rękodziele. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 40 osób, które zamieszkują gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, w tym 20 osób z grup defaworyzowanych z uwagi na wiek (60+ poza sferą aktywności zawodowej) oraz niepełnosprawność.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji  pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30  września 2019 roku.

W lipcu i sierpniu kukurydzy zagraża stonka kukurydziana, co dotyczy głównie plantacji uprawianych w monokulturze. Stadium szkodliwym są larwy oraz owady dorosłe. Chrząszcze stonki kukurydzianej zagrażają kolbom, przegryzają świeże znamiona, doprowadzają do słabszego zaziarnienia kolb. Mogą też wyjadać miękkie ziarniaki oraz uszkadzać blaszki liściowe. Jednak największe straty w uprawie wywołuje żerowanie larw, które znajdują się w glebie i przygryzają korzenie kukurydzy, co w konsekwencji prowadzi do wylegania całych roślin.

Produkty pochodzenia zwierzęcego takie, jak jaja, mięso, mleko i ich przetwory, są częstym źródłem zakażenia pałeczką Salmonelli. Salmonella lubi żyć na jedzeniu i w przewodach pokarmowych zwierząt, można ją również spotkać na rybach, wyrobach garmażeryjnych i opakowaniach na jajka. Najwięcej kolonii Salmonelli znajduje się na jajach kaczych. Bakterie przenosi się w niewłaściwych warunkach na dowolne produkty. Trzymanie produktów z surowymi jajkami w lodówce nie chroni dostatecznie, salmonella rozmnaża się nawet w warunkach dość niskiej temperatury.

Od 2014 roku, kiedy wirus afrykańskiego pomoru świń potwierdzono po raz pierwszy na terenie Polski, widoczna jest tendencja wzrostowa w liczbie potwierdzonych ognisk u trzody chlewnej oraz przypadków u dzików. Do województwa lubelskiego ASF dotarł w roku 2016 i rozprzestrzenia się nadal, co widać na poniższej mapie. Największe zagrożenie występuje w miesiącach ciepłych, a więc od maja do września.