W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568), zwanej dalej „specustawą antykryzysową”, istnieje możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z ww. ustawy przez beneficjentów poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pierwiosnek  inaczej zwany prymulką  to roślina należąca do rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Pochodzi z terenów Europy i Azji. Występuje w ponad 400 gatunkach różniących się wyglądem i wymaganiami. Bylina ta jest wykorzystywana do tworzenia rabat i skalniaków. Pięknie wygląda w grupach oraz  w sąsiedztwie roślin iglastych i cebulowych. Jest uprawiany także w doniczkach  na balkonach i tarasach.

Aktualnie na terenie województwa lubelskiego rzepak ozimy osiągnął fazę formowania pąków kwiatowych (BBCH 50-59). Część plantacji, szczególnie tych na słabszych glebach, jest bardziej zawansowana w rozwoju i lokalnie może osiągać fazę żółtego pąka - do początku kwitnienia (BBCH 59-61). Nocne przymrozki w ostatnim czasie oraz pogłębiający się deficyt wody niekorzystnie wpływają na rozwój roślin. Często obserwowane jest pękanie łodyg, fioletowienie roślin oraz uszkodzenia pąków kwiatowych. Dodatkowo, ze względu na pogodę (nocne przymrozki, silny wiatr), rolnicy mają duży problem z terminowym wykonywaniem zabiegów ochrony roślin. Z tego względu regulacja pokroju roślin oraz walka ze szkodnikami nie zawsze wykonana została w optymalnym czasie.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID – 19, oraz wywołanych nim sankcji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS – CoV – 2. Odpady wytwarzane przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Od 17 kwietnia 2020 roku nie można stosować środków ochrony roślin zawierających substancje czynne: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. W związku z tym kraje członkowskie zobowiązane były do cofnięcia zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloropiryfos i chloropiryfos metylu do dnia 16 lutego 2020 r. Po tej dacie nowe partie środków nie mogły być wprowadzane na rynek.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwrócił się do samorządów lokalnych naszego województwa o podjęcie działań w zakresie ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów na terenie Miast i Gmin.

Treść pisma dotycząca ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów.