Lokalna grupa działania Zielony pierścień zaprasza wszystkich mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) oraz koła gospodyń wiejskich itp. które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na:

Znowelizowana ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich zakłada możliwość działania Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Projekt nowelizuje uchwaloną w listopadzie 2018 roku ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną oraz umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej. Koła Gospodyń Wiejskich zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycja konkursu pod nazwą "Wspólnie o Funduszach Europejskich". Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o środkach unijnych przyznanych w Polsce na lata 2014-2020. Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję  ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich które przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 roku określa sposób prowadzenia przez KGW uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki jakie powinna spełniać ta ewidencja, aby stanowiła podstawę do obliczenia zobowiązań podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.