Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizuje trzy projekty w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.

 

Rozporządzenie określa:

Ostatniego dnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił, że z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów teleinformatycznych obsługi Programu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy o paszach. Nowe przepisy zakładają, że do dnia 1 stycznia 2021 r. będzie można w Polsce stosować pasze genetycznie zmodyfikowane oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

„Realizacja działań środowiskowych na poziomie gospodarstwa” to temat konferencji, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Pan Andrzej Ryl Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Problematyka omawianych zagadnień wzbudziła zainteresowanie 112 uczestników. Wśród słuchaczy obecni byli rolnicy i doradcy.

Zezwolenia wydane w trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009,  dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin - pozwala ona na wniosek z dnia 11 lipca 2018 r. uzupełnionego w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz 9 października 2018 r. przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego środków ochrony roślin pod nazwą:

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Sadzie Dydaktyczno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Końskowoli odbyła się prezentacja narzędzi do cięcia drzew i krzewów francuskiej firmy INFACO oraz pokaz cięcia drzew owocowych, podczas którego zaprezentowane były aktualne zasady cięcia drzew jabłoni. Współorganizatorem spotkania była Firma Janczar - Jan Sławomir Czarnecki w Końskowoli, we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dnia 14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu krasnostawskiego, którzy ubiegali się o fundusze z UE z działań - Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premie dla młodych rolników. Szkolenie pt. Zasady prowadzenia rachunkowości uproszczonej w gospodarstwie rolnym w świetle wymagań PROW 2014-2020” zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie otworzył oraz przedstawił jego program Kierownik PZDR Krasnystaw Wiesław Orzędowski.

W dniu 14.12.2018r. w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja – ,,Nowe trendy w chowie i hodowli królików’’. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy i informacji o chowie i hodowli królików wśród zainteresowanych tą tematyką rolników, hodowców oraz doradców rolniczych z powiatowych zespołów doradztwa. Uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawych i interesujących wystąpień.

Do grona szkodników odpowiedzialnych za największe straty wosku trzeba zaliczyć gatunki moli woskowych (barciaków). Wyróżnia się dwa gatunki barciaków powszechnie występujące w pasiekach: barciaka większego (Galleria mellonella) i barciaka mniejszego (Achroia grisella). Barciak większy, znany powszechnie jako motylica woskowa duża, jest szarym lub szarobrązowym motylem o długości ciała 10-14 mm, zaś barciak mniejszy ma ubarwienie od ciemno popielatej do żółtoszarej i jest długości 10 mm. Cykl rozwojowy obu szkodników jest zbliżony do siebie.

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja nt „Ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych w rolnictwie” , która była odpowiedzią na liczne pytania rolników dotyczących przepisów ogólnych, wymiarów składek i świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego rolników jak także ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie obowiązkowych i dobrowolnych.

Po raz drugi w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie  zorganizowano cykl szkoleń dla rolników, którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniach w celu uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o dofinansowanie na rozwój gospodarstw w ramach działań: „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, który trwał od 3 do 14 grudnia br.

W dn. 13.12.2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie na temat: „Działalność kół gospodyń wiejskich wg. nowej ustawy” oraz „Warsztaty stroików bożonarodzeniowych”.Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce. Formy działalności są różne: jako koła powstałe w ramach kółek rolniczych, jako zespoły ludowe, czy stowarzyszenia. Zazwyczaj w ramach kół działają Panie, ale Panowie też są obecni.

11 grudnia br. po raz kolejny w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja dla hodowców trzody chlewnej z województwa lubelskiego. W tym roku tematem przewodnim była „Ochrona zdrowia świń”. Spotkanie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Andrzej Ryl. Podczas konferencji poruszyliśmy ważne tematy, które są istotne w produkcji trzody chlewnej. Nie mogło zabraknąć powtarzanej od paru lat, ale jednocześnie bardzo aktualnej tematyki związanej z bioasekuracją. Obowiązujące zasady bioasekuracji oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych omówili przedstawiciele firmy CID LINES.

W ostatnim dniu listopada br. ogłoszona została ustawa, która zmienia zapisy dotychczas obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany te dotyczą wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej oraz kwestii podatku dochodowego od świadczeń otrzymywanych z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi w ramach Programu Czyste Powietrze.

Najważniejsze trendy kształtujące ekonomiczną sytuację gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, w tym zmian klimatycznych zostały przedstawione podczas warsztatów naukowych, które odbyły się w dniu 3 grudnia 2018 r. w LODR w Końskowoli. Otwarcia warsztatów dokonali: Andrzej Ryl – Dyrektor LODR w Końskowoli oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz - zastępca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kolejny cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 04-06 grudzień 2018 r. Również i w tej turze szkoleń największym zainteresowaniem cieszył się temat „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym”. Akces uczestnictwa w szkoleniach zgłosiło 200 rolników. Wydano 550 zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach.

Dnia 6 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu krasnostawskiego  pt. „Agrotechnika zbóż i rzepaku”, które zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie otworzył oraz przedstawił jego program Kierownik PZDR Krasnystaw - Wiesław Orzędowski. Pierwszym prelegentem był Pan Krzysztof Kurus - główny specjalista ds. zbóż i rzepaku z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Temat wykładu nawiązywał do tegorocznych anomalii pogodowych jaką w tym roku była susza.

Najważniejszych informacji dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) rolnicy i doradcy dowiedzieli się podczas konferencji, która miała miejsce w dniu 21 listopada 2018 r. w LODR w Końskowoli. Inicjatorami spotkania byli specjaliści z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Referat dotyczący mechanizmu podzielonej płatności wygłosił Pan Michał Lesicki - Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Puławach.

W XXVI edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego  w 2017 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Poznaniu 1 grudnia 2018 roku, podczas Narodowej Wystawy Rolniczej. Do udziału w konkursie swoje wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze, wydane w 2017 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Dnia 27 listopada 2008 w Tucznej odbyła się konferencja pt. „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego”, organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Urząd Gminy Tuczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem realizacji konferencji było podniesienie wiedzy zakresie chowu i hodowli ras mięsnych, wspólnego rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem, żywieniem, uzyskaniem odpowiednich przyrostów i zbytem zwierząt.

Pięciornik krzewiasty to roślina pochodząca z rodziny różowatych. Jest krzewem wieloletnim, kwitnącym przez całe lato (czerwiec - październik). Atutem pięciorników są nieduże, liczne, pięciopłatkowe kwiaty. Zdobią one ogrody żółtą, białą, pomarańczową, czerwoną, a nawet różową barwą. Odmiany różnią się między sobą nie tylko kolorem kwiatów, ale również pokrojem, który może być wyprostowany – odmiana Abottswood lub rozłożysty – odmiana Hopley’s Orange. Krzewy te osiągać mogą od 0,5 m (np. odmiana Annette, Kobold) do 1m wysokości np. odmiana Goldfinger. Ich Szerokość mieści się od 0,6 m - odmiana Uman do 2m – odmiana Katherine Dyckes.

27.11.2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Dzięki tej ustawie KGW uzyskują osobowość prawną oraz pełną niezależność. Stają się niezależne od kółek rolniczych, od administracji rządowej czy jednostek samorządu terytorialnego. W myśl ustawy koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. W szczególności:

W dniu 21.11.2018 r. w Końskowoli odbyła się konferencja „Systemy Jakości w Rolnictwie” zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Celem konferencji było przedstawienie tematyki wybranych krajowych i unijnych systemów jakości. Na spotkanie przybyło 55 osób z różnych stron województwa lubelskiego. Uczestników powitała Pani Bożena Reniuszek - Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Końskowoli.

Dnia 18 listopada 2018 roku w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie specjaliści ds. pszczelarstwa zorganizowali i przeprowadzili szkolenie dla współpracujących z LODR pszczelarzy.Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę funkcjonowania nowoczesnych pasiek jest możliwość skorzystania z dotacji unijnych. Dlatego temat - „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w sezonie 2018-2019” spotkał się z zainteresowaniem pszczelarzy, którzy doceniają korzyści płynące z udziału w tym działaniu. W szkoleniu wzięło udział ponad 90 słuchaczy.