Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Gmina Tuczna realizuje operację pod nazwą „Wyjazd studyjny do Francji  - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”  który odbędzie się w dniach 29.05-03.06.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”.

3 lipca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Spotkanie to będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na 2020 rok. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze 2. Wyzwania Społecznego oraz KET-Biotechologia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz innych inicjatyw związanych z tym obszarem.

Dnia 7 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym po województwie lubelskim

pn.: „Wybrane przykłady tradycyjnego przetwórstwa produktów rolnych szansą na innowacyjny rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim” 

który odbędzie się w dniach 29-31.05.2019 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

Po raz  VII w minioną niedzielę (05.05.2019 r.) na placu wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością wśród wystawców, jak i osób odwiedzających. Mimo niesprzyjającej pogody pojawiły się tłumy zainteresowanych osób. W tym roku uczestnicy kiermaszu spotkali się z bogatą ofertą roślin. Wystawcy zadbali, aby każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Uwagę kupujących przyciągały wielobarwne rośliny balkonowe i rabatowe jak pelargonie, petunie, niecierpki, begonie, lobelie, werbeny oraz bardzo popularne hortensje.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 30 kwietnia b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg korzystnych zmian dla rolników oraz podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł.

Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r. Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.

Zielone AGRO SHOW w 2019 roku odbędzie się 25 i 26 maja w miejscowości Ułęż, w powiecie Ryki w województwie lubelskim. Dwudniowa wystawa będzie trwała w godzinach od 9 do 17. Zielone AGRO SHOW to jedyna taka wystawa, która dedykowana jest tylko dla hodowców bydła, owiec i producentów mleka. Jest to najważniejsza tego typu impreza w Polsce poświęcona nowoczesnej technice i technologii produkcji własnej wysokiej jakości pasz zielonych. Tak jak w poprzednich edycjach, również w tym roku, planowane są pokazy całego procesu uprawy i zbioru roślin zielonkowych.

W dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28 kwietnia 2019 r. na terenach wystawowych LODR w Sitnie, odbył się VIII Kiermasz Kwiatów i Krzewów. Jego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, impreza zgromadziła 35 wystawców. Odwiedzający Sitno mogli obejrzeć i kupić sadzonki roślin kwiatowych do ogrodu i na balkon. Różnokolorowe hortensje, pelargonie, begonie, azalie, magnolie, zioła, byliny i balkonowe truskawki bardzo szybko znikały ze stoisk. Były też  drzewka oraz krzewy ozdobne i owocowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi do końca kwietnia kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznaczenia „Produkt polski”. Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „Produkt polski” umożliwia konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce i z użyciem krajowych surowców.

Dnia 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Dnia 11 maja 2019 roku w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Piknik pod hasłem ,,Poznaj Dobrą Żywność’’. Impreza zorganizowana będzie na terenie warszawskiego Toru Wyścigów Konnych „Służewiec”. Piknik zgromadzi producentów, którzy oferują żywność wysokiej jakości, wyróżnioną znakiem ,,Poznaj Dobrą Żywność’’, oraz producentów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Podczas imprezy zaprezentowana zostania oferta turystyki wiejskiej, której towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła ludowego.

Od kilku lat w Polsce pojawia się szarek komośnik, który zagraża uprawom buraka cukrowego. Jest jeszcze mało znanym szkodnikiem wyrządzającym ogromne szkody na plantacjach, w szczególności we wschodnich częściach Polski gdzie od 2016 roku zagrożenie systematycznie wzrasta. W 2018 roku przekroczył już linie Wisły. Obecnie szarek komośnik rozprzestrzenia się i prawdopodobnie w najbliższych kilku latach pojawi się na pozostałych obszarach Polski.

Komunalne osady ściekowe cechują  się m. in. zawartością składników pokarmowych niezbędnych dla roślin takich jak azot, fosfor czy potas. Stosowanie ich wpływa także na poprawienie właściwości gleby oraz zmniejszenie kosztów stosowania nawozów. Wadą  jest jednak zawartość dużej ilości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych. Zanim osady zostaną jednak zastosowane, muszą być poddane odpowiednim badaniom oraz procesom (np. obróbka termiczna).

Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął się sezon prac na polu. Dla niektórych jest to sezon na wypalanie traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Proceder,  ten w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody, a także niebezpieczny dla człowieka.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit.

Wykładowców, plantatorów, przetwórców, specjalistów i doradców ogrodniczych powitał dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Wiesław Orzędowski, otwierając uroczyście Konferencję. Tematem przewodnim Konferencji , która odbyła się w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli był wykład „Uprawa porzeczek czarnych i czerwonych w Polsce – szanse i zagrożenia” wygłoszony przez dr Piotra Baryłę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Choć pszczelarstwo nie jest prostą dziedziną, to z roku na rok staje się coraz to bardziej popularne i cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w środowisku wiejskim, ale także w miastach. Dzięki wysiłkom Fundacji Rozwoju KUL, udało się w Lublinie stworzyć pasieki miejskie, a pozyskiwany z nich miód wcale nie odbiega jakościowo od miodu z terenów wiejskich. IV Konferencja „Pszczoła w mieście” poprzez promowanie pszczelarstwa i edukowanie społeczeństwa o potrzebie ochrony pszczół wspiera pszczelarzy i podkreśla znaczenie pszczół w środowisku.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Lokalna grupa działania Zielony pierścień zaprasza wszystkich mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) oraz koła gospodyń wiejskich itp. które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na:

Jeżeli chcesz ubiegać się o środki w kolejnym planowanym naborze Wniosków  o przyznanie pomocy na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” pamiętaj o zadeklarowaniu w swoim wniosku obszarowym ( płatności bezpośrednie, eWniosekPlus, dopłaty obszarowe) upraw na wszystkich działkach wchodzących w skład gospodarstwa.

Zadeklarowanie rodzaju uprawy na wszystkich działkach w gospodarstwie Wnioskodawcy pozwoli na znaczne przyspieszenie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz pozwoli na zminimalizowanie konieczności przeprowadzenie kontroli na miejscu w procesie przyznawania pomocy.