Nabór od 13 do 27 września 2017 roku

Wnioski o pomoc należy składać do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina beneficjentom, którzy złożyli wnioski  o wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego ze zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o niezwłocznym zgłaszaniu w Biurze Powiatowym możliwości zmiany elementu proekologicznego i szkodach w uprawach  spowodowanych klęskami żywiołowymi. Rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we  wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego.

Gospodarzem tegorocznych dożynek w powiecie krasnostawskim była Gmina Rudnik.  Odbyły się one 27 sierpnia 2017 r. w Rudniku. Powiatowe święto rozpoczęła msza św. za szczęśliwie zebrane plony odprawiona w intencji rolników. Następnie Wójt Gminy Rudnik Tadeusz Zdunek powitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło parlamentarzystów, radnych powiatu, przedstawicieli poszczególnych gmin, dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

 

 

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nabór od 25 września do 24 października 2017 roku.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

W tym roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych już po raz dziewiętnasty organizuje Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW. Tegoroczna Wystawa odbędzie się w dniach 22-25 września, tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k/Poznania w gminie Pobiedziska, w województwie wielkopolskim. Tak jak w latach ubiegłych wstęp na Wystawę będzie bezpłatny, a na przyjezdnych czekać będą bezpłatne parkingi i katalogi.

Dożynki inaczej zwane Świętem Plonów to ludowe obchody połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Wspaniała tradycja jak również najważniejsze wydarzenie dla rolników, wieńczące rok ciężkiej pracy. Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę 27 sierpnia w Radawcu, gdzie podczas korowodu dożynkowego zaprezentowano najpiękniejsze wieńce przygotowane przez mieszkańców Lubelszczyzny.

Doradcy LODR w Końskowoli udzielają wszelkich informacji oraz świadczą pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych z tytułu poniesionej szkody w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich. 

Późnoletni siew i podsiew użytków zielonych Jeszcze w końcu sierpnia i na początku września możemy wykonywać nowe zasiewy użytków zielonych bądź podsiewać już istniejące. Jest to alternatywny termin w stosunku do wiosny, kiedy zwykle następuje spiętrzenie prac polowych. Cykl w jakim powinniśmy podsiewać łąki to około 4-5 lat.

 

Czytaj więcej: Późnoletni siew i podsiew

Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie dotyczące pomocy dla Polskich producentów świń, skierowana do gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

Sezon zbioru zbóż i rzepaku dobiegł końca w bieżącym roku. Przedstawiamy Państwu wyniki naszego monitoringu żniwnego w województwie lubelskim. Z danych pozyskanych przez naszych pracowników z terenu województwa wynika, że plony i jakość wszystkich gatunków zbóż i rzepaku były wyższe a jakość lepsza niż w roku poprzednim .

 

Czytaj więcej: Podsumowanie żniw 2017

Dnia 5 września 2017 r. w Gospodarstwie Rolnym AGROMARINA w miejscowości Andrzejów-Osada k. Urszulina (woj. lubelskie) odbędzie się Narodowy Dzień Mlecznej Fermy skierowany do hodowców bydła mlecznego z całej Polski. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu tych wszystkich, którzy chcieliby poznać najnowsze rozwiązania i technologie mogące pomóc w poprawie efektywności swojego gospodarstwa, wydajności stada i jakości produkowanego mleka.

W dniu 27 lipca 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez starostwo bialskie. Obecni na spotkaniu byli między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 204 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. 

Czytaj więcej: Informacja dla posiadaczy świń...

16 lipca 2017 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbyło się XX jubileuszowe Święto Róż. Jak co roku wydarzenie ściągnęło tłumy wielbicieli tych wyjątkowych kwiatów. Na tegorocznej edycji wystawiono ponad 100 rodzajów róż. Odwiedzający mogli nie tylko kupić rośliny, ale i zasięgnąć fachowej porady plantatorów i hodowców.

Dnia 10 lipca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  Białej Podlaskiej z siedzibą  w Grabanowie odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie aktualnej sytuacji w związku z występowanie afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego.

Pomoc dla producentów mleka. Nabór wniosków od 10 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

Czytaj więcej: Pomoc dla producentów mleka

Zestawienie czempionatów XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sitno 2017 Wystawa to okazja do zaprezentowania najlepszych okazów hodowlanych i poddania ich ocenie. W tym roku wyjątkowo nie wystawiono trzody chlewnej, ze względu na zagroŜenie przeniesienia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) do hodowli.

 

Czytaj więcej: Czempionaty - Sitno 2017

Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii, dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF

Pomoc skierowana jest do producentów którzy, dokonali od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu owiec, mających nie mniej niż 12 miesięcy, lub jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg, które zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich.

W dniu 4 lipca 2017 r. w Pałacu Belweder w Warszawie miała miejsce Gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie.

4 lipca br. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie pt. „Zasady konkurencyjności wydatków w operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych” skierowane do doradców Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz pracowników działów LODR w Końskowoli.

W dniach 30.06. – 02.07.2017 r. na terenach wystawowych Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie odbyła się XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 400 wystawców – głównie producentów maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorów nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodników i firm handlowych oraz około 150 hodowców.