22 listopada 2017 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość pomocy finansowej w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń, z obszarów ASF, udzielanej na okres maksymalnie 10 lat.

Przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przyjęli uczestników wizyty studyjnej, składającej się z przedstawicieli rządu, instytucji państwowych, samorządów z Bośni i Hercegowiny, tworzących Grupę Roboczą odpowiadającą za realizacje projektu pt.: „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie”.

Dnia 22 listopada 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach we współpracy z LODR w Końskowoli zorganizował warsztaty naukowe nt. „Innowacje w nawożeniu”. Uczestników powitali Sławomir Plis, Dyrektor LODR w Końskowoli oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, zastępca Dyrektora IUNG–PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 22-23 listopad 2017 r. dwie konferencje w województwie lubelskim na terenie powiatu Łukowskiego i Kraśnickiego pt. „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W dniu 16 listopada 2017 w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Instytut Energetyki Odnawialnej pt. „Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw i małych przedsiębiorstw rolnych dzięki wykorzystaniu energii z OZE”

Jaki jest stan roślin ozimych przed nadchodzącym okresem niższych temperatur można było się dowiedzieć na szkoleniu, które przygotował dla naszych doradców agrotechnicznych Dział Technologii i Doświadczalnictwa LODR w Końskowoli. Poza warsztatami praktycznymi na polu szkolenie obejmowało również zagadnienia dotyczące monitoringu jaki przeprowadzają agrotechnicy w okresie żniwnym.

W dniu 15 listopada 2017 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach zorganizował konferencję naukową pt: „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”.

W dniu 7 listopada 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli odbyło się seminarium pt. „Krótkie łańcuchy dostaw - Od pola do stołu".

W imieniu organizatorów, Zastępca Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Artur Niczyporuk powitał wykładowców oraz uczestników konferencji.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w miesiącu listopadzie był organizatorem 4 spotkań w ramach projektu pt. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”, realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie rozwoju i finansowania inicjatyw ekonomii społecznej.

W dniu 13 listopada 2017 roku Sławomir Plis dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli udzielił wywiadu Katolickiemu Radiu Zamość, w którym był gościem programu agroKWADRANS.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje dwie konferencje w ramach realizacji operacji „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Dnia 25 października 2017 roku w Urzędzie Statystycznym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa. Pan Andrzej Matacz - zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim we wrześniu 2017r. dotyczącą demografii, koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

Informacja KOWR dotycząca handlu zagranicznymi towarami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2017, z elementami prognozy na cały 2017 rok - opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Czytaj więcej: Informacja KOWR dotycząca handlu zagranicznymi towarami rolno-spożywczymi

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy organizuje w dniu 15.11.2017 r. konferencję:

„Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

18 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąwolnicy odbyło się szkolenie warsztatowe pt.: „Warsztaty z carvingu – poziom podstawowy”. Carving jest sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach. Wywodzi się z Tajlandii i jest tradycyjnym elementem tajskiego święta Loy Krathong. Podczas spotkania zaprezentowano historię carvingu na świecie i w Polsce oraz omówiono techniki carvingu.

W listopadzie pszczelarze powinni okresowo kontrolować stan pasieki, zwłaszcza po wichurach w czasie których może dojść do wywrócenia uli lub zwiania daszka. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na szczelność daszków oraz nie dopuścić do zagnieżdżenia się gryzoni w ulach.

Glifosat jest substancją czynną wielu herbicydów o działaniu nieselektywnym, m.in. popularnego Roundupu 360 SL. Obecnie zarejestrowanych jest ponad sto preparatów zawierających tą substancję. Glifosat jest powszechnie stosowany od wielu lat nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 18-19 października 2017 r. seminarium pt. „Innowacyjne technologie w uprawie roślin sadowniczych”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej organizuje w dniu 16.11.2017 r. konferencję:

Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw i małych przedsiębiorstw rolnych dzięki wykorzystaniu energii z OZE.

Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła  energii w gospodarstwie rolnym.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje w dn. 07-08.11.2017r. 2-dniowe seminarium połączone z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”. Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114 Jabłonna Druga

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U.poz.1961). Dotyczą one sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W Polsce w ramach Uchwały Rady Ministrów  z dnia 15 grudnia 2015 realizowany jest program wieloletni pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". Zasadniczym celem programu jest przebudowa bilansu białka tak aby 50% pochodziło z produkcji krajowej.

Bardzo miło nam poinformować, że I miejsce w X edycji Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Polsce w 2017 roku” w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” zajęli Państwo Barbara i Piotr Banaś z miejscowości Cegielnia, w gminie Ostrówek. Rozstrzygnięcie Konkursu miało miejsce w dniu 13 października 2017 roku podczas Targów Natura FOOD i beEKO w Łodzi.

W dniu ósmego października bieżącego roku mimo niezbyt sprzyjającej aury Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował i przeprowadził VI Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Uroczystego otwarcia Kiermaszu dokonał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis w obecności zastępcy dyrektora Artura Niczyporuka.