Sezon wystaw zwierząt hodowlanych trwa. Podczas tych wydarzeń są oceniane i wybierane czempiony i super czempiony zwierząt w danej kategorii gatunkowej, rasowej, typu i użytkowości. Podczas oceny brana jest pod uwagę przede wszystkim budowa, lokomocja i zachowanie zwierzęcia. Wystawione sztuki nie są oceniane w konkursie, lecz dokonuje się wyboru krowy o najlepszym pokroju według kryteriów wyznaczonych przez głównego organizatora danej imprezy rolniczej bądź targów. O dokonanie wyboru proszeni są specjaliści PFHBiPM, pracownicy Spółek inseminacyjnych, a niekiedy pracownicy indywidualnych. Zazwyczaj wybiera się zwierzęta w 5 kategoriach:

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca (w tym roku 30 czerwca) LODR zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną w intencji rolników, mieszkańców wsi i pracowników LODR w Końskowoli. Po Mszy jej uczestnicy przeszli korowodem prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Końskowoli z Kościoła na Plac Wystawowy gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, doradcy i rolnicy. Uroczystego otwarcia Dnia Otwartych Drzwi dokonał Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a zarazem gospodarz przedsięwzięcia – Wiesław Orzędowski.

W dniu 27.06.2019 r. odbyło się cykliczne szkolenie zorganizowane w PZDR Piaski pt. „Dzień Pola. Nowoczesne technologie uprawy zbóż i rzepaku, lista zalecanych odmian na Lubelszczyźnie.” Spotkanie zostało zorganizowane przez Krzysztofa Tkaczyka pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piaskach i odbyło się na polach demonstracyjnych rolników w Józefowie i Emilianowie. Pogoda tego dnia pozwoliła na dokładną lustrację uprawianych roślin na polach.

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 30 czerwca 2019r. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na wystawie swoje zwierzęta zaprezentowało 25 hodowców. Można było podziwiać najpiękniejsze okazy koni, drobiu, ptactwa ozdobnego, gołębi, królików oraz owiec. Po raz piąty w dniu 30 czerwca 2019r. odbyła się ocena królików we współpracy LODR i Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych na terenach wystawowych w Końskowoli. Komisja sędziowska składająca się z sędziów – rzeczoznawców ds. fenotypu królików dokonała oceny wystawianych zwierząt w oparciu o obowiązujący wzorzec i wyłoniła czempiony.

Lokalna grupa działania ,,Zapiecek” zaprasza do udziału w szkoleniu pt. ,,Lokalne grupy działania województwa lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”, które odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2019 roku w hotelu pod Kasztanami, ulica. Krężnicka 96 A, 20-518 Lublin. Podczas szkolenie będzie można zapoznać się z tematyką dotyczącą:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej dnia 21 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 tej w parku im. św. Jana Pawła II w Kraśniku organizuje Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej. Podczas Festiwalu odbywać się będą występy artystyczne zespołów, warsztaty kulinarne dla dzieci, potyczki kulinarne dla dorosłych, konkurs na najciekawsze stoisko oraz królową potraw. Ponadto odbywać się będzie gotowanie na scenie przez Kevina Ainstona, wraz z degustacją dla uczestników festiwalu, a także jarmark produktów lokalnych i tradycyjnych z powiatu kraśnickiego i ościennych województw.

Doroczny Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za nami. W tym roku po raz pierwszy odwiedzający nas goście mogli uczestniczyć w warsztatach pt:”Zakładamy ogród w słoiku”, zorganizowanych przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas warsztatów uczestnicy poznali tajniki jak własnoręcznie wykonać ekosystem zamknięty w szklanym naczyniu. W części praktycznej korzystając z przygotowanych materiałów takich jak: narzędzia, rośliny, szklane naczynia, podłoże, detale dekoracyjne: kora, szyszki, kamyczki, zainteresowani stworzyli przepiękne mini ogrody. Wszyscy biorący udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni, a prace które powstały, przeszły najśmielsze oczekiwania.

Jest zgoda Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, który pozytywnie zaopiniował projekt nowego działania w zakresie dobrostanu zwierząt. Nowe działania będą dotyczyć bydła oraz trzody chlewnej i zakładają wsparcie finansowe dla gospodarstw, które będą wprowadzać dodatkowe praktyki i działania wykraczające poza obowiązujące  normy i regulacje z zakresu dobrostanu. Planuje się, że na realizację działania które zostanie uruchomione jeszcze w 2020 r. w ramach PROW 2014-2020 przeznaczonych będzie około  50 mln euro.

W dniu 10 czerwca b.r. w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 26 edycję konkursu AgroLiga z udziałem pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Duda oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli najważniejszych instytucji rolniczych.  Nagrodzono najlepszych rolników oraz firmy sektora rolniczego z całego kraju. W wydarzeniu wzięli udział również dyrektorzy LODR w Końskowoli – Wiesław Orzędowski oraz Waldemar Banach wraz z pracownikami.

Mięso pozyskiwane z owiec to jagnięcina (z jagniąt poniżej 6 miesiąca życia) oraz uzyskiwana z dorosłych zwierząt baranina. Jest to jedno z najzdrowszych mięs, szczególnie to z owiec wypasanych na pastwiskach. Ze względu na wysokie walory odżywcze jagnięcina ma dobrą przyswajalność i lekką strawność. Jagnięcina jest mięsem delikatnym, zalecanym przez dietetyków małym dzieciom. Znajdziemy w niej przede wszystkim sporo cennego białka, stanowiącego główny budulec mięśni, istotne dla naszego zdrowia pierwiastki śladowe i minerały np. potas, żelazo, magnez czy cynk.

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” ma na celu wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych i realizowany będzie w latach 2019–2023. Z Programu będą mogli skorzystać posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

W okresie letnim, gdy temperatury osiągają najwyższe wartości, zwierzęta narażone są na stres cieplny. Słabsze pobieranie pasz, spadek produkcji mleka, ale również gorsze wskaźniki rozrodu, to główne skutki stresu cieplnego. Mimo, że lato w naszej strefie klimatycznej trwa głównie od lipca do sierpnia, to konsekwencje stresu cieplnego u bydła mogą występować nawet przez cały rok. Negatywne skutki stresu cieplnego obserwuje się już, gdy temperatura otoczenia zwierząt długotrwale przekracza 20°C. Przegrzanie bydła prowadzi do spadku produkcyjności zwierząt i przekłada się na wyniki finansowe gospodarstwa.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi (DOD) oraz XIV Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 30 czerwca 2019 r. w Modliszewicach.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów.

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód.

Czytaj więcej: Znamy wyniki konkursu WWF na rolnika roku regionu Morza Bałtyckiego 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Hotelu FOCUS Centrum Konferencyjne w Lublinie, odbyła się konferencja pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, tematycznie wpisująca się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Żegnamy naszego kolegę Ś.P. Jana Grabarczuka

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2019 r. odszedł nasz kolega Jan Grabarczuk pełniący obowiązki Kierownika w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie. Jan Grabarczuk był wieloletnim pracownikiem LODR oraz Radnym Powiatu Hrubieszowskiego.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa dyrekcja LODR wraz z pracownikami.

Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się sezonowym nasileniem prac oraz dużym ich zróżnicowaniem. Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie oraz osobom pracującym w gospodarstwie bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadku i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 29-31.05.2019 wyjazd studyjny po województwie lubelskim pt: „Wybrane przykłady tradycyjnego przetwórstwa produktów rolnych szansą na innowacyjny rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim”.

Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 3406).

Czytaj więcej: Rozporządzenie Nr 1/2019

W kwietniu bieżącego roku ruszyła strona www.wioska-tematyczna.pl jako ogólnopolski portal, który poświęcony  jest tematycznym wsiom. Celem portalu jest popularyzacja idei wiosek tematycznych w środowisku wiejskim, a także zebranie w jednym miejscu ofert pobytowych tematycznych wsi, skierowanych do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Od blisko dwudziestu lat w Polsce rozwija się idea wiosek tematycznych.

Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć studentów uczących się na kierunku Chemia Techniczna Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach. Na początku spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością Ośrodka. W dalszej części goście uczestniczyli w wykładzie na temat programu azotanowego, który przeprowadził dr Dariusz Krzywiec – kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. D. Krzywiec przedstawił nowe zasady stosowania nawozów zawierających azot.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”  który odbędzie się w dniach 12-14.06.2019 r.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została państwowa instytucja kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi”. Powstały instytut nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi, który powołany był w 1936 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Działalność powstałego Instytutu będzie dotyczyła wszystkiego co wieś wniosła do dziedzictwa Polski. Zarówno kultury duchowej, która przejawia się w sztuce ludowej, folklorze, poezji, rękodziele ludowym, a także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski.

W dniach 12-14 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się 3 edycja Międzynarodowych targów żywności w Polsce Warsaw Food Expo. Podczas targów  będzie  okazja do prezentacji produktów spożywczych, a także dotarcia do odbiorców z sieci handlowych i branży HoReCa w ramach takich sektorów, jak: mięsno-rybny, mleczarski, owocowo-warzywny, piekarsko-cukierniczy, napojowy, alkoholowy, convenience food oraz żywności regionalnej. Zainteresowani producenci i odbiorcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B z przedstawicielami największych sieci handlowych w Polsce oraz zagranicznymi grupami zakupowymi.