Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans ,,Vesna” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 roku w Piotrawinie,  dnia 4-6 września 2019 roku w Jabłonnej, oraz 11 września 2019 roku w Pilźnie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na konferencję

Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym pt. „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu grantowego pn. „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju” organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla mieszkańców, którzy mają nie duże doświadczenie w rękodziele. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 40 osób, które zamieszkują gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, w tym 20 osób z grup defaworyzowanych z uwagi na wiek (60+ poza sferą aktywności zawodowej) oraz niepełnosprawność.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji  pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30  września 2019 roku.

W lipcu i sierpniu kukurydzy zagraża stonka kukurydziana, co dotyczy głównie plantacji uprawianych w monokulturze. Stadium szkodliwym są larwy oraz owady dorosłe. Chrząszcze stonki kukurydzianej zagrażają kolbom, przegryzają świeże znamiona, doprowadzają do słabszego zaziarnienia kolb. Mogą też wyjadać miękkie ziarniaki oraz uszkadzać blaszki liściowe. Jednak największe straty w uprawie wywołuje żerowanie larw, które znajdują się w glebie i przygryzają korzenie kukurydzy, co w konsekwencji prowadzi do wylegania całych roślin.

Produkty pochodzenia zwierzęcego takie, jak jaja, mięso, mleko i ich przetwory, są częstym źródłem zakażenia pałeczką Salmonelli. Salmonella lubi żyć na jedzeniu i w przewodach pokarmowych zwierząt, można ją również spotkać na rybach, wyrobach garmażeryjnych i opakowaniach na jajka. Najwięcej kolonii Salmonelli znajduje się na jajach kaczych. Bakterie przenosi się w niewłaściwych warunkach na dowolne produkty. Trzymanie produktów z surowymi jajkami w lodówce nie chroni dostatecznie, salmonella rozmnaża się nawet w warunkach dość niskiej temperatury.

Od 2014 roku, kiedy wirus afrykańskiego pomoru świń potwierdzono po raz pierwszy na terenie Polski, widoczna jest tendencja wzrostowa w liczbie potwierdzonych ognisk u trzody chlewnej oraz przypadków u dzików. Do województwa lubelskiego ASF dotarł w roku 2016 i rozprzestrzenia się nadal, co widać na poniższej mapie. Największe zagrożenie występuje w miesiącach ciepłych, a więc od maja do września.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu wapna w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie mieszczącej się przy ul. Sławinkowskiej 5.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat.

Rusza 8 już edycja konkursu na „Rolnika Lubelszczyzny”, która zorganizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest wyróżnienie najlepszych agrogospodarzy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. W tym roku wybierani będą kandydaci w czterech kategoriach konkursowych.

Konkurs skierowany jest do hodowców zwierząt, a także plantatorów, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i aktywnie korzystają z  dostępnych funduszy unijnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich” w ramach operacji  pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”

XXII Święto Róż zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę 14 lipca. Zorganizowane zostały wówczas m.in. zawody wędkarskie w miejscowości Stara Wieś, VIII Pieszy Rajd Różany oraz XI Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym. Wszyscy zainteresowani bogatą i niezwykle ciekawą historią Końskowoli mogli wziąć udział w bezpłatnej wycieczce po najciekawszych zabytkach Końskowoli.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, który został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wyświetl harmonogram.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 8.07.2019 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się spotkanie pt. „Organizacja i funkcjonowanie grupy operacyjnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Szkoły Wyższej im. J.P. II w Białej Podlaskiej, przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, przedstawiciele samorządów, rolnicy, przedsiębiorcy oraz doradcy rolniczy z LODR w Końskowoli. Prelegentem spotkania był Ireneusz Drozdowski -broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spotkanie otworzył Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Wiesław Orzędowski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniach 12-14 czerwca 2019 r. zorganizował wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”. Wyjazd zorganizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, po to żeby promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać lokalnych przedsiębiorców i społeczności. Celem działań Polskiej Organizacji Turystycznej jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki, a także aktywizowanie gospodarcze obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Sitno 2019

Wystawa to okazja do zaprezentowania najlepszych zwierząt hodowlanych i poddania ich ocenie. Komisje i sędziowie reprezentujący środowiska naukowe i hodowlane z całego kraju przyznali następujące tytuły: 

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w województwie łódzkim.

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

21-24 listopada 2019 r.

7 października 2019 r.

W dniu 07.07.2019r.  na terenie Gminy Puławy odbyło się IX Święto Truskawki. Miejscem uroczystości był stadion w Górze Puławskiej, gdzie uroczystą Eucharystią rozpoczęło się coroczne Święto Truskawki. W zdarzeniu uczestniczyli plantatorzy truskawek oraz instytucje towarzyszące rolnictwu, LODR w Końskowoli, Bank Spółdzielczy i inni. Mieszkańcom Gminy oraz gościom zwiedzanie licznych stoisk umilały występy lokalnych zespołów muzycznych, tanecznych oraz kabaretowych. Stoiska sołectw zaprezentowały swoje pomysły kulinarne i kulturalne.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przystąpił do realizacji projektu:

,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ”

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 1 lipca podpisano porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2019 roku do właściwych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. W województwie lubelskim jest to Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie mieszcząca się przy ul. Sławinkowskiej 5.

Prowadząc gospodarstwo rolne należy podejmować trafne decyzje co do wystąpienia zagrożenia i jego całkowitego wyeliminowania. Rolnicy by móc gospodarować spokojnie powinni korzystać z ubezpieczeń od ryzyka, korzystać z pomocy państwa a także podejmować decyzje na zasadzie wzajemnych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia obowiązkowe:

Senacka komisja rolnictwa opowiedziała się 9 maja 2019 r. za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Za nowelizacją ustawy głosowało 59 senatorów, 12 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Zakłada ona ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną.