Zwycięzców VIII edycji konkursu „Rolnik Lubelszczyzny” poznaliśmy 9 października 2019 r. podczas gali finałowej, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Do konkursu zostało zgłoszonych 31 rolników z województwa lubelskiego. Zgłoszeń do konkursu dokonały instytucje i związki branżowe, w tym m.in. LODR w Końskowoli. W tym roku nagrody przyznano w czterech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo i sadownictwo.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W terminie 8 -11 września Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny pt. „ Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”. Wyjazd organizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W warunkach klimatycznych Polski zbiór kukurydzy na ziarno przypada najczęściej w połowie października. Niekorzystne warunki pogodowe w tym czasie, powodują wydłużanie się zbioru. Ziarno zbierane w takich warunkach charakteryzuje się wysoką wilgotnością,  która sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni co prowadzi do psucia się ziarna. Aby temu zapobiec konieczne jest natychmiastowe konserwowanie ziarna.

W dniu 20 września 2019 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.

Patronat Honorowy nad XIX edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konkurs organizowany jest corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi podmiotami.

KGW zarejestrowane w KRSie będą mogły otrzymywać środki na tych samych zasadach co KGW wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Dnia 21 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17.09. zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 1794)

Zioła stanowią naturalne i bogate źródło wielu substancji biologicznie czynnych, działają na organizm zwierzęcia profilaktycznie i leczniczo. Dodatek ziół do paszy wpływa korzystnie na poprawę wskaźników produkcyjnych (zapewniają zwierzętom ochronę przed drobnoustrojami), ale także na jakość surowca, w tym na poprawę jego walorów dietetycznych i smakowych. Zioła poprawiają wykorzystanie paszy przez młode ptaki, dzięki czemu szybciej przyrastają i rzadziej chorują.

Tradycyjnie jak co roku, w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni 22 września 2019 r. przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, odbyło się XXI Święto Jesieni. W imieniu gospodarzy imprezę otworzył Pan Wiesław Orzędowski - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Pani Agnieszka Gawron Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Marketingu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Tegoroczne Święto Jesieni obecnością zaszczycił również Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie Pan Sebastian Trojak.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 12-13 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska zorganizował konferencję na temat „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”, Została ona zrealizowana we współpracy z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydarzenie wpisywało się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Informacja o naborze na wyjazd studyjny Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. „Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich” do województwa małopolskiego

który odbędzie się w dniach 02 - 04 października 2019 r.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wyjeździe studyjnym do Norwegii, który odbędzie się w związku z realizacją operacji ,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Termin wyjazdu: od 7 do 11 października 2019r.,

Dożynki to stary obyczaj kończący żniwa, wyrażający radość i dziękczynienie za zebrane plony, ale też i okazja do zabawy. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w niedzielę 8 września na lotnisku w Radawcu koło Lublina. Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych. Przedstawiciele powiatów i gmin z całego regionu przeszli przez bramę dożynkową prezentując tegoroczne plony ziemi. Rolników i gości witali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu lubelskiego Zdzisław Antoń.

W dniu 8 września 2019 r. odbyły się dożynki powiatowe, których gospodarzem była Gmina Mełgiew. Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji rolników w kościele parafialnym w Mełgwi. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy amfiteatrze, gdzie nastąpiło powitanie gości przez przedstawicieli władz Gminy Mełgiew oraz Powiatu Świdnickiego.

W ramach realizacji operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich"  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała Poradnik dla KGW.
Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:

W XXVII edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2018 roku” „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, wydawane przez LODR w Końskowoli, zajęły I miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze - spośród 16 zgłoszonych - wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2018 roku. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/3059-wyniki-konkursu-najlepsze-wydawnictwo-wodr

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza” Cel szkolenia: Podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych.

Tegoroczna Wystawa odbędzie się w dniach 19-22 września, tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k/ Poznania w gminie Pobiedziska, w województwie wielkopolskim. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Jest to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Trwa rekrutacja do operacji pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”

  forma realizacji operacji:

  I Wyjazd studyjny - Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”  w dniach 08-10 września 2019 roku.

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”

  Informacja-Rekrutacja_WSDG.pdf

W bieżącym roku współorganizatorem Krajowych Dni Ziemniaka  jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Impreza odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia w województwie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Siemiątki koło Nidzicy. Największa impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej to wydarzenie o charakterze wystawowo-konferencyjnym mające za zadanie łączenie branży ziemniaczanej, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych, jak również  otwarcie polskiego rynku na świat oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Wsparcie na współpracę firm oraz Wsparcie na rozwój firmy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia

- w dniu 4 września 2019 r. do Biura w Kośminie na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz biznesplanu na współpracę firm w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” wraz z Partnerami zaprasza na jednodniowe warsztaty, których tematyka dotyczy rozwijania działalności na obszarach wiejskich bazującej na produktach lokalnych. Warsztaty w naszym regionie odbędą się w Kośminie w siedzibie LGD „Zielony Pierścień” dnia 7 września br. i w Końskowoli w Gminnym Ośrodku Kultury dnia 10 września br. Warsztaty skierowane są do osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. ,, Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży za szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi oraz kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisała się, organizowana przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, impreza "Święto Jesieni". Nawiązując do tradycji dożynek spotykamy się w pierwszą niedzielę jesieni, która w tym roku wypada 22 września 2019 roku, by wspólnie radować się bogactwem owoców, warzyw i wszystkich plonów, którymi obdarowała nas ziemia. Wspólnie z naszymi wystawcami chcemy przyczynić się do promocji terenów wiejskich Lubelszczyzny przedstawiając regionalną kuchnię i ludowe rękodzieło oraz bogatą ofertę turystyczną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. „Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”  który odbędzie się w dniach 08-11 wrzesień 2019 r.