Okres pandemii mocno wpłynął na funkcjonowanie szkół. Ekotrasa LODR, która zwykle była odwiedzana wiele razy w roku przez młodzież szkolną i przedszkolaki w ostatnich czasach również pozostała nieużytkowana. Jednak okres ten wykorzystaliśmy na jej odrestaurowanie i wprowadzenie kolejnych elementów edukacyjnych. W wrześniu i październiku tego roku odwiedzili nas uczniowie klas młodszych szkół podstawowych i przedszkolaki, które mogły cieszyć się nowymi atrakcjami. Ogród biosurowcowy został przebudowany i powstały kwatery roślin zielarskich na podniesionych rabatach.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na seminarium pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu łąk  pastwisk” Zygmut Babiński Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych, które odbędzie się w dniu 13 października  o godzinie 13.00 w miejscowości Podwierzbie 102, powiat rycki, gmina Ryki. Seminarium będzie połączone z pokazem praktycznym wykonania podsiewu na użytkach zielonych.

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Uprawa winorośli i produkcja wina szansą na rozwój obszarów wiejskich„ realizowanej przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek. Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Karta zgłoszeniowa: winiarnie zamojskie karta zgloszeniowa.pdf

Czytaj więcej: Uprawa winorośli i produkcja wina szansą na...

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jako partner realizuje projekt pt. „Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch”

 zaproszenie na konferencje dnia 25 Października 2021 roku o godzinie 10.00

 

W dniach 27 września - 01 października 2021 roku odbył się wyjazd studyjny do Francji organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" w ramach operacji pn. "Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną".

W dniach 01-02.10.2021r. doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie zaangażowali się w organizację pobytu w powiecie włodawskim 50-osobowej grupy rolników, sołtysów i urzędników z gminy Nadarzyn w powiecie pruszkowskim, woj. mazowieckie. Pobyt miał charakter edukacyjno- szkoleniowy, powiązany z wątkiem turystyczno-poznawczym. Jeszcze w sierpniu Urząd Gminy w Nadarzynie zwrócił się do PZDR we Włodawie o pomoc w organizacji wizyty tej  grupy na Ziemi Włodawskiej. Celem było poznanie życia tutejszych mieszkańców, ciekawych i atrakcyjnych miejsc, działalności lokalnych stowarzyszeń i przeprowadzenie szkoleń i wykładów w powiązaniu z tematyką rolniczą i wiejską.

W dniach 09-13.08 2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Włoch organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z LGD Puszcza Kozienicka oraz Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania.

Był to projekt KSOW o tematyce „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”. Projekt zakładał upowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

W dniu 21.09.2021 r.  w LODR w Końskowoli odbyły się warsztaty pt.: „Koszty ekonomiczno – społeczne związane z powstaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych dla osób starszych”. Spotkanie było zrealizowane w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych GROWID współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni, w dniu 26 września 2021 roku, przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego, Oddziału  Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, odbyło się „Święto Jesieni”. W imieniu gospodarzy imprezę otworzył Pan Piotr Kondraciuk - Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Pani Joanna Szkuat - Kierownik Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, oraz Pani Anna Kiwak - Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w konferencji w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 05 października do 06 października 2021 roku w Hotelu „WODNIK” Słok/k. Bełchatowa; 97-400 Bełchatów.

Koniec lata to gorący okres dożynkowy, podczas którego mieszkańcy powiatu zamojskiego spotykają się wspólnie, aby cieszyć się z udanych plonów i dziękować za zbiory. Od 15 sierpnia do 19 września  pracownicy PZDR w Zamościu z s. w Sitnie uczestniczyli  w lokalnych świętach plonów. Na czas  trwania tych imprez przygotowaliśmy stoiska informacyjno-promocyjne z ofertą porad rolniczych oraz informacji dotyczących aktualności w rolnictwie. Nie zabrakło również gadżetów reklamowych, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Sitnie zorganizowano konkurs „Z ekologią na TY”. Wyeksponowane nagrody oraz chęć zakręcenia „kołem fortuny”, w celu wylosowania pytania sprawiły, że zainteresowanie było bardzo duże.

18 września mieliśmy zaszczyt gościć na Lubelszczyźnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę. Program wizyty obejmował spotkanie z Dyrekcją Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, wizyty w gospodarstwach rolnych oraz spotkanie dyskusyjne z sadownikami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania w LODR, którego uczestnikami byli również Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski, poruszano m.in. problem zwrotu majątku naszej firmy.

„Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich.

Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

W dniach 8 i 9 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Końskowoli wspólnie z Katedrą Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie zorganizowali warsztaty pt. „Jakość ekologicznych surowców zielarskich i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym”. Warsztaty szkoleniowe skierowane były do pracowników służby rolnej oraz do zbieraczy ziół.  Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dr. Olgi Kosakowskiej, poznać właściwości polskich dziko rosnących roślin leczniczych oraz dowiedzieć się jak je pozyskać ze stanu naturalnego w jakości ekologicznej.

Święto Produktu Lokalnego - plakatLokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 26 września (niedziela) 2021 r. na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnej kuchni oraz produktów wytwarzanych metodą tradycyjną, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym kultury ludowej oraz krzewienie go wśród społeczności lokalnej.

Naturalnie, że lokalnie - plakat

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Naturalnie, że lokalnie", które odbędzie się 22 września 2021 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-14.30. Przedsięwzięcie skierowane jest do rolników, producentów produktów lokalnych i regionalnych oraz do organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn. "Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną" w dniach 27 września - 01 października 2021 roku.

Tylko do 20 września 2021 roku o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 września o godzinie 10.00 w LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8 – sala konferencyjna 1 piętro. Spotkanie będzie dotyczyło utworzenia zespołu tematycznego związanego z serowarstwem.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach nawiązanej współpracy z CDR O/Kraków i wsparciem przy realizacji projektu GROWID, we wrześniu br. organizuje warsztaty pt. „GROWID  ekonomiczno – społeczny aspekt gospodarstw opiekuńczych”. Głównym celem warsztatów jest wymiana wiedzy i informacji w zakresie kosztów ekonomiczno-społecznych, które podjęłyby gospodarstwa rolne zainteresowane poszerzeniem prowadzonej działalności o świadczenie usług społeczno-opiekuńczych dla osób starszych. Spotkanie  poprowadzi pani dr hab. Wioletta Knapik prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie - lider projektu GROWID odpowiedzialna za stronę merytoryczną.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz drugi w dniach 6 sierpnia i 3 września 2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował dla początkujących pszczelarze warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Koła Gospodyń Wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19, do 15 września mogą złożyć wnioski o udzielenie wsparcia. Na zrealizowanie wydarzenia zostało już niewiele czasu. Tylko do końca miesiąca wnioski można składać do powiatowych biur ARiMR. Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję Szczepimy Się z KGW, mogą otrzymać 8 tys. zł na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wysokość wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia.

Loga: Fundusze europejskie, RP, eDWIN, UE

Widzimy codziennie zmiany w otaczającym nas środowisku. Te zmiany nazywane też zmianami klimatycznymi silnie zazębiają się ze zjawiskami atmosferycznym, które to z kolei mają duży wpływ na zjawiska występujące w rolnictwie.  W celu lepszej kontroli i przewidywania zagrożeń w rolnictwie został uruchomiony projekt Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – akronim: eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin).

W ramach współpracy z LODR, członkowie Koła Pszczelarskiego im. Kazimierza Lewickiego przy Zespole Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej odwiedzili 6 września Pasiekę PZDR w Grabanowie. Młodzież zgromadziła się w części biurowej ośrodka, gdzie obejrzała eksponaty w kąciku pszczelarskim i wysłuchała przeprowadzonej przez pracowników sekcji pszczelarskiej pogadanki na temat historii powstania ula ramowego. Uczniowie zapoznali się z podstawowym sprzętem pszczelarskim oraz gospodarką pasieczną prowadzoną w Pasiece PZDR.

Dnia 31 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację eWoP. Aplikacja umożliwia rolnikom składanie przez Internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Obok aplikacji eWniosekPlus to kolejne cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Od dwóch lat z powodu pandemii nie była organizowana Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Dlatego też część hodowców postanowiła zorganizować ocenę ptaków i królików oraz konkurs zaprzęgów. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, Zamojska Telewizja Kablowa Wideo Kadr oraz Katolickie Radio Zamość.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 17 – 20 sierpnia 2021 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego dla 15 rolników zajmujących się przetwórstwem mleka krowiego i koziego. Wyjazd pn. „W stronę innowacji: wyjazd studyjny do woj. dolnośląskiego - regionu produkcji serów” został zrealizowany w ramach operacji własnej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem wyjazdu było zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów oraz podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera.