Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował 28 lutego bieżącego roku w Rybczewicach szkolenie z kompleksowej uprawy, ochrony i pielęgnacji krzewów jagodowych, głównie porzeczki oraz ochrony leszczyny z uwzględnieniem pozostałości środków ochrony roślin. Wykład poprowadził Zdzisław Partyka, główny specjalista ds. sadownictwa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Plantatorzy owoców miękkich mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą uprawy krzewów jagodowych, głównie porzeczki,  nawożenia oraz chemicznych i nie chemicznych metod ochrony.

W dniu 29 lutego 2020 r. odbyła się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie - XI Konferencja Pszczelarska „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Współorganizatorem Konferencji był Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu wzięło udział 126 uczestników z terenu powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego. Konferencję otworzył oraz powitał przybyłych gości Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Wiesław Orzędowski.

W dniu 27 lutego br. w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 102 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzyła  Grażyna Różycka - kierownik PZDR w Zamościu z s. w Sitnie. Celem konferencji było zwiększenie efektywności produkcji mleka poprzez  prawidłowe żywienie krów, odchów cieląt oraz poprawę  dobrostanu. Pierwszy wykład  wygłosił Tomasz Borek z VET EXPERT, prezentując „Zdrowy odchów cieląt”. Zaprezentował uczestnikom testy ułatwiające wczesne zidentyfikowanie patogenów i produkty pomocne w odchowie cieląt.

Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia chloroprofamu – popularnej substancji czynnej, stosowanej głównie do ograniczania kiełkowania ziemniaków w przechowalniach.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” organizuje dwudniowe szkolenie, które odbędzie się 25 i 26 marca br. (środa-czwartek) w godz. 9.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, adres: ul. Lubelska 93, Końskowola (sala na parterze).  

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 15 lutego bieżącego roku XI  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno–Rolniczej w Grabanowie. Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz Polski Związek Pszczelarski.

Dnia 18 lutego 2020 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się narada pracowników zajmujących się specjalizacją Rozwoju Obszarów Wiejskich. W naradzie wzięli udział pracownicy działowi oraz z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Podczas narady zostały przedstawione priorytety na 2020 rok oraz zadania, które zostały zaplanowane do wykonania. Ponadto zwrócono uwagę na zasady realizacji zadań demonstracyjnych, podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, współpracę z KGW, Stowarzyszeniami, instytucjami rolniczymi itp.

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku.

Czytaj więcej: Platforma żywnościowa...

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

Targi Ferma są specjalistyczną wystawą przeznaczoną dla branży rolniczo-hodowlanej, hodowców zwierząt, producentów środków produkcji i przedstawicieli nauki, doskonałą okazją do wzajemnych spotkań hodowców z wystawcami. W tym roku po raz dwudziesty odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, a Międzynarodowe Targi Ferma Drobiu i Świń po raz dwudziesty trzeci. Podczas tegorocznej edycji targów swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad 250 firm z Polski, Pakistanu, Chin, Włoch, Kanady, Irlandii, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii, Danii, Niderlandów, Francji i Turcji. Wystawcy prezentują na tej wystawie najnowsze produkty oraz rozwiązania.

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca do udziału w specjalnym przeglądzie, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość członków KGW z terenu województwa lubelskiego.

W tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

08.02.2020 roku w telewizji TVP 3 Lublin w programie „Agro wieści” ukazała się relacja poświęcona konferencji „Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne”, która odbyła się w LODR dnia 23.01.2020 roku.

https://lublin.tvp.pl/46560295/8-lutego-2020

Polecamy materiał do obejrzenia!

Do 3 stycznia 2020 r. państwa członkowskie UE miały czas na wycofanie środków ochrony roślin zawierających metiokarb. Jest to substancja czynna będąca składnikiem preparatu Mesurol 500 FS, którym do tej pory zaprawiano nasiona kukurydzy. Wyżej wymieniona substancja czynna posiada działanie odstraszające ptaki oraz chroniące zasiewy kukurydzy przed wczesnym uszkodzeniem przez ploniarkę zbożówkę (1 pokolenie). Pomimo wycofania metiokarbu, kukurydza nie pozostała całkiem bez zaprawy nasiennej. Decyzją MRiRW nr R-73/2020d z dnia 3 lutego 2020, poszerzono o ww. gatunek zakres stosowania zarejestrowanej do tej pory w buraku cukrowym i pastewnym zaprawy Force 20 CS (substancja czynna teflutryna).

Dnia 23 stycznia 2020 roku  rząd przyjął przepisy mówiące, że tak jak w 2018 i 2019 rolnik, który ubiegał się wyłącznie o:

Jak co roku w Nadarzynie odbyły się trzydniowe Targi Rolnicze. To wielkie wydarzenie miał przyjemność otworzyć Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. W czasie swojego wystąpienia omówił on wyzwania, z którymi musi zmierzyć się polskie rolnictwo. Było mowa między innymi o poprawie jakości gleby, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz działaniu mającym na celu pochłanianie gazów cieplarnianych. Pan Minister wspomniał także o roli nowoczesnych technologii jak np. maszyny  czy  badania, które są bardzo potrzebne w tej gałęzi gospodarki. Podkreślił, że to rolnik i jego wiedza jest najważniejsza i przekłada się to na stan środowiska. Pan Minister Ardanowski zaznaczył także jak istotna jest współpraca między organizacjami rolniczymi, mająca  odzwierciedlenie  w rozwoju rolnictwa.

Około pół tysiąca osób uczestniczyło w 61 Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, która miała miejsce 4 lutego br. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach. Konferencja odbyła się w szczególnym czasie – Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin ogłoszonym oficjalnie przez ONZ. Konferencję o zasięgu ogólnokrajowym patronatem honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski. W piśmie adresowanym do Pani dr hab. Doroty Konopackiej, prof.IO Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa napisał: Doceniam znaczenie i popieram organizację wydarzenia, które stwarza możliwości prezentacji aktualnych rezultatów badań naukowych oraz wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu wdrażania najnowszych, skutecznych metod racjonalnej ochrony sadów i plantacji roślin jagodowych, umożliwiających skuteczną ochronę roślin przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu pozostałości stosowanych środków chemicznych w owocach.

Program „Dobrostan zwierząt” uprawnia do uzyskania dodatkowych dopłat między innymi do loch i tuczników po spełnieniu określonych wymagań. Jedną z części programu jest dopłata do dobrostanu loch, którego podstawą jest dodatkowe oznakowanie lochy zgłoszonej do programu (kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym). Liczbę loch, do której przysługiwać będzie płatność dobrostanowa, ARiMR ustali na podstawie danych zawartych w systemie IRZ.

Wszystkie lochy rolnik indywidualnie znakuje i rejestruje zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

Od marca 2020 roku indywidualne oznakowanie lochy będzie można zgłaszać do rejestru za pośrednictwem Portalu IRZplus.

W życie weszła ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona zmiany, które mają na celu regulacje przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ASF) na terenie Polski.

Tym razem Targi Lublin gościły uczestników XVI edycji Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2020”. W dniach 21-22 stycznia zaprezentowano m. in. cykl wykładów poświęconych roślinom jagodowym oraz orzechom laskowym i włoskim. To już drugie spotkanie poświęcone orzechom na forum „Jagodowych Trendów”, które jest kontynuacją i rozwinięciem tematyki z 2019 roku. Organizatorzy starają się wyjść naprzeciw sadownikom poszukującym nowych, mało powszechnych źródeł dochodu w swoich gospodarstwach.

21 i 22 stycznia 2020 roku w Lublinie miała miejsce XVI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy 2020”, w której brał udział również Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Specjaliści z Ośrodka przez dwa dni byli dostępni na stoisku LODR. W tym czasie odbywały się konferencje podzielone na poszczególne  sesje tematyczne. Poruszonych zostało wiele ciekawych zagadnień. Oprócz tematów technologicznych były również tematy dotyczące przyszłości produkcji owoców jagodowych. Coraz częściej pojawiają się bowiem problemy ze zbytem i opłacalnością produkcji. Nasza produkcja owoców jagodowych w większości przeznaczona jest na eksport w postaci przetworów.

W dniach 16-18 stycznia br. PZDR Krasnystaw zorganizował wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie 2020 POLAGRA PREMIERY. Targi odbywają się co dwa lata i prezentowane są na nich nowości i innowacje firm wprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat, mające głównie formę prototypów, a sprzedawanych w szerokiej ofercie w kolejnych latach. Na tegorocznej POLAGRZE zaprezentowało się łącznie 250 firm głównie z branży rolniczej i leśnej w 8 pawilonach wystawowych, oraz instytucje związane bezpośrednio z szeroką obsługą rolnictwa . Dla 37 z nich przyznano Złote Medale Polagra 2020 w dwóch kategoriach ,,Maszyny, urządzenia, aplikacje i produkty dla rolnictwa” oraz „Rośliny uprawne” - za najbardziej innowacyjne  i cenne produkty.

23.01.2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja "Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne", zorganizowana przez Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. Konferencja miała na celu zbliżenie dwóch współpracujących ze sobą stron tj. rolników – producentów ekologicznej żywności z  przedstawicielami zakładów skupujących te surowce.

 

Dnia 19 grudnia 2019 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Zielony Pierścień” przyjął nowe zasady certyfikacji  produktów lokalnych, które są wytwarzane na obszarze działania LGD (11 gmin). Od tego dnia obowiązują dwie procedury: jedna dla przedsiębiorców i rolników, druga dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Obowiązujący do tego czasu regulamin został anulowany. 

Kolejny już rok Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia które uruchomione zostały w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z następujących kategorii:

Już nic nie będzie tak jak było ! Pod takim hasłem w dniach 17-19 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300-tu pszczelarzy z całej Polski, a także z Austrii, Białorusi, Litwy, Włoch i Czech. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.