W dniu 25.01.2018r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie, które skierowane było do rolników rozliczających się na zasadach ogólnych, jak również dla rolników „ryczałtowców” zastanawiających się nad przejściem na zasady ogólne.

Wykład przeprowadzony przez Pana Józefa Piszczka z PZDR Krasnystaw cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia.

Według Komisji ds. Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego (HELCOM) eutrofizacja jest obecnie największym wyzwaniem środowiskowym dla Morza Bałtyckiego. Zjawisko to zachodzi na skutek zbyt dużych ilości związków azotu i fosforu w wodzie. Duża ilość związków odżywczych powoduje masowy zakwit glonów i sinic. Zasłaniają one dostęp światła dla organizmów żyjących w dolnych partiach wody.

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z s. w Grabanowie  odbyło się na szkolenie skierowane do rolników indywidualnych nt. JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO_VAT. Wykład przeprowadził Pan Robert Pańczuk - Kierownik Dział Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

PZDR w Opolu Lubelskim rozpoczął rok 2018 cyklem szkoleń. Wykorzystując okres zimy doradcy zorganizowali już drugą w tym roku konferencję powiatową. Tym razem wybrano miejsce, w którym zaczęła się „przygoda z malinami” w naszym regionie. Miejscowość Granice, w gminie Chodel, od dziesiątków lat kojarzy się z tym smacznym owocem. Dopisała również frekwencja - sala mogąca pomieścić dwieście osób została prawie całkowicie zapełniona.

W dniu 16 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu zorganizował  warsztaty z carvingu pt.:  Sztuka rzeźbienia oraz tworzenia dekoracji z warzyw i owoców. Podczas warsztatów zaprezentowano krótką historię carvingu na świecie i w Polsce. Przedstawiono niezbędny sprzęt wykorzystywany w carvingu, omówiono techniki oraz sposoby zabezpieczania wykonywanych rzeźb.

Świerkowce to szkodniki stanowiące problem nie tylko w szkółkach i lasach, ale także w ogrodach przydomowych. Są to czerwce z rodzaju Physokermes i rodziny misecznikowatych (Coccidae). Szkodniki te upodobały sobie głównie drzewa iglaste, w tym świerki. Zazwyczaj umiejscawiają się masowo na gałęziach w postaci brązowych, małych, prawie kulistych tworów, przypominających pąki. W dużej liczebności są one w stanie doprowadzić do zamierania drzew.

W dniu 11 stycznia 2018r w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej odbyło się szkolenie powiatowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie wspólnie z Regionalnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie oraz z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie.

Bezpieczny zabieg herbicydowy bezpośrednio pod drzewami lub krzewami jest możliwy przy użyciu opryskiwacza z osłoną zamontowaną na  głowicy opryskującej. Osłona opryskiwacza minimalizuje ryzyko dryfu, zatrzymując oprysk herbicydowy wewnątrz osłony i zapewniając precyzyjną aplikację środka. Taki opryskiwacz o nazwie „Undavina” zaprezentowany został na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 10 i 11 stycznia br.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.

27 grudnia 2017 r. ogłoszony został termin i zasady przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Co roku, na początku stycznia i zawsze w poniedziałek Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim organizuje konferencję sadowniczą. W tym roku odbyła się ona 8 stycznia. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów i możliwości lokalowe Opolskiego Centrum Kultury - na listę obecności wpisało się blisko 200 osób!

W okresie Świąt Bożego Narodzenia kolejny już raz hodowcy bydła mlecznego  zrzeszeni w Klubie Producentów Mleka „Krasula” spotkali się na opłatku połączonym z walnym zebraniem klubu. Spotkanie odbyło się 04.01.2018 r w Żelechowie. Gospodarz spotkania, Leszek Kajda - prezes klubu, przywitał zaproszonych gości, członków klubu i złożył życzenia świąteczne i  noworoczne.  W świątecznej atmosferze przy śpiewie kolęd członkowie klubu złożyli sobie życzenia.

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018

dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.

w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Nowe odmiany są najważniejszym nośnikiem postępu biologicznego. Szacuje się, że udział odmiany w kształtowaniu postępu biologicznego wynosi co najmniej 50%. Hodowla twórcza nowych odmian roślin sadowniczych prowadzona jest z Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Cykl hodowlany (uzyskanie nowej odmiany) jest bardzo czasochłonny i trwa 8-12 lat dla roślin jagodowych i 12-15 lat w przypadku drzew owocowych.

W ostatnich latach dynia cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce można zaobserwować dwa trendy uprawy dyni. Pierwszy to dynie dekoracyjne (np. typ halloween), a drugi z przeznaczeniem do konsumpcji (przemysłu, świeży rynek). W ostatnich latach pułki supermarketów oferują dynie przez okrągły rok. Głównym asortymentem są dynie piżmowe, jak również bardzo popularne dynie w typie hokkaido. Z każdym rokiem przybywa osób zainteresowanych uprawą dyń, równocześnie w tym samym tempie rośnie popyt na dynie.

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu zorganizowało w Jedlni Letnisko konferencję pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej”. Została ona zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie powiatowe dla młodych rolników, które zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. W szkoleniu uczestniczyli młodzi rolnicy z terenu powiatu krasnostawskiego, którzy składali wnioski w ramach działania Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020.

Głównym celem nowej specustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania, oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.

Od lutego 2014 roku w Polsce potwierdzono 104 ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej, oraz 781 przypadków u dzików. Do tej pory wirus rozprzestrzeniał się wzdłuż granicy wschodniej Polski, ale pojawienie się choroby wśród dzików w centralnej części kraju w okolicach Warszawy, wymusiło podjęcie kolejnych działań w celu zatrzymania wirusa ASF.

Dynia cieszy się coraz większym zainteresowaniem zakładów przetwórczych. Wykorzystywana jest bardzo często jako dodatek w postaci kostki do mrożonek warzywnych, coraz większym zainteresowaniem cieszą się kremy z dyni przygotowywane dla dzieci. Staje się również coraz bardziej popularna jako świeży owoc z przeznaczeniem na przetwory, zupy krem, ciasta czy do dekoracji.

Zarządzanie gospodarstwem rolnym wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji. Sukces zwykle zależy od umiejętnego analizowania wielu danych, co nie jest proste. Z pomocą rolnikowi może przyjść doradca i książka rachunkowości Polski FADN.

Region Lubelszczyzny od lat należy do czołówki krajowej, jeśli chodzi o zbiory owoców miękkich oraz produkcję jabłek. Możemy pochwalić się znakomitymi gospodarstwami sadowniczymi, które osiągają wspaniałe wyniki produkcyjne i zdobywają laury podczas konkursów, takich jak np. Agroliga organizowanym od wielu lat przez LODR. Na Lubelszczyźnie mamy także dobrze prosperujące grupy producenckie.

W dniu 5 grudnia 2017 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach zorganizował konferencję nt.: „Wpływu właściwości gleb na ich przydatność rolniczą”.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował pokaz przygotowywania stroików bożonarodzeniowych, który odbył się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardzienice (gm. Piaski). Pod fachowym okiem pana Piotra Kozaka - pracownika LODR w Końskowoli, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach i kół zaprzyjaźnionych przygotowały stroiki w dwóch kategoriach: stroik tradycyjny (klasyczny) i stroik nowoczesny.

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. W dniach 7-8.11.2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował seminarium „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”.

„Możliwości obniżenia kosztów produkcji żywca wieprzowego" były wiodącym tematem listopadowej konferencji zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W tym roku poruszyliśmy przede wszystkim tematy ekonomiczne, o których mówili zaproszeni specjaliści.

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyła się konferencja pt. „Legalne zatrudnianie pracownika – cudzoziemca w rolnictwie”.