Rynek trzody chlewnej w Polsce od 2014 roku boryka się z wciąż rozprzestrzeniającym się wirusem ASF oraz spadającym pogłowiem świń, szczególnie w liczebności loch. Kolejnym problemem jest pojawienie się wirusa na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego, a więc województw o największym zagęszczeniu świń. Pomimo trudności ceny utrzymują się na zadowalającym poziomie i z uwagi na nadchodzące święta Bożego Narodzenia sytuacja ta raczej nie zmieni się. Wychodząc naprzeciw potrzebom hodowców trzody chlewnej w dniu 13 grudnia 2019 w LODR w Końskowoli po raz kolejny zorganizowaliśmy konferencję „Trzoda chlewna – problemy i wyzwania”. Konferencję otworzył Waldemar Banach - zastępca Dyrektora LODR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

W dniu 14 listopada 2019 r. w Klimkach odbyła się pierwsza konferencja poświęcona uprawie borówki pt. „Innowacje technologiczne w uprawie borówki wysokiej” zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Aktualne przepisy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania elektronicznego wykazu podatników VAT  - tzw. „białej listy” podatników, mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji obowiązku składania odrębnych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT były głównymi tematami pierwszej części konferencji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. w LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Waldemar Banach - zastępca Dyrektora LODR.

 

Uprawa roślin bobowatych (strączkowych), a szczególnie soi, budzi zainteresowanie wśród rolników z woj. lubelskiego. Co roku wielu z nich podejmuje się uprawy tego gatunku we własnych gospodarstwach. Uprawa soi w warunkach naszego województwa jest możliwa ale osiąganie satysfakcjonujących plonów zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można uprawę gleby, termin siewu i zbioru, nawożenie, jakość materiału siewnego, odmianę, zaprawianie nasion nitraginą, odchwaszczanie oraz przebieg warunków atmosferycznych. Dobrym źródłem fachowej wiedzy dla rolników są różnego rodzaju szkolenia.

14 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników i Pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie na temat „Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż lokalna i ograniczona” – szansa dla Kół Gospodyń Wiejskich zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Urszula Wojewoda Kierownik PZDR Krasnystaw powitała uczestników, wykładowców,  otworzyła  i poprowadziła szkolenie.

W związku z ogłoszonym konkursem nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o możliwości rejestracji KGW, Stowarzyszeń działających na terenie województwa lubelskiego jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spełnienie powyższego wymogu związane jest z możliwością wnioskowania o przyznanie środków finansowych  na projekty partnerskie w ramach ogłoszonego konkursu dla partnerów KSOW na 2020 rok, którego budżet wynosi 810 tys. zł.

26.11.2019 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja "Zarządzanie żyznością gleby w gospodarstwie ekologicznym", zorganizowana przez Dział Rolnictwa Ekologicznego i  Ochrony Środowiska.  Patronat medialny objął Tygodnik "Poradnik Rolniczy".

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał  dyrektor LODR - Wiesław Orzędowski. Dyrektor wręczył dyplom i statuetkę oraz przekazał gratulacje Panu Ernestowi Kaca  za zajęcie pierwszego miejsca w województwie lubelskim w ogólnopolskim Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „Ekologia-środowisko”.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Konferencja, która odbyła się  w Centrum Innowacyjno- Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dniu 20 listopada 2019 r. Konferencja ta opierała się na zagadnieniach dotyczących  zmian w zakresie rejestracji  i paszportowania materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i sadowniczych. Spotkanie to było przeznaczone dla szkółkarzy produkujących i sprzedających  materiał szkółkarski. Mieli oni szansę dowiedzieć się jakie obowiązki muszą spełnić i co muszą zrobić, by odpowiednio przeznaczyć rośliny do sprzedaży. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 grudnia 2019r.

Zakończył się jesienny cykl szkoleń dla rolników - beneficjentów działań premiowych PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” zorganizowany przez LODR w Końskowoli. W dniach 27-29 listopada 2019 r. odbyło się 19 szkoleń, w których uczestniczyło kilkuset rolników.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Branża drobiarska jest przykładem doskonale rozwijającego się sektora polskiej gospodarki. Polska jest liderem w Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych światowych eksporterów mięsa drobiowego. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych umożliwiło uzyskanie bardzo wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności kosztowej krajowych produktów. Dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania gwarantują optymalne warunki dla zwierząt.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dnia 21.11.2019 r. w Bochotnicy odbyła się zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencja pt. ,,Krótkie łańcuchy dostaw żywności w oparciu o produkty regionalne”.  Konferencja została przeprowadzona  w  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja operacji wpisuje się w założenia  PROW na lata  2014-2020 i jest zgodna z  priorytetem związanym z ułatwianiem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dnia 19.11.2019 r. w Puławach odbyła się zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencja pt. ,,Najnowsze terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej - szansą na innowacyjne wykorzystanie surowców zielarskich”.  Konferencja została przeprowadzona  w  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja operacji wpisuje się w założenia  PROW na lata  2014-2020 i jest zgodna z  priorytetem związanym z ułatwianiem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w dniach 6-7 listopada 2019 roku międzynarodową konferencję „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. Doradcy wspólnie z rolnikami, naukowcami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi wysłuchali wykładów i zapoznali się z nowymi technologiami w gospodarstwie produkującym mleko.

Scena Teatru Muzycznego w Lublinie w dniu 7 listopada 2019 r. gościła zwycięzców rolniczego plebiscytu „Mistrzowie Agro”. Celem akcji przeprowadzonej na łamach „Kuriera Lubelskiego” była prezentacja nowoczesnego lubelskiego rolnictwa, promocja rolników doskonalących swoje gospodarstwa i radzących sobie z wyzwaniami, a także nagrodzenie wyróżniających się osobowości.

W dniu 30 października 2019 roku Kapituła Konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, który zorganizowany był przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prawie 100 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

W dniu 29.10.2019r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie dla doradców rolnych z województwa lubelskiego. W szkoleniu wzięło udział 39 doradców z Powiatowych Zespołów Doradczych. Spotkanie otworzył kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Dariusz Krzywiec. Wykład na szkoleniu wygłosił przedstawiciel KRUS Zdzisław Warda -samodzielny inspektor prewencji z Placówki Terenowej KRUS z Puław. Podczas wystąpienia omówił ogólne zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz zasady bezpiecznej obsługi zwierząt.

Jeśli od niedawna jesteś sołtyską lub sołtysem, i w ramach swoich zadań angażujesz ludzi do działania, pośredniczysz między nimi a samorządem, czasem rozwiązujesz spory sąsiedzkie, a przede wszystkim chcesz, aby w Twojej wsi żyło się lepiej i działo się więcej, weź udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi.

O czym będzie spotkanie oraz kiedy i gdzie się odbędzie?

Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Źródło: MRIRW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia/wyjazd studyjny: „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”

W dniu 24 października br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie pt. ,,Agrotechnika zbóż i rzepaków, nowoczesne technologie uprawy”, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach. Spotkanie z rolnikami rozpoczął wykład głównego specjalisty ds. zbóż i rzepaków Pana Krzysztofa Kurusa z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, który opowiedział o roli zabiegów agrotechnicznych w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Temat ten nawiązywał do powtarzającej się z roku na rok suszy. Wykładowca przekazał dużo branżowej wiedzy w temacie zaleceń agrotechnicznych ograniczających straty wody z gleby oraz praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii uprawy roli.

W dniu 24.10.2019 roku w LODR  w Końskowoli odbyło się szkolenie  „Dziko rosnące rośliny lecznicze, ich występowanie i ekologiczny zbiór”  zorganizowane przez  Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR oraz  Katedrę Roślin  Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Jednostek Certyfikujących rolnictwo ekologiczne, firm skupujących rośliny lecznicze ze stanu naturalnego, rolnicy  pozyskujący produkty ze stanu naturalnego, doradcy rolniczy. Szkolenie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli – Wiesław Orzędowski.

Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

Kolejne dwa szkolenia połączone z warsztatami dla początkujących serowarów odbyły się w dniach 22 i 23 października 2019 roku w miejscowości Jakusze i Ciechomin.

Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały przez  LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie oraz  Stowarzyszeniem Aktywnych Trzeciak w ramach projektu „KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”

Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

W dniach 16 i 17 października 2019 w  r. w Fiukówce i Dominie (Powiat Łukowski), odbyły się dwa z planowanych czterech szkoleń z zakresu małego przetwórstwa oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mleka połączonych z warsztatami serowarskimi.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt „Od pola do stołu po Norwesku” został zrealizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom w formie wyjazdu studyjnego do Norwegii w dniach 7 - 11 października 2019 r. Operację realizowano w ramach  ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Czytaj więcej: Relacja z wyjazdu studyjnego...

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Relacja z realizacji operacji pn.: „Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich”