Co roku, na początku stycznia i zawsze w poniedziałek Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim organizuje konferencję sadowniczą. W tym roku odbyła się ona 8 stycznia. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów i możliwości lokalowe Opolskiego Centrum Kultury - na listę obecności wpisało się blisko 200 osób!

W okresie Świąt Bożego Narodzenia kolejny już raz hodowcy bydła mlecznego  zrzeszeni w Klubie Producentów Mleka „Krasula” spotkali się na opłatku połączonym z walnym zebraniem klubu. Spotkanie odbyło się 04.01.2018 r w Żelechowie. Gospodarz spotkania, Leszek Kajda - prezes klubu, przywitał zaproszonych gości, członków klubu i złożył życzenia świąteczne i  noworoczne.  W świątecznej atmosferze przy śpiewie kolęd członkowie klubu złożyli sobie życzenia.

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018

dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.

w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Nowe odmiany są najważniejszym nośnikiem postępu biologicznego. Szacuje się, że udział odmiany w kształtowaniu postępu biologicznego wynosi co najmniej 50%. Hodowla twórcza nowych odmian roślin sadowniczych prowadzona jest z Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Cykl hodowlany (uzyskanie nowej odmiany) jest bardzo czasochłonny i trwa 8-12 lat dla roślin jagodowych i 12-15 lat w przypadku drzew owocowych.

W ostatnich latach dynia cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce można zaobserwować dwa trendy uprawy dyni. Pierwszy to dynie dekoracyjne (np. typ halloween), a drugi z przeznaczeniem do konsumpcji (przemysłu, świeży rynek). W ostatnich latach pułki supermarketów oferują dynie przez okrągły rok. Głównym asortymentem są dynie piżmowe, jak również bardzo popularne dynie w typie hokkaido. Z każdym rokiem przybywa osób zainteresowanych uprawą dyń, równocześnie w tym samym tempie rośnie popyt na dynie.

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu zorganizowało w Jedlni Letnisko konferencję pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej”. Została ona zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie powiatowe dla młodych rolników, które zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. W szkoleniu uczestniczyli młodzi rolnicy z terenu powiatu krasnostawskiego, którzy składali wnioski w ramach działania Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020.

Głównym celem nowej specustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania, oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.

Od lutego 2014 roku w Polsce potwierdzono 104 ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej, oraz 781 przypadków u dzików. Do tej pory wirus rozprzestrzeniał się wzdłuż granicy wschodniej Polski, ale pojawienie się choroby wśród dzików w centralnej części kraju w okolicach Warszawy, wymusiło podjęcie kolejnych działań w celu zatrzymania wirusa ASF.

Dynia cieszy się coraz większym zainteresowaniem zakładów przetwórczych. Wykorzystywana jest bardzo często jako dodatek w postaci kostki do mrożonek warzywnych, coraz większym zainteresowaniem cieszą się kremy z dyni przygotowywane dla dzieci. Staje się również coraz bardziej popularna jako świeży owoc z przeznaczeniem na przetwory, zupy krem, ciasta czy do dekoracji.

Zarządzanie gospodarstwem rolnym wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji. Sukces zwykle zależy od umiejętnego analizowania wielu danych, co nie jest proste. Z pomocą rolnikowi może przyjść doradca i książka rachunkowości Polski FADN.

Region Lubelszczyzny od lat należy do czołówki krajowej, jeśli chodzi o zbiory owoców miękkich oraz produkcję jabłek. Możemy pochwalić się znakomitymi gospodarstwami sadowniczymi, które osiągają wspaniałe wyniki produkcyjne i zdobywają laury podczas konkursów, takich jak np. Agroliga organizowanym od wielu lat przez LODR. Na Lubelszczyźnie mamy także dobrze prosperujące grupy producenckie.

W dniu 5 grudnia 2017 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach zorganizował konferencję nt.: „Wpływu właściwości gleb na ich przydatność rolniczą”.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował pokaz przygotowywania stroików bożonarodzeniowych, który odbył się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardzienice (gm. Piaski). Pod fachowym okiem pana Piotra Kozaka - pracownika LODR w Końskowoli, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach i kół zaprzyjaźnionych przygotowały stroiki w dwóch kategoriach: stroik tradycyjny (klasyczny) i stroik nowoczesny.

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. W dniach 7-8.11.2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował seminarium „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”.

„Możliwości obniżenia kosztów produkcji żywca wieprzowego" były wiodącym tematem listopadowej konferencji zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W tym roku poruszyliśmy przede wszystkim tematy ekonomiczne, o których mówili zaproszeni specjaliści.

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyła się konferencja pt. „Legalne zatrudnianie pracownika – cudzoziemca w rolnictwie”.

Co oznacza tajemniczy skrót JPK _VAT, jaki jest cel jego wdrożenia i kogo będzie dotyczył - to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas konferencji, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r. w LODR w Końskowoli. Konferencja powstała z inicjatywy specjalistów z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR.

W XXV edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2016 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze” zajęły I miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

W dniach 06-07 grudnia 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadził III-cią turę szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.