W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja dotycząca „Perspektyw rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego”. Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, a uczestniczyli w nim: Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektorzy i przedstawiciele Departamentu Finansów; Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedstawiciele Biura Jakości Handlowej w GIJHARS, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Rolnicy i producenci, którzy zarejestrowali Rolniczy Handel Detaliczny.

Za nami półmetek składania wniosków o dopłaty przy pomocy aplikacji eWniosekPlus. Przy jej pomocy wypełniane są również wnioski o płatności rolnośrodowiskowe i ekologiczne. W związku z coraz mniejszą ilością czasu pozostającą do końca tegorocznej kampanii wnioskowej Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca do kontaktu w celu umówienia dogodnego terminu uzupełnienia wniosku o płatności ekologiczne lub rolnośrodowiskowe oraz sporządzenia planów działalności.

Głos pszczelarzy dotyczący przeprowadzania właściwej ochrony chemicznej roślin. Praca pszczół i innych owadów zapylających jest bezcenna. Nadszedł okres kiedy pszczoły rozpoczęły intensywną pracę w polu i jednocześnie zaczęło się stosowanie środków chemicznych w celu ochrony upraw przed szkodnikami, grzybami i chwastami. Środki chemiczne mają chronić, ale nie zabijać. Dlatego pszczelarze apelują, żeby chemiczną ochronę roślin wykonywać zgodnie z zasadami i instrukcjami zawartymi na opakowaniach.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216) nakłada na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obowiązek realizacji nowych zadań w zakresie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego w Polsce. Wspomniana ustawa nakłada również na producentów surowca tytoniowego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca.

Corocznie w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbywa się spotkanie producentów orzechów laskowych i włoskich oraz sadzonek leszczyny, które jest organizowane przez Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.W tym roku wydarzenie odbyło się 15 kwietnia i uczestniczyło w nim 80 osób.Przewodnim tematem szkolenia było pytanie JAKIE ORZECHY SADZIĆ? oraz POKAZ MECHANICZNEGO CIĘCIA LESZCZYNY, który odbył się w na plantacji leszczyny LODR w Końskowoli.

Nieubłaganie zbliża się czas prac sezonowych w polu, dlatego warto zwrócić uwagę na zmiany, które dotyczą pracowników zatrudnianych do pomocy przy zbiorach. Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach. W ramach tej umowy rolnicy będą podpisywali umowy z pracownikami sezonowymi. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone na potrzeby rolników, którzy z takiej pomocy korzystają przy zbiorach owoców lub warzyw. Umowa ta będzie umową cywilnoprawną zawieraną przez rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne z osobą która będzie pomagała przy zbiorach.

Od wczoraj niektóre media, głównie internetowe publikują nieprawdziwe informacje o nagrodach w instytucjach administracji obsługującej sektor rolny. Przekazywanych jest w nich wiele nieścisłości i przekłamań. Przede wszystkim suma nagród wypłaconych w 2017 roku pracownikom ministerstwa i podległych mu instytucji, wyniosła 139,5 mln złotych (brutto), a nie jak podają media 173 mln zł. Kwota 139,5 mln złotych (nagród brutto), została przyznana prawie 28 tysiącom osób zatrudnionych w tych jednostkach. Oznacza to, że średnia miesięczna nagroda wyniosła 419 zł brutto na osobę.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kwietniowy cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 16-18 kwietnia 2018 r.

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna, świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Jednocześnie to właśnie na przedwiośniu notuje się wzrost pożarów na łąkach i nieużytkach. W 2017 roku stanowiły one 32% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej z nich występowało w marcu i kwietniu. Czy w tym roku będzie to wyglądało podobnie?

Selen należy do składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Zarówno jego nadmiar, jak i niedobór, skutkuje różnymi zaburzeniami. Bierze on udział w procesach biochemicznych i fizjologicznych. Badania wskazują, iż posiada właściwości przeciwutleniające. Jego obecność stwierdzono w enzymach ważnych związków, które chronią erytrocyty i błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników. Dlatego też nazwany jest pierwiastkiem młodości, ponieważ zapobiega chorobom zwyrodnieniowym związanym z wiekiem.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Dyrektor LODR w Końskowoli, Sławomir Plis, gościł na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie spotkał się ze studentami kierunku Doradztwa w Obszarach Wiejskich. Podczas spotkania zaprezentował słuchaczom zakres działalności Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawił rys historyczny Ośrodka. Ponadto opowiedział o obiektach dydaktycznych LODR oraz omówił prace poszczególnych działów.

Wiele informacji na temat nowych gatunków i perspektyw ich uprawy Polsce przekazano  podczas XIV Międzynarodowej  Konferencji Sadowniczej "Jagodowe Trendy 2018", która odbyła się w Kraśniku. Podczas spotkań zaprezentowano miedzy innymi cykl wykładów poświęconych wciąż mało znanemu gatunkowi jakim jest Dereń jadalny (Cornus mas).

Do 14 sierpnia 2018 roku (oraz do 150 dni od wydania decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  nakazu wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF) można składać wnioski o Pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń.

26 marca 2018 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie spotkali się na konferencji „Perspektywy rozwoju produkcji żywca wołowego oraz chowu i hodowli owiec na Lubelszczyźnie” hodowcy i producenci żywca wołowego i owiec oraz rolnicy, którzy ze względu na dokuczliwe skutki ASF zaniechali produkcji świń i stoją przed dylematem wyboru alternatywnej gałęzi produkcji zwierzęcej.

W dniu 20 marca 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez pracowników Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty pt. „Gospodarstwo Opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”.

20 marca bieżącego roku w Sadzie Doświadczalno - Wdrożeniowym LODR Końskowola odbył się pokaz cięcia drzew jabłoni. Szkolenie otworzył Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis.

Zademonstrowano dwa sposoby cięcia drzew:

- cięcie przy użyciu sekatorów ręcznych. Przedstawiono szczegółowo kilkanaście zasad którymi powinien kierować się sadownik wykonując prześwietlanie drzew. Omówiono najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminacji.

Po raz kolejny w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,  16 marca 2018 roku zorganizowano Wojewódzką Konferencję Sadowniczą pt. Hodowla i perspektywy produkcji porzeczek. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis prezentując jednocześnie działalność Ośrodka.

Jak wskazują wyniki  badań przeprowadzonych przez LODR w Końskowoli nie ma na chwilę obecną powodów do zmartwień w związku z przezimowaniem zbóż i rzepaku (wykres 1) (tab. 1). Mimo, że na przełomie lutego i marca odnotowano znaczne spadki temperatur to nie odbiło się to w sposób istotny na kondycji roślin.W pierwszej dekadzie marca pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego.

Czytaj więcej: Jak przezimowały zboża...

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli kontynuuje cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbyły się w dniach 13-15 marca 2018 r.

Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek były tematem przewodnim konferencji wojewódzkiej, która odbyła się 8 marca w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Spotkanie uroczyście otworzył Dyrektor LODR Sławomir Plis. Przybyłych licznie producentów malin i truskawek oraz wykładowców przywitał kierownik Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła ponad 140 uczestników.

Konferencja „Z innowacją w przyszłość - wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 07.03.2018 r. w Klimkach w Parisel Palace Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe. Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Miasto Łuków.

W Pasiece Hodowlanej „Pożóg” w dniach 8-9.03.2018 odbyło się szkolenie dla osób pragnących założyć własne pasieki oraz początkujących pszczelarzy. Spotkanie otworzył dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis. Zajęcia teoretyczne obejmowały tematy od zagadnień prawnych, wymagań terenowych i lokalowych, typów uli i ich zalet oraz wad, pożytków, biologii pszczół, po gospodarkę pasieczną oraz choroby i sposoby ich zwalczania.

W Domu Pracy Twórczej, ulokowanym w malowniczym Kazimierzu Dolnym, w dniach 6-7.03 odbyła się 55 Naukowa Konferencja Pszczelarska zorganizowana przez Zakład Pszczelnictwa IO w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Wśród zaproszonych gości był dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis.

Dnia 6 marca 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie w produkcji roślin strączkowych” zorganizowana przez LODR w Końskowoli – Zespół Produkcji Roślinnej. Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis.

W dniu 20 marca 2018 roku w Sadzie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbędzie się pokaz cięcia drzew owocowych, podczas którego zaprezentowane będą zasady cięcia przedstawione w n/w opracowaniu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się efektami pracy zestawu do mechanicznego konturowego cięcia drzew.