Informujemy, że w związku z planowaną zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej na terenie Polski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 21 marca br. uruchomiła nabór wniosków o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym. Program dofinansowania ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu na taki, który umożliwi im odbiór telewizji w nowym, lepszym standardzie DVB-T2/HEVC.

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXII edycję konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia do konkursu można składać zgodnie z regulaminem

Dnia 18 marca 2022 roku na prośbę członków Koła Gospodyń Wiejskich Zimno odbyły się warsztaty z haftu krzyżykowego. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tradycjami haftu tomaszowsko-hrubieszowskiego oraz z techniką wykonywania haftu krzyżykowego. Uczestnikom warsztatów zaprezentowano pokaz bieżników i serwet wykonanych haftem krzyżykowym. Uczestnicy warsztatów dostali poradnik wraz z propozycjami wzorów. Wszyscy uczestnicy ochoczo zabrali się do wyszywania zaczynając swoje małe dzieła.

W III dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 158 prób dla zbóż ozimych i 57 dla rzepaku ozimego.

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Już po raz trzeci Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Państwa na Dzień Kobiet na Ludowo, którego celem jest nie tylko świętowanie w kontekście kultury ludowej, ale też podkreślenie szczególnego znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich we wspólnotach lokalnych jako organizatorów życia kulturalnego i społecznego w swoich „małych ojczyznach”. Impreza odbędzie się w niedzielę 6 marca w godz. 11.00-17.00, w siedzibie Instytutu przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

W związku z inwazją rosyjską na suwerenną i niezależną Ukrainę wyrażamy swoją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zapewniając ich o naszym pełnym wsparciu oraz gotowości do pomocy humanitarnej. Wspólnie z Urzędem Gminy Końskowola prosimy o przekazywanie do punktu zbiórki w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli środków medycznych, w tym środków higieny osobistej.

Punkt przyjęć działa przy ul. Lubelskiej 93, w każdy dzień tygodnia, w godzinach 7.30 – 18.00.

Spoczynek zimowy roślin nie oznacza spoczynku dla świadomego sadownika. W praktyce sadowniczej podstawowym terminem cięcia roślin jest cięcie zimowe, w okresie bezlistnym drzewa możemy łatwo przycinać i formować. Dokładnie widać zarys korony, nachodzące na siebie gałęzie, uszkodzone konary oraz ogniska bytowania szkodników i patogenów. Okres zimy to również czas ochrony roślin w sadzie przed zwierzyną płową oraz przed działaniem mrozu. W okresie bezlistnym, w sadach możemy również zaobserwować formy zimujące wielu gatunków szkodników.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Nawozy azotowe w bieżącym roku będzie można stosować zgodnie z unijnymi zaleceniami czyli od 1 marca. Ministerstwo Rolnictwa nie przewiduje jak w roku poprzednim zmian terminów wysiewów nawozów azotowych. Swoje argumenty uzasadnia tym, że systematycznie analizuje warunki pogodowe na podstawie informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, według którego w lutym temperatura utrzyma się w rocznej normie.

Wielki sukces gospodarstwa z Lubelszczyzny

Miło nam poinformować, że zgłoszone przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli gospodarstwo Państwa Jolanty i Sławomira Tupikowskich z Wólki Zdunkówki zostało laureatem XXVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik - Farmer Roku” w kategorii I - gospodarstwo rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu.

Nabór wniosków trwa od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 roku

Od dnia 28 lutego 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2022 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF).

Obfitość bazy pożytkowej, obok pogody, ma główny wpływ na wydajność pasieki. Dlatego też planując założenie pasieki, a zwłaszcza pasieki stacjonarnej, warto bliżej przyjrzeć się okolicy w której planujemy usytuować ule. Przy ocenie bazy pożytkowej zwracamy głównie uwagę na ilość danej rośliny, wydajność miodową i pyłkową, termin kwitnienia oraz odległość od pasieki. Przyjmuje się, że produktywna długość lotu pszczół to 1,5 km do 2 km, przy czym najintensywniej pszczoły oblatują rośliny w odległości  do 0,5 km od pasieki.

Krajowy Rejestr odmian roślin uprawnych wzbogacił się o 20 nowych odmian buraków cukrowych i 1 odmianę buraka pastewnego. Nastąpiło to 25 stycznia 2022 r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej podczas posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka Cukrowego. Wśród nowości są 2 odmiany buraka cukrowego przystosowane do uprawy w technologii Conviso Smart.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia!

– Komisja Europejska zaakceptowała nasz plan pomocy dla producentów trzody chlewnej – poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

- To dobra wiadomość dla polskich rolników – podkreślił podczas konferencji prasowej szef resortu rolnictwa i dodał, że (…) wsłuchując się w głosy rolników wprowadziliśmy zmianę w rozporządzeniu i wnioski będzie można już składać od 15 lutego do końca kwietnia br.

W dniu 12 stycznia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mariusza Goleckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli reprezentowanym przez Wiesława Orzędowskiego - Dyrektora LODR została zawarta w formie aktu notarialnego umowa przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której Skarb Państwa w celu doposażenia państwowej osoby prawnej nieodpłatnie przeniósł na rzecz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prawo własności części nieruchomości przeznaczonej na realizację zadań statutowych LODR w Końskowoli.

18.01.2022 r. odbyła się III PREZENTACJA FIRM SKUPUJĄCYCH PRODUKTY EKOLOGICZNE zorganizowana przez DREOŚ w Końskowoli. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR Pan Wiesław Orzędowski. Następnie uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Na temat "Jakie zmiany czekają rolników ekologicznych w 2022 roku z wejściem w życie nowego rozporządzenia 2018/848" wypowiedział się Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Jakości MRiRW Jan Golba.

46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł zarejestrowano na razie w ARiMR, w trwający jeszcze tylko do 28 stycznia 2022 r. naborze o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie społeczno-rozwojowym skierowanym do kobiet – Akademia Rozwoju. Program skierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku. W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza.

Ograniczenia w doborze herbicydów wymuszają wprowadzanie w coraz większym stopniu metod alternatywnych, między innymi mechanicznego zwalczania chwastów. Odchwaszczanie międzyrzędzi można wykonać za pomocą glebogryzarek dopasowanych do szerokości międzyrzędzi. Natomiast problemem staje się odchwaszczanie w rzędach roślin. Wiele nowości oraz praktycznych rozwiązań w produkcji rolniczej można było podpatrzeć na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie.

W dniu 18.01.2022 r. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka dotycząca gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwa opiekuńcze to projekt realizowany od 2019 r. przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD) to łączenie rolnictwa i pomocy społecznej.

 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) 2022 w Polsce

W styczniu, jak co roku w Nadarzynie pod Warszawą odbyła się jedna z największych imprez branżowych Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) 2022 w Polsce, miejsce spotkań kierowane do producentów owoców i warzyw, dostawców usług z zakresu branży ogrodniczej, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów oraz maszyn specjalistycznych. W trakcie dwóch dni targowych TSW 2022 przedstawiciele największych firm i instytucji branży ogrodniczo – warzywniczej z kraju i zagranicy zaprezentowali aktualne trendy w nawożeniu, pielęgnacji i ochronie roślin Sadowniczych.

Parlament Europejski i Rada większością głosów przyjęła dyrektywę, która zakłada wdrożenie instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu. W najbliższym czasie polscy rolnicy zaczną dostosowywać swoje gospodarstwa do ogólnych założeń Zielonego Ładu. Zmiany, które zakłada strategia Zielonego Ładu to: zmniejszenie nawożenia, radykalne zmniejszenie ochrony roślin, wprowadzenie 25% certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Zielony Ład będzie wdrażany za pośrednictwem dwóch strategii „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodność”, które mają zapewnić lepszą jakość żywności.