W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, apelujemy o załatwianie wszystkich możliwych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. Walka z koronawirusem wymaga przestrzegania niezbędnych zaleceń służb sanitarnych oraz odpowiedzialności każdego z nas. Prosimy państwa o kontakt z LODR w Końskowoli drogą mailową lub telefonicznie, aż do odwołania.

Kontakt LODR w Końskowoli

Kontakt Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie, które odbyło się 10 marca br. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli współorganizowane z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W szkoleniach uczestniczyli członkowie PZHiPBM, niezrzeszeni hodowcy i producenci żywca wołowego oraz pracownicy Ośrodka. Szkolenie uroczyście otworzył Dyrektor LODR Wiesław Orzędowski wraz z Dyrektorem Biura PZHiPBM Januszem Piotrowskim.

Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br. „Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szumince, gm. Włodawa, przy udziale Wójta Gminy Włodawa zorganizowało Gminny Dzień Kobiet w świetlicy Balbinka w Szumince. Wśród gości były zaproszone kobiety z innych sołectw gminy, Pan Starosta Włodawski, Pan Wójt Gminy Włodawa oraz kierownik PZDR we Włodawie. Rolę obsługujących w tym dniu pełnili oczywiście panowie na czele z sołtysem. Uczestniczyło ponad 70 Pań, w różnym wieku, część strojna w charakterystyczne kwietne czerwone chusty.

W III dekadzie lutego agrotechnicy LODR w Końskowoli pobrali monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 154 prób dla zbóż ozimych i 58 dla rzepaku ozimego. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin był podobny lub lepszy w porównaniu z obserwacjami wykonanymi w roku ubiegłym.

W trosce o zdrowie uczestników i wykładowców z uwagi na potencjalne zakażenie koronawirusem zostaje odwołana Wojewódzka Konferencja Sadownicza - „Nowoczesne technologie uprawy porzeczek na tle zmieniających się warunków rynkowych”, która miała się odbyć w CIS LODR w Końskowoli w dniu 20 marca 2020 r.. Konferencja odbędzie się w późniejszym terminie. W sprawach merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z uprawą porzeczek można kontaktować  się z organizatorem Konferencji Zdzisławem Partyką – tel. 661409727.

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego informujemy o odwołaniu cyklu szkoleń dla osób, które zadeklarowały udział w szkoleniach w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach działań „Premie dla Młodych Rolników” i „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” w dniach 17, 18 i 19 marca,  1, 2 i 3 kwietnia 2020 r. w Końskowoli oraz w dniach 16-27 marca 2020 r. w Grabanowie.

Szkolenie z UEPiK zaplanowane na jutro tj 13.03.20r w Starostwie dla KGW nie odbędzie się, zostaje odwołane!!! O nowym terminie szkolenia będziemy Państwa informować .

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Od wielu lat mamy w kraju ujemny bilans wodny, a deficyt ten odczuwa szczególnie rolnictwo. Ograniczony dostęp do zasobów wodnych duży koszt systemów nawadniania oraz trudne do przejścia uregulowania prawa wodnego nie pomagają polskim rolnikom skutecznie walczyć z suszą. Jakich rozwiązań szukać, i kto może uzyskać odpowiednie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód przedstawiono na konferencji „Innowacyjne rozwiązania w nawadnianiu warzyw polowych”, zorganizowanej w Lublinie w dniu 27.02.2020 r. przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dnia 27 lutego 2020 roku w Starym Zamościu odbyły się warsztaty na temat carvingu „Obudź swoją kreatywność”. Warsztaty poprowadziła Pani Marzena Maziarczyk - specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich LODR w Końskowoli. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy zdobyli umiejętności w zakresie rzeźbienia w owocach i warzywach. W czasie trwania warsztatów każdy z uczestników tworzył własne kompozycje. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni, a prace które powstały, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował 28 lutego bieżącego roku w Rybczewicach szkolenie z kompleksowej uprawy, ochrony i pielęgnacji krzewów jagodowych, głównie porzeczki oraz ochrony leszczyny z uwzględnieniem pozostałości środków ochrony roślin. Wykład poprowadził Zdzisław Partyka, główny specjalista ds. sadownictwa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Plantatorzy owoców miękkich mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą uprawy krzewów jagodowych, głównie porzeczki,  nawożenia oraz chemicznych i nie chemicznych metod ochrony.

W dniu 29 lutego 2020 r. odbyła się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie - XI Konferencja Pszczelarska „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Współorganizatorem Konferencji był Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu wzięło udział 126 uczestników z terenu powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego. Konferencję otworzył oraz powitał przybyłych gości Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Wiesław Orzędowski.

W dniu 27 lutego br. w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 102 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzyła  Grażyna Różycka - kierownik PZDR w Zamościu z s. w Sitnie. Celem konferencji było zwiększenie efektywności produkcji mleka poprzez  prawidłowe żywienie krów, odchów cieląt oraz poprawę  dobrostanu. Pierwszy wykład  wygłosił Tomasz Borek z VET EXPERT, prezentując „Zdrowy odchów cieląt”. Zaprezentował uczestnikom testy ułatwiające wczesne zidentyfikowanie patogenów i produkty pomocne w odchowie cieląt.

Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia chloroprofamu – popularnej substancji czynnej, stosowanej głównie do ograniczania kiełkowania ziemniaków w przechowalniach.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” organizuje dwudniowe szkolenie, które odbędzie się 25 i 26 marca br. (środa-czwartek) w godz. 9.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, adres: ul. Lubelska 93, Końskowola (sala na parterze).  

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 15 lutego bieżącego roku XI  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno–Rolniczej w Grabanowie. Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz Polski Związek Pszczelarski.

Dnia 18 lutego 2020 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się narada pracowników zajmujących się specjalizacją Rozwoju Obszarów Wiejskich. W naradzie wzięli udział pracownicy działowi oraz z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Podczas narady zostały przedstawione priorytety na 2020 rok oraz zadania, które zostały zaplanowane do wykonania. Ponadto zwrócono uwagę na zasady realizacji zadań demonstracyjnych, podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, współpracę z KGW, Stowarzyszeniami, instytucjami rolniczymi itp.

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku.

Czytaj więcej: Platforma żywnościowa...

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

Targi Ferma są specjalistyczną wystawą przeznaczoną dla branży rolniczo-hodowlanej, hodowców zwierząt, producentów środków produkcji i przedstawicieli nauki, doskonałą okazją do wzajemnych spotkań hodowców z wystawcami. W tym roku po raz dwudziesty odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, a Międzynarodowe Targi Ferma Drobiu i Świń po raz dwudziesty trzeci. Podczas tegorocznej edycji targów swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad 250 firm z Polski, Pakistanu, Chin, Włoch, Kanady, Irlandii, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii, Danii, Niderlandów, Francji i Turcji. Wystawcy prezentują na tej wystawie najnowsze produkty oraz rozwiązania.

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca do udziału w specjalnym przeglądzie, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość członków KGW z terenu województwa lubelskiego.

W tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

08.02.2020 roku w telewizji TVP 3 Lublin w programie „Agro wieści” ukazała się relacja poświęcona konferencji „Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne”, która odbyła się w LODR dnia 23.01.2020 roku.

https://lublin.tvp.pl/46560295/8-lutego-2020

Polecamy materiał do obejrzenia!

Do 3 stycznia 2020 r. państwa członkowskie UE miały czas na wycofanie środków ochrony roślin zawierających metiokarb. Jest to substancja czynna będąca składnikiem preparatu Mesurol 500 FS, którym do tej pory zaprawiano nasiona kukurydzy. Wyżej wymieniona substancja czynna posiada działanie odstraszające ptaki oraz chroniące zasiewy kukurydzy przed wczesnym uszkodzeniem przez ploniarkę zbożówkę (1 pokolenie). Pomimo wycofania metiokarbu, kukurydza nie pozostała całkiem bez zaprawy nasiennej. Decyzją MRiRW nr R-73/2020d z dnia 3 lutego 2020, poszerzono o ww. gatunek zakres stosowania zarejestrowanej do tej pory w buraku cukrowym i pastewnym zaprawy Force 20 CS (substancja czynna teflutryna).