Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 26 czerwca 2022 roku, na terenie Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie organizuje Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” „Polska Smakuje”. Na Pikniku sprzedawana będzie polska żywność wysokiej jakości, w trakcie imprezy odbywać się będą konkursy oraz promocja zdrowego trybu życia.  Dla najmłodszych przygotowane będą liczne atrakcje w specjalnie stworzonej strefie dla dzieci.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Po dwuletniej przerwie, w dniu 8 maja 2022r. na placu wystawowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Jego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W imprezie wzięło udział ponad 45 wystawców. Obok roślin ozdobnych swoją ofertę zaprezentowali również wystawcy niezwiązani z branżą ogrodniczą.

Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W tym naborze po raz pierwszy można będzie je składać również poprzez aplikację eWniosekPlus. 

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Jagnięcina i baranina - efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras”

Od 16 maja 2022 roku będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Będzie to dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu PROW i potrwa do 14 lipca 2022 roku. O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizował 28 kwietnia 2022 r. „Lubelskie Forum innowacji w rolnictwie”.  Konferencja odbyła się w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105) w 2022 r. rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie.

Już 2 maja o 11.00 w Muzeum Wsi Lubelskiej rozpocznie się Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”. Będzie można oglądać występy solistów oraz zespołów i kapel ludowych a także podziwiać rękodzieło. Decyzją festiwalowego jury wśród finalistów są:

W dniu 24 kwietnia 2022r. na terenach wystawowych w Sitnie odbył się IX Kiermasz Kwiatów i Krzewów. Jego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Dopisała nam przepiękna, słoneczna pogoda, impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, kiermasz odwiedziło kilka tysięcy osób. Po dwuletniej przerwie w organizacji mieszkańcy Zamojszczyzny tłumnie odwiedzili Sitno, była to największa frekwencja w historii, co było widać na drogach i przepełnionych samochodami parkingach.

W dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Jest to doskonała okazja aby podkreślić, jak efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach działań Sieci wspieramy takie rozwiązania poprzez ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk dotyczących innowacji oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Więcej informacji: https://sir.cdr.gov.pl/2022/04/21/innowacje-sa-kluczowe-dla-rozwoju-polskiego-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich/

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie pt. „Serowarstwo od podstaw”

Data i miejsce warsztatów: 10-11 maj 2022 r. -  Łubinowe Wzgórze | Eko Resort & Natural SPA Łąki 45A, 24-160 Nałęczów

Jawor banerRadio Lublin zaprasza do zgłoszenia się na Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny "Jawor-u źródeł kultury 2022"! Czekamy do 22 kwietnia. Kultura tradycyjna przeżywa swój renesans. Jednak nie zawsze wiąże się to z pogłębioną wiedzą. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny "Jawor-u źródeł kultury 2022", który w tym roku po raz pierwszy organizujemy,  jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje z zespołów ludowych a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej.

Dnia pierwszego kwietnia 2022 roku członkowie KGW Zimno spotkali się na warsztatach z  wykonywania ozdób wielkanocnych. Każdy uczestnik podczas warsztatów pracował z wielkim zapałem, czego efektem były piękne świąteczne ozdoby. Wykorzystując techniki nabyte na wcześniejszych warsztatach stworzyli piękne ozdoby wielkanocne, które będą ozdabiały ich domy w trakcie nadchodzącej Wielkanocy.

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego z siedzibą w Toruniu zachęca do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii w polskich gospodarstwach rolnych. Dzięki tej ankiecie możliwe będzie lepsze dopasowanie działań propagujących rolnictwo precyzyjne i zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych. Ankieta jest anonimowa i bardzo prosta, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Zachęcamy rolników do udziału w tej ankiecie.

Uprawa owoców jagodowych w naszym kraju odgrywa ważną rolę w produkcji ogrodniczej, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Średnia roczna produkcja w naszym kraju kształtuje się na poziomie około 600 tys. ton, co stanowi 15 proc. produkcji wszystkich owoców, z czego zbiory porzeczek (czarnych i kolorowych łącznie) szacuje się na około 150 tys. ton, które produkowane są na powierzchni około 35 tys. ha. Przy czym największe znaczenie w uprawie porzeczek ma Lubelszczyzna (ok. 35% ogólnej wielkości produkcji).

Niedługo zacznie się czas na sadzenie ziemniaków. To ostatni moment na przygotowanie sadzeniaków, ich odpowiednie podkiełkowanie do szybszego kiełkowania roślin później. Należ zadbać o ostatnie przygotowanie stanowiska, odpowiednie zabiegi agrotechniczne mające wpływ na wysokość plonów oraz jego jakość. Wczesną wiosną należy zastosować odpowiednie uprawki w celu ograniczenia strat wody, które zostały zgromadzone zimą; przyspieszenia ogrzania się gleby; dokładne i odpowiednie wymieszanie nawozów mineralnych, jak również zapewnienie optymalnych warunków dla pracy sadzarki.

Warsztaty w ramach projektu AGROFOSSILFREE zostały zrealizowane w  trzech częściach. W każdej z nich zaprezentowaliśmy projekt AgroFosillFree oraz platformę AgEnergy. Pierwsza część odbyła się 20 stycznia 2022 r. pod tytułem „Praktyki Energooszczędne w polowej produkcji rolniczej” Celem warsztatów było zapoznanie i upowszechnianie wśród uczestników informacji na temat rozwiązań energooszczędnych możliwych do stosowania w polskich gospodarstwach. W warsztatach uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele firm prywatnych, instytutów, uczelni wyższych.

Już po raz kolejny Centrum Kultury w Kamionce serdecznie zaprasza na "Jarmark u Szweda”, który odbędzie się dnia 9 kwietnia 2022 r. - od godz. 12:00 w Parku Miejskim w Kamionce, gdzie promowana będzie sztuka, rzemiosło oraz rękodzieło artystyczne. W poprzednich wydarzeniach cieszył się on bardzo dużą frekwencją. Podczas jarmarku czas umilać będą kapele ludowe z okolicy: Kapela "To i Owo", Dziecięce Ognisko Muzyczne, Zespół Pieśni i Tańca "Sokół" oraz zaproszeni Goście.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a czasu, aby przygotować dekoracje wielkanocne i ozdoby jest coraz mniej. Jeśli ktoś zastanawiał się jak udekorować dom na Wielkanoc to świąteczne warsztaty artystyczne pt. „Tradycje wielkanocne bez granic”, które miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie (31 marca 2022 r.) były doskonałym przykładem do tego, aby się zainspirować.

Słonecznik (Helianthus annus) pochodzi z rodziny astrowatych. Najczęściej  uprawiane są słoneczniki oleiste, ale coraz więcej mamy do czynienia z uprawą słonecznika na kwiat cięty na szerszą skalę. Jest to spowodowane możliwością podniesienia wartości ekonomicznej gospodarstwa w przypadku starania się np. o premię w Restrukturyzacji Małych Gospodarstw. Uprawa słonecznika na kwiat cięty nie tylko jest dość łatwa, ale dodatkowo daje możliwość sprzedaży kwiatów i tym samym uzyskanie dochodu.

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych wymagają szczególnej oprawy. Podczas kiermaszu twórcy ludowi z Końskowoli i okolic prezentują swoje prace związane z obrzędem. Kiermasz wielkanocny z konkursem kulinarnym, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 kwietnia, w godzinach 10:00 - 15:00. Tegoroczna edycja Kiermaszu połączona jest z konkursem kulinarnym „Smaki Końskowoli”  i odbywa się w budynku Ratusza.

Od 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia 2022 roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Czytaj więcej: https://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/wiosenny-obrot-materialem-siewnym,501.html

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać. Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Produkcja owoców jagodowych odgrywa bardzo ważną rolę w polskim ogrodnictwie, a województwo lubelskie jest liderem w produkcji owoców jagodowych. 80% całej produkcji malin w Polsce pochodzi z Lubelszczyzny, a jedna trzecia krajowej produkcji truskawek wytwarzanych jest w naszym województwie. Producenci tych owoców mieli możliwość uczestniczenia w wideokonferencji „Nowoczesne technologie w uprawie malin i truskawek” zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, która odbyła się 29 marca.

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów.  W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.