Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu dla KGW -  Kobieta Gospodarna Wyjątkowa pod nową odsłoną – „Kobieta Przedsiębiorcza”.

100 lecie doradztwa rolniczego - logo

Dołączcie do ogólnopolskiej akcji. Zgłoście się do oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa lub do punktu mobilnego i podajcie hasło: „ODR”

W dniu 01.02.2023 r. odbyło się w Barcelonie V Spotkanie Konsorcjum Projektu AgrofossilFree. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od października 2020 r. uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie, którego celem jest wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania OZE oraz praktyk poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. W ramach projektu prowadzono badania ankietowe z rolnikami, warsztaty upowszechniające praktyki energooszczędne, wywiady z ekspertami ds. odnawialnych źródeł energii oraz zbierano informacje na temat innowacyjnych działań wspierających efektywność energetyczną w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Kultura-Interwencje. Budżet programu wynosi 10 mln zł. O środki można aplikować do 13 marca.

Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Terminy nawożenia

Od 8 lutego 2023 r. obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:

  1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensissepedonicus, oraz odpowiednio

W dniu 7 lutego 2023 r. w LODR w Końskowoli została przeprowadzona wideokonferencja pt.: „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym” organizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. W konferencji wzięło udział blisko 100 rolników.

Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie tych wyników sporządzane są Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie poszczególnych województw. Warunkiem utworzenia tej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników.

Zaproszenie do uczestnictwa w II edycji konkursu My i RybyII edycja konkursu pn. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

Jesteś osobą kreatywną i lubiącą zdobywać nagrody? Malujesz, rysujesz albo wyklejasz?

Zauważyłaś/eś zmiany w Twojej okolicy? Chcesz się tym z nami podzielić? Ten konkurs jest dedykowany Tobie.

Gospodynie do dzieła! to program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność.

Celem konkursu jest ułatwienie KGW realizacje inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju.

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich serdecznie zaprasza do udziału w szeregu bezpłatnych szkoleń, które pomogą rozwinąć Wasze Koła oraz sprzedać produkty. Pierwsze z nich odbędzie się już 8 lutego.

Temat: Szkolenie „Portal kolagospodynwiejskich.org – możliwości sprzedażowe” Data szkolenia: 8 luty godz. 10:00

Z uwagi na zbliżający się dużymi krokami tłusty czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego „Domowe pączki”.

Konkurs ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubelskiej z uwzględnieniem tradycji obchodów tłustego czwartku i kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. Jego przedmiotem jest wykonanie i przesłanie domowych pączków do oceny przez komisję konkursową. Jury oceni estetykę wykonania oraz walory smakowe wypieków.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w czwartych Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w godzinach 9-17 w Sielinku koło Opalenicy. Podmioty zainteresowane wystawieniem się na Krajowych Dniach Pola proszone są o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Aktualizacje w matrycy dotyczącej zgłaszania koniowatych do komputerowej bazy danych, przygotowanej na podstawie ustawy z 4 listopada 2022 r.

Ustawę opracowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zmian jest obowiązek dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w przypadku koniowatych Rozporządzeń UE: 2016/429, 2019/2035 i 2021/963, 2021/577

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych ze szkoleń!

W temacie rozliczeń CIT Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w zeszłym roku nagrał filmy z instruktażem dla wszystkich zainteresowanych tematyką uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów, rejestracji KGW, wypełniania deklaracji podatkowych.

Kraina Rumianku to wioska tematyczna, gdzie dzieci i młodzież oraz dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane.

Organizacja stworzyła domowy poradnik zielarski, w którym znajdują się przepisy na potrawy, kosmetyki oraz zastosowanie ziół w leczeniu. Osoby, które brały udział w publikacji chcą zachęcić do bliskości z naturą, powrotu do niej.

Telefony są wykonywane do tych rolników, którzy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie złożyli określone deklaracje dotyczące powierzchni użytków rolnych oraz powierzchni upraw zbóż.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-prosi-rolnikow-o-informacje-dotyczace-zboz

Otwarcie konferencji

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w dniach 20-22 stycznia 2023 roku odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło blisko 300 pszczelarzy z całej Polski, Ukrainy oraz ze Słowacji. Współorganizatorem Konferencji był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a także Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Trwa nabór wniosków dla hodowców świń - od 18 do 31 stycznia br. można składać wnioski o pomoc w ramach instrumentu wsparcia „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Jest to nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014–2020.

W związku z wejściem w życie z dniem 6 stycznia 2023r. ustawy z 4 listopada 2022r. następują  zmiany w identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczące gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów zgłaszania zdarzeń, oraz wyboru środków identyfikacji zwierząt. Oprócz tych zmian zaplanowano również, że paszporty bydła posłużą wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą do informowania o zdarzeniach zostanie aplikacja IRZPlus.

W połowie stycznia odbyła się jedna z większych imprez branżowych „Targi Sadownictwa i Warzywnictwa” - miejsce spotkań, rolników, producentów owoców i warzyw, dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów, dostawców usług branży ogrodniczej, producentów specjalistycznych maszyn, jak na przykład elektroniczne systemy monitoringu agrofagów, siewniki z funkcją nawożenia precyzyjnego, maszyn z listwami i tarczami tnącymi szerokiej gamy maszyn do oprysku i zbioru owoców, autonomicznych robotów, systemów przeciw gradowych, ciągników sadowniczych – urządzeń stosowanych w ogrodnictwie nowoczesnym.

logo Noworoczna Gala Agrobiznesu na SGGW

W dniu 19 stycznia 2023 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu 2023, podczas której wręczono nagrody w konkursie „Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023” oraz uroczyście podsumowano „Ranking AgroKlasa ODR 2022”, prowadzony na łamach czasopisma „AGRO”. LODR w Końskowoli na Gali reprezentowali dyrektor Wiesław Orzędowski oraz redaktor naczelna „Lubelskich Aktualności Rolniczych” Anna Jakimiak.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

W Wojciechowie - Kolonia Piąta (woj. lubelskie) odbyło się jedno z corocznych seminariów uprawowych, którego organizatorem było znane wydawnictwo rolnicze Top Agrar Polska. Aktualność tematyki podejmowanej na wykładach zgromadziła wielu, głównie  młodych rolników z woj. lubelskiego i przedstawicieli instytucji i firm rolniczych. Program seminarium podzielony był na trzy sesje tematyczne: Uprawa roślin w obliczu zmian klimatu w tym prowadzenie i ochrona łanu zbóż i rzepaku; Ochrona i nawożenie  w dobie wysokich cen środków produkcji oraz ograniczeń administracyjnych; Zalecenia dla zbóż ozimych, kukurydzy i buraków cukrowych na nowy sezon.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.