23 września br. w Wąwolnicy odbyło się Pierwsze Ogólnopolskie Święto: Wdzięczni Polskiej Wsi. Gospodarzem spotkania dożynkowego był Premier RP, Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu towarzyszył m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej celebrowaną przez Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika.

W dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli miało miejsce spotkanie „Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie lubelskim” - dotychczasowe spotkania odbywały się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Przybyłych powitał przewodniczący Zespołu w-ce wojewoda P. Robert Gmitruczuk, a następnie z-ca przewodniczącego Zespołu Dyrektor LODR w Końskowoli P. Sławomir Plis omówił program spotkania i zapoznał członków Zespołu z działalnością naszego Ośrodka.

W ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,  Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zakończono realizację operacji współfinansowanej ze środków UE Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, w ramach projektu pt. Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich”.

W dniach 5-6 września br. uczestniczyliśmy w konferencji i wyjeździe studyjnym nt.” „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” , którego organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego organizują kolejna edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2018”. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”.

Gospodarstwo Rybackie "Bełżec" z powiatu tomaszowskiego prowadzone przez Państwa Kuśmierczaków oraz firma Geomax – Krówki z Opola Lubelskiego zostali Mistrzami Wojewódzkimi tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2018. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 12 września 2018 r. podczas uroczystej Gali AgroLiga 2018. Podczas seminarium podsumowującego konkurs dyrektorzy LODR w Końskowoli - Sławomir Plis i Dariusz Piotrowski wręczyli puchary i czeki pieniężne Mistrzom i Laureatom.

W niedzielę 9 września br. Gmina Trawniki była gospodarzem dożynek powiatu świdnickiego. Obchody Święta Plonów  rozpoczęła uroczysta msza św. podczas której nawiązując do 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przytoczono obraz „rolnika – chłopa chwytającego za kosę, a wcześniej za sierp, aby zebrać plon i tego samego stającego z tym samym narzędziem w obronie swojej Ojczyzny”. Wskazano również na ścisłe powiązanie obchodów święta dożynkowego w trzech kontekstach: religijnym, kulturowym i świeckim oraz na wielki szacunek do chleba jaki mają rolnicy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował ,że od dnia 26 września 20018 roku do dnia 17 października 2018 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało serię filmów z cyklu „Wiedz i mądrze jedz” – propagujących ideę sprzedaży bezpośredniej.

Wiedz i mądrze jedz – to ogólnopolska kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zapraszamy szkoły do udziału w zajęciach edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej EKOTRASA. Jak co roku, w ramach zajęć, będą odbywały się warsztaty stacjonarne w sali szkoleniowej oraz warsztaty terenowe. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z ekologicznym stylem życia, racjonalnym odżywianiem oraz ochroną środowiska naturalnego. Metody pracy z uczniami zawierają takie elementy jak: pogadanka, prezentacja, prelekcja filmów edukacyjnych oraz gry i zabawy edukacyjne.

Dnia 10.09.2018r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"  w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF) przeprowadzony będzie w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r.

Zbiór owoców to bardzo ważny etap w sadzie, można by nawet powiedzieć, że najważniejszy. Zbiory owoców dla sadownika są tym, czym dla rolnika żniwa. Do czasu zbioru sadownicy ponieśli znaczny wysiłek związany z cięciem zimowym, letnim, przerzedzaniem owoców ich ochroną i nawożeniem. By więc nie zmarnować wcześniej poniesionych nakładów, należy sprawnie i właściwie przeprowadzić zbiór.

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 15 września 2018r. zaprasza do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na wydarzenie pod nazwą Niech Żyje Rzemiosło. Dziś rzemiosło to nasza duma narodowa. Na rynku spotykamy nowe marki, które czerpią inspirację z tradycji i proponują nowoczesny design. 

Wydarzenie Niech Żyje Rzemiosło ma na celu skupienie wystawców młodego i starszego pokolenia. W sali kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego będzie można obejrzeć i kupić produkty rzemieślniczych marek tworzących ceramikę, biżuterię, meble, skórzane akcesoria, ubrania czy wyroby papiernicze.

Od 14 września 2018 roku do 28 września 2018 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

W niedzielę 26 sierpnia rolnicy z powiatu lubartowskiego obchodzili doroczne Święto Plonów, wieńczące rok ciężkiej i bardzo trudnej pracy ze względu na suszę i niesprzyjające warunki pogodowe. Tradycyjnie tegoroczne Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza Św. sprawowana w intencji rolników i ich rodzin, odprawiona w Bazylice św. Anny w Lubartowie. Podczas nabożeństwa poświęcone zostały dożynkowe wieńce wykonane przez mieszkańców poszczególnych gmin Powiatu Lubartowskiego.

W  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 20-22 sierpnia 2018 roku wyjazd studyjny pn. „Wyjazd studyjny do Czech – innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych wśród Czeskich sąsiadów”.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają na jubileuszowe 20. ŚWIĘTO JESIENI w Kazimierzu Dolnym. W niedzielę 23 września 2018 zapraszamy w godz. 10:00-18:00.

Święto Jesieni to okazja do promocji producentów i twórców z terenów wiejskich oraz do podzielenia się zasobami swych spiżarni, piwnic i spichlerzy.

Dofinansowanie oraz pomoc merytoryczna  dla rolników uprawiających ekologiczne warzywa  oraz dla rolników, którzy podejmą się ekologicznej uprawy warzyw!

Zgłoszenia do 20 września 2018 roku.

Fundacja Agrinatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny zapraszają rolników  do udziału w dwóch projektach:

Gospodarzem tegorocznych dożynek w powiecie krasnostawskim była Gmina Siennica Różana.  Odbyły się one dnia 26 sierpnia 2018 r. w Siennicy Różanej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu delegacji z wieńcami dożynkowymi. Następnie odbyła się msza św. odprawiona w intencji rolników za szczęśliwie zebrane plony.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń o zwierzętach do Systemu IRZ. Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Portal IRZplus znacznie ułatwi składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt np. kupno-sprzedaż.

W tym roku obchodzimy 60-lecie powstania Pasieki Hodowlanej „Pożóg”. Uroczystości rocznicowe odbyły się 26 sierpnia 2018 roku. W naszym święcie uczestniczyło ponad 200 osób. Zgromadziło się w tym dniu wielu pszczelarzy i osoby reprezentujące instytucje oraz media lokalne i o zasięgu krajowym. Od 1958 roku Pasieka działająca przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odgrywa istotną rolę w prowadzeniu hodowli zarodowej, wdrożeniu do pasiek nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej, popularyzowaniu zapylania upraw.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa podkarpackiego pn.: „Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina, soków – alternatywą dla lubelskich rolników”  który odbędzie się w dniach 18-20.09.2018 r.

24 sierpnia br. dyrektor LODR w Końskowoli, Sławomir Plis, był gościem programu „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku” emitowanym na antenie TVP 3 Lublin , w trakcie którego zapraszał widzów na obchody 60-lecia Pasieki Hodowlanej Pożóg. Rozmowę z dyrektorem Sławomirem Plisem obejrzeć można pod adresem

http://lublin.tvp.pl/38640086/24-sierpnia-2018r 

W dniach 8-9 września 2018 roku w Licheniu Starym odbędzie się VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie Polska Gospodyni jako organizator tego wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje z terenów wiejskich. Pierwszego dnia zjazdu 8 września 2018 roku (sobota) gospodynie podczas Jarmarku Kulturowego zaprezentują swój dorobek który dotyczy lokalnej kultury i tradycji.