Ponownie przypominamy o szkodliwości barszczu Sosnowskiego, który jest bardzo niebezpieczny i powoduje oparzenia. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina należąca do rodziny baldaszkowatych. Uprawiana kiedyś jako roślina uprawna - teraz  jest rośliną inwazyjną występującą niemal w całym kraju. Rozprzestrzenia się za pomocą nasion z wiatrem i wodą, a także na zwierzętach lub przypadkowo przez człowieka.

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży.

„Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych może odbyć każdy pełnoletni rolnik posiadający prawo jazdy kat. B lub T. Kurs taki jest z jednej strony nieobowiązkowy ale z drugiej niezbędny”. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych w dniach 1 – 17 sierpnia br. Wzięło w nim udział 32 rolników.

Operatorzy i firmy kajakowe: DZIKI RAJ, NAKANU, KAJAKKAMIL, KEMPING „Zielona Dolina”, Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne – Krzysztof Wawerek serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spływie kajakowym pn. „100 kajaków na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku.

Zachęcamy do obejrzenia dwóch filmów cyklu „Rolniku, co zrobić aby zarobić?”, którego celem jest promocja ekoinnowacji w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat poprzez produkcję i prezentację filmów.

Pierwszy film pt. „Ekologiczne kozy” przedstawia ekologiczną hodowlę kóz, jako alternatywny kierunek produkcji dla małych gospodarstw.

Od 27.08.2018 do 14.09.2018 będzie trwał nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producentów świń na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych

Stowarzyszenie "Dla Folkloru" zaprasza na II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "World Wide 2018".

W dniach od 18 do 26 sierpnia 2018 r., w Puławach i okolicznych miejscowościach, ze swoim programem wystąpią zespoły folklorystyczne z całego świata.

Podczas trwania tego wydarzenia, będziemy mogli podziwiać bogactwo folkloru ośmiu różnych państw. W tym roku swoje umiejętności zaprezentują grupy z Litwy, Meksyku, Ukrainy, Egiptu, Serbii, Bułgarii, Turcji i Polski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn.: „Wyjazd studyjny do Austrii jako działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla osób wdrażających innowacje na obszarach wiejskich” 

który odbędzie się w dniach 4-7.09.2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że będzie pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.  O taką pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy  u których wystąpiły szkody w uprawach wynoszące co najmniej 30%. Rolnicy o pomoc będą ubiegali się w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne wizyty studyjne. Udział w wyjazdach mogą wziąć osoby z całej Polski. Pierwszy wyjazd organizowany jest w dniach 26-28 września 2018 roku na Podkarpacie w ramach operacji Turystyka Kulinarna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o pomocy, skierowanej do rolników poszkodowanych w związku z klęską suszy jaka dotknęła wiele regionów Polski. Po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w następującej formie:

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, ,,Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowany na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pn.: „Wyjazd studyjny do Czech – innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych wśród Czeskich sąsiadów” który odbędzie się w dniach 20-22.08.2018 r.

Woda jest surowcem strategicznym, dlatego pobór jej jest regulowany prawnie. Bez jakiegokolwiek pozwolenia możemy korzystać dla celów domowych i gospodarczych z zasobów wody powierzchniowej znajdującej się w granicach gruntów właściciela. Dotyczy to wody zgromadzonej w jeziorach oraz innych stojących zbiornikach wodnych (stawy, rowy), które nie mają ciągłego odpływu lub dopływu wód powierzchniowych.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu województwie łódzkim.

Lista warsztatów:

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Od 26 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać wymagania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Program azotanowy).

Wymagania dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z firmą LIC i Panem Pawłem Węgelewskim (firma RWB – Rotacyjny Wypas Bydła) zorganizowali seminarium wyjazdowe w Wielkiej Brytanii dla rolników, doradców i przedstawicieli mleczarni (Spółdzielnia Mleczarska Ryki).  Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Lydney Park Estate w zachodniej części Anglii – hrabstwo Gloucestershire.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które odbędą:

Róże z kolekcji Babylon Eyes zachwycają swoją urodą i wyjątkowością zdobywając międzynarodowe nagrody. Wywodzą się z róż perskich, a ich twórcą jest Martijn Ilsing-właściciel firmy Interplant Roses B. V. Róże te mają nieduże kwiaty wybarwiające się na różne kolory. Ich cechą charakterystyczną jest barwna plamka w ich środku. Bardzo długo i intensywnie kwitną (wiosna - jesień).