W Domu Pracy Twórczej, ulokowanym w malowniczym Kazimierzu Dolnym, w dniach 6-7.03 odbyła się 55 Naukowa Konferencja Pszczelarska zorganizowana przez Zakład Pszczelnictwa IO w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Wśród zaproszonych gości był dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis.

Dnia 6 marca 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie w produkcji roślin strączkowych” zorganizowana przez LODR w Końskowoli – Zespół Produkcji Roślinnej. Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis.

W dniu 20 marca 2018 roku w Sadzie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbędzie się pokaz cięcia drzew owocowych, podczas którego zaprezentowane będą zasady cięcia przedstawione w n/w opracowaniu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się efektami pracy zestawu do mechanicznego konturowego cięcia drzew.

Po raz kolejny sala konferencyjna Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku stałą się miejscem, w którym Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie  z tematyki uprawy owoców miękkich, które odbyło się 2 marca. Tak jak poprzednie, i tym razem szkolenie pt. „Uprawa roślin sadowniczych-jagodowe” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rolników z terenu powiatu kraśnickiego, więc wypełniona sala nie zaskoczyła organizatorów.

W miniony weekend 3-4 marca, już po raz jedenasty, odbyły się w Lublinie dwudniowe targi AGRO-PARK. Oferta imprezy branżowej skierowana była głównie do właścicieli gospodarstw rolnych, hodowców oraz osób uczących się w szkołach o profilu rolniczym.

W targach udział wzięło grono firm skupionych wokół branży rolniczej. W pawilonach, odwiedzający mogli obejrzeć szeroką gamę maszyn i urządzeń rolniczych.

W dniu 2 marca w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja warzywnicza „Agrotechnika uprawy warzyw polowych w kierunku wyższych i lepszych jakościowo plonów”. Uczestniczyło w niej 47 warzywników z województwa lubelskiego. Spotkanie w imieniu Dyrektor LODR w Końskowoli otworzył kierownik Działu Technologii Produkcji Dariusz Krzywiec.

Szkolenie dla Producentów Mięsa Wołowego współorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, które odbyło się w Końskowoli otworzył Dyrektor LODR Sławomir Plis oraz Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 17 lutego bieżącego roku IX  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno – Rolniczej w Grabanowie.

Poziom spożycia wołowiny w Polsce wzrasta od 2011 roku, obecnie wynosi niewiele ponad 2 kg na osobę (wg danych GUS na 2017 rok). Jednak mięso to nadal uważane jest za towar luksusowy głównie ze względu na cenę. Na rodzimym rynku wołowina dobrej jakości jest trudnodostępna. Cielęta wykorzystywane do produkcji wołowiny pochodzą najczęściej od producentów mleka, ich opas jest mniej efektywny a uzyskana wołowina nie posiada cenionych cech np. marmurkowatości, jak również uzyskuje się zbyt małe ilości najbardziej cennych części – mięśni grzbietu, rostbefu, antrykotu i polędwicy.

Termin wiosennego nawożenia azotem na plantacjach ozimin jest przeprowadzany zwykle w okresie wiosennego krzewienia zbóż, najczęściej w trakcie lub tuż po ruszeniu wegetacji. Na terenie woj. lubelskiego zwykle jest to pierwsza połowa marca. W ostatnich latach wznawianie wegetacji zbóż ulega coraz to większym przesunięciom w wyniku skrajnie różnych warunków pogodowych jakie obserwujemy na przedwiośniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową formę pomocy finansowej przeznaczoną dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę producenta.

Corocznie firma Syngenta przeprowadza konferencję adresowaną dla rolników naszego regionu. W bieżącym roku spotkanie odbyło się w Lublinie. Poruszono na niej wiele ciekawych zagadnień dotyczących nowoczesnego rolnictwa oraz przedstawiono ostatnie osiągnięcia firmy.

Dnia 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Podjęto decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru nowych odmian soi.

Do 12 aktualnie zarejestrowanych odmian, dołączy 5 nowości:

W dniach 15 i 16 lutego w Józefowie nad Wisłą nastąpiła inauguracja kolejnej edycji Dni Doradztwa Rolniczego. Coroczne szkolenia organizowane są w każdej gminie Powiatu Opolskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem rolników. Również w tym roku w spotkaniach z rolnikami uczestniczą przedstawiciele BP ARiMR, PT KRUS, SANEPID-u i PIORiN -u w Opolu Lubelskim.

W lutym trwa zazwyczaj jeszcze zima i podobnie jak w styczniu pszczoły nie powinny być niepokojone. Jednakże w ostatnich latach ze względu na zmieniającą się pogodę coraz częściej obserwować można obloty pszczół w drugiej i trzeciej dekadzie lutego. W takim wypadku jeżeli zapowiada się ciepła aura, pszczelarz powinien przygotować pasieczysko na pierwszy oblot i być w tym czasie na pasiece aby obserwować jego przebieg oraz dokonać niezbędnych prac.

Projekt ustawy z 15 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o paszach przewiduje zmianę terminu wprowadzenia zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem surowców genetycznie modyfikowanych z 1 stycznia 2019 na 1 stycznia 2024r. W tym czasie powinien się zakończyć rządowy program mający na celu zwiększenie wykorzystania polskich roślin białkowych w produkcji pasz dla zwierząt. Termin wejścia zakazu stosowania pasz z dodatkiem GMO był już trzykrotnie przesuwany : 12 sierpnia 2008, 1 stycznia 2017 oraz 1 stycznia 2019.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje w naszym kraju obligatoryjne wprowadzenie zasad integrowanej ochrony w rolnictwie w tym również w uprawach sadowniczych. Jedną z zasad integrowanej ochrony roślin jest wykorzystanie metod nie chemicznych w ograniczaniu groźnych z gospodarczego punktu widzenia szkodników  w jagodnikach.

Konferencja ”Jagodowe trendy” odbyła się w dniach 7-8 lutego 2018. Była to już czternasta edycji Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy” w Kraśniku. Udział w Konferencji wziął dyrektor LODR w Końskowoli pan Sławomir Plis. W spotkaniu uczestniczyli również Krzysztof Dziewulski – dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kazimierz Choma – Dyrektor OT KOWR w Lublinie.

W dniu 05.02.2018 r. PZDR Ryki zorganizował szkolenie pod hasłem – ”Integrowana ochrona truskawek i malin”, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Rykach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem plantatorów owoców miękkich i zgromadziło 65 ogrodników z powiatu ryckiego.

W obecnej chwili przy produkcji owoców miękkich oczekuje się by miały one po pierwsze odpowiednia jakość, po drugie by były  zdrowe i bezpieczne dla konsumenta.