Po raz kolejny w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,  16 marca 2018 roku zorganizowano Wojewódzką Konferencję Sadowniczą pt. Hodowla i perspektywy produkcji porzeczek. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis prezentując jednocześnie działalność Ośrodka.

Jak wskazują wyniki  badań przeprowadzonych przez LODR w Końskowoli nie ma na chwilę obecną powodów do zmartwień w związku z przezimowaniem zbóż i rzepaku (wykres 1) (tab. 1). Mimo, że na przełomie lutego i marca odnotowano znaczne spadki temperatur to nie odbiło się to w sposób istotny na kondycji roślin.W pierwszej dekadzie marca pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego.

Czytaj więcej: Jak przezimowały zboża...

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli kontynuuje cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbyły się w dniach 13-15 marca 2018 r.

Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek były tematem przewodnim konferencji wojewódzkiej, która odbyła się 8 marca w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Spotkanie uroczyście otworzył Dyrektor LODR Sławomir Plis. Przybyłych licznie producentów malin i truskawek oraz wykładowców przywitał kierownik Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła ponad 140 uczestników.

Konferencja „Z innowacją w przyszłość - wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 07.03.2018 r. w Klimkach w Parisel Palace Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe. Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Miasto Łuków.

W Pasiece Hodowlanej „Pożóg” w dniach 8-9.03.2018 odbyło się szkolenie dla osób pragnących założyć własne pasieki oraz początkujących pszczelarzy. Spotkanie otworzył dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis. Zajęcia teoretyczne obejmowały tematy od zagadnień prawnych, wymagań terenowych i lokalowych, typów uli i ich zalet oraz wad, pożytków, biologii pszczół, po gospodarkę pasieczną oraz choroby i sposoby ich zwalczania.

W Domu Pracy Twórczej, ulokowanym w malowniczym Kazimierzu Dolnym, w dniach 6-7.03 odbyła się 55 Naukowa Konferencja Pszczelarska zorganizowana przez Zakład Pszczelnictwa IO w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Wśród zaproszonych gości był dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Sławomir Plis.

Dnia 6 marca 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie w produkcji roślin strączkowych” zorganizowana przez LODR w Końskowoli – Zespół Produkcji Roślinnej. Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis.

W dniu 20 marca 2018 roku w Sadzie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbędzie się pokaz cięcia drzew owocowych, podczas którego zaprezentowane będą zasady cięcia przedstawione w n/w opracowaniu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się efektami pracy zestawu do mechanicznego konturowego cięcia drzew.

Po raz kolejny sala konferencyjna Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku stałą się miejscem, w którym Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie  z tematyki uprawy owoców miękkich, które odbyło się 2 marca. Tak jak poprzednie, i tym razem szkolenie pt. „Uprawa roślin sadowniczych-jagodowe” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rolników z terenu powiatu kraśnickiego, więc wypełniona sala nie zaskoczyła organizatorów.

W miniony weekend 3-4 marca, już po raz jedenasty, odbyły się w Lublinie dwudniowe targi AGRO-PARK. Oferta imprezy branżowej skierowana była głównie do właścicieli gospodarstw rolnych, hodowców oraz osób uczących się w szkołach o profilu rolniczym.

W targach udział wzięło grono firm skupionych wokół branży rolniczej. W pawilonach, odwiedzający mogli obejrzeć szeroką gamę maszyn i urządzeń rolniczych.

W dniu 2 marca w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja warzywnicza „Agrotechnika uprawy warzyw polowych w kierunku wyższych i lepszych jakościowo plonów”. Uczestniczyło w niej 47 warzywników z województwa lubelskiego. Spotkanie w imieniu Dyrektor LODR w Końskowoli otworzył kierownik Działu Technologii Produkcji Dariusz Krzywiec.

Szkolenie dla Producentów Mięsa Wołowego współorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, które odbyło się w Końskowoli otworzył Dyrektor LODR Sławomir Plis oraz Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 17 lutego bieżącego roku IX  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno – Rolniczej w Grabanowie.

Poziom spożycia wołowiny w Polsce wzrasta od 2011 roku, obecnie wynosi niewiele ponad 2 kg na osobę (wg danych GUS na 2017 rok). Jednak mięso to nadal uważane jest za towar luksusowy głównie ze względu na cenę. Na rodzimym rynku wołowina dobrej jakości jest trudnodostępna. Cielęta wykorzystywane do produkcji wołowiny pochodzą najczęściej od producentów mleka, ich opas jest mniej efektywny a uzyskana wołowina nie posiada cenionych cech np. marmurkowatości, jak również uzyskuje się zbyt małe ilości najbardziej cennych części – mięśni grzbietu, rostbefu, antrykotu i polędwicy.

Termin wiosennego nawożenia azotem na plantacjach ozimin jest przeprowadzany zwykle w okresie wiosennego krzewienia zbóż, najczęściej w trakcie lub tuż po ruszeniu wegetacji. Na terenie woj. lubelskiego zwykle jest to pierwsza połowa marca. W ostatnich latach wznawianie wegetacji zbóż ulega coraz to większym przesunięciom w wyniku skrajnie różnych warunków pogodowych jakie obserwujemy na przedwiośniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową formę pomocy finansowej przeznaczoną dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę producenta.

Corocznie firma Syngenta przeprowadza konferencję adresowaną dla rolników naszego regionu. W bieżącym roku spotkanie odbyło się w Lublinie. Poruszono na niej wiele ciekawych zagadnień dotyczących nowoczesnego rolnictwa oraz przedstawiono ostatnie osiągnięcia firmy.

Dnia 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Podjęto decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru nowych odmian soi.

Do 12 aktualnie zarejestrowanych odmian, dołączy 5 nowości: