Od 17 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące pomocy przy pracach sezonowych – poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Ustawa wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Umowa z takim pracownikiem może być zawarta maksymalnie na 180 dni w jednym roku kalendarzowym. Obowiązkowo musi być zawarta w formie pisemnej.

Ochrona upraw warzyw gruntowych przed szkodnikami rokrocznie przysparza wiele problemów. Powodem złej oceny terminu nalotu szkodników na uprawy jest brak systematycznie przeprowadzanej lustracji oraz zmieniające się rokrocznie warunki pogodowe. W uprawach kapustnych gdzie najgroźniejszym szkodnikiem jest śmietka kapuściana lustracje powinny być wykonywane na przełomie kwietnia i maja, kiedy gleba osiągnie 10°C. Muchy wiosennego pokolenia odwiedzają wtedy kwitnące chwasty i rośliny uprawne w celu uzupełnienia braków pokarmowych.

Niemal w każdym większym sklepie spotykamy obecnie półki z tak zwaną „zdrową żywnością”. Jakie jest jednak znaczenie tego modnego ostatnio hasła? Przepisy prawa krajowego i europejskiego definiują słowa: „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”. Charakteryzują one produkty wyprodukowane w tym samym systemie jakości i są nazwami zastrzeżonymi dla produktów spełniających wymogi określone w regulacjach wspólnotowych, czyli produkowanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

W związku ze zbliżającym się sezonem uprawy zbóż, zbiorów owoców i warzyw przypominamy osobom, które zajmują się produkcją pierwotną o konieczności dokonania rejestracji prowadzonej działalności w siedzibie właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W dniu 27 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się piąte spotkanie w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz czterech ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestniczący w spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Zgodnie z intencją tego dokumentu, każdy rynek ma mieć opracowaną tzw. strategię wykonawczą, w tym sektor wołowiny. Działania te mają zapewnić opłacalność produkcji i stabilizację  na rynkach rolnych.

Po raz  VI w minioną niedzielę (06.05.2018 r.) na placu wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością wśród wystawców, jak i osób odwiedzających. W tym roku uczestnicy kiermaszu spotkali się z bogatą ofertą roślin. Wystawcy zadbali, aby każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Uwagę kupujących przyciągały wielobarwne rośliny balkonowe i rabatowe jak pelargonie, petunie, niecierpki, begonie, lobelie, werbeny oraz bardzo popularne hortensje.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja dotycząca „Perspektyw rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego”. Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, a uczestniczyli w nim: Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektorzy i przedstawiciele Departamentu Finansów; Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedstawiciele Biura Jakości Handlowej w GIJHARS, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Rolnicy i producenci, którzy zarejestrowali Rolniczy Handel Detaliczny.

Za nami półmetek składania wniosków o dopłaty przy pomocy aplikacji eWniosekPlus. Przy jej pomocy wypełniane są również wnioski o płatności rolnośrodowiskowe i ekologiczne. W związku z coraz mniejszą ilością czasu pozostającą do końca tegorocznej kampanii wnioskowej Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca do kontaktu w celu umówienia dogodnego terminu uzupełnienia wniosku o płatności ekologiczne lub rolnośrodowiskowe oraz sporządzenia planów działalności.

Głos pszczelarzy dotyczący przeprowadzania właściwej ochrony chemicznej roślin. Praca pszczół i innych owadów zapylających jest bezcenna. Nadszedł okres kiedy pszczoły rozpoczęły intensywną pracę w polu i jednocześnie zaczęło się stosowanie środków chemicznych w celu ochrony upraw przed szkodnikami, grzybami i chwastami. Środki chemiczne mają chronić, ale nie zabijać. Dlatego pszczelarze apelują, żeby chemiczną ochronę roślin wykonywać zgodnie z zasadami i instrukcjami zawartymi na opakowaniach.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216) nakłada na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obowiązek realizacji nowych zadań w zakresie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego w Polsce. Wspomniana ustawa nakłada również na producentów surowca tytoniowego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca.

Corocznie w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbywa się spotkanie producentów orzechów laskowych i włoskich oraz sadzonek leszczyny, które jest organizowane przez Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.W tym roku wydarzenie odbyło się 15 kwietnia i uczestniczyło w nim 80 osób.Przewodnim tematem szkolenia było pytanie JAKIE ORZECHY SADZIĆ? oraz POKAZ MECHANICZNEGO CIĘCIA LESZCZYNY, który odbył się w na plantacji leszczyny LODR w Końskowoli.

Nieubłaganie zbliża się czas prac sezonowych w polu, dlatego warto zwrócić uwagę na zmiany, które dotyczą pracowników zatrudnianych do pomocy przy zbiorach. Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach. W ramach tej umowy rolnicy będą podpisywali umowy z pracownikami sezonowymi. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone na potrzeby rolników, którzy z takiej pomocy korzystają przy zbiorach owoców lub warzyw. Umowa ta będzie umową cywilnoprawną zawieraną przez rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne z osobą która będzie pomagała przy zbiorach.

Od wczoraj niektóre media, głównie internetowe publikują nieprawdziwe informacje o nagrodach w instytucjach administracji obsługującej sektor rolny. Przekazywanych jest w nich wiele nieścisłości i przekłamań. Przede wszystkim suma nagród wypłaconych w 2017 roku pracownikom ministerstwa i podległych mu instytucji, wyniosła 139,5 mln złotych (brutto), a nie jak podają media 173 mln zł. Kwota 139,5 mln złotych (nagród brutto), została przyznana prawie 28 tysiącom osób zatrudnionych w tych jednostkach. Oznacza to, że średnia miesięczna nagroda wyniosła 419 zł brutto na osobę.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kwietniowy cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 16-18 kwietnia 2018 r.

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna, świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Jednocześnie to właśnie na przedwiośniu notuje się wzrost pożarów na łąkach i nieużytkach. W 2017 roku stanowiły one 32% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej z nich występowało w marcu i kwietniu. Czy w tym roku będzie to wyglądało podobnie?

Selen należy do składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Zarówno jego nadmiar, jak i niedobór, skutkuje różnymi zaburzeniami. Bierze on udział w procesach biochemicznych i fizjologicznych. Badania wskazują, iż posiada właściwości przeciwutleniające. Jego obecność stwierdzono w enzymach ważnych związków, które chronią erytrocyty i błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników. Dlatego też nazwany jest pierwiastkiem młodości, ponieważ zapobiega chorobom zwyrodnieniowym związanym z wiekiem.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Dyrektor LODR w Końskowoli, Sławomir Plis, gościł na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie spotkał się ze studentami kierunku Doradztwa w Obszarach Wiejskich. Podczas spotkania zaprezentował słuchaczom zakres działalności Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawił rys historyczny Ośrodka. Ponadto opowiedział o obiektach dydaktycznych LODR oraz omówił prace poszczególnych działów.

Wiele informacji na temat nowych gatunków i perspektyw ich uprawy Polsce przekazano  podczas XIV Międzynarodowej  Konferencji Sadowniczej "Jagodowe Trendy 2018", która odbyła się w Kraśniku. Podczas spotkań zaprezentowano miedzy innymi cykl wykładów poświęconych wciąż mało znanemu gatunkowi jakim jest Dereń jadalny (Cornus mas).

Do 14 sierpnia 2018 roku (oraz do 150 dni od wydania decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  nakazu wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF) można składać wnioski o Pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń.