Dofinansowanie oraz pomoc merytoryczna  dla rolników uprawiających ekologiczne warzywa  oraz dla rolników, którzy podejmą się ekologicznej uprawy warzyw!

Zgłoszenia do 20 września 2018 roku.

Fundacja Agrinatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny zapraszają rolników  do udziału w dwóch projektach:

Gospodarzem tegorocznych dożynek w powiecie krasnostawskim była Gmina Siennica Różana.  Odbyły się one dnia 26 sierpnia 2018 r. w Siennicy Różanej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu delegacji z wieńcami dożynkowymi. Następnie odbyła się msza św. odprawiona w intencji rolników za szczęśliwie zebrane plony.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń o zwierzętach do Systemu IRZ. Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Portal IRZplus znacznie ułatwi składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt np. kupno-sprzedaż.

W tym roku obchodzimy 60-lecie powstania Pasieki Hodowlanej „Pożóg”. Uroczystości rocznicowe odbyły się 26 sierpnia 2018 roku. W naszym święcie uczestniczyło ponad 200 osób. Zgromadziło się w tym dniu wielu pszczelarzy i osoby reprezentujące instytucje oraz media lokalne i o zasięgu krajowym. Od 1958 roku Pasieka działająca przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odgrywa istotną rolę w prowadzeniu hodowli zarodowej, wdrożeniu do pasiek nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej, popularyzowaniu zapylania upraw.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa podkarpackiego pn.: „Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina, soków – alternatywą dla lubelskich rolników”  który odbędzie się w dniach 18-20.09.2018 r.

24 sierpnia br. dyrektor LODR w Końskowoli, Sławomir Plis, był gościem programu „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku” emitowanym na antenie TVP 3 Lublin , w trakcie którego zapraszał widzów na obchody 60-lecia Pasieki Hodowlanej Pożóg. Rozmowę z dyrektorem Sławomirem Plisem obejrzeć można pod adresem

http://lublin.tvp.pl/38640086/24-sierpnia-2018r 

W dniach 8-9 września 2018 roku w Licheniu Starym odbędzie się VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie Polska Gospodyni jako organizator tego wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje z terenów wiejskich. Pierwszego dnia zjazdu 8 września 2018 roku (sobota) gospodynie podczas Jarmarku Kulturowego zaprezentują swój dorobek który dotyczy lokalnej kultury i tradycji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię promocyjno- informacyjną na temat zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W największych miastach Polskich zostanie zorganizowanych 10 wakacyjnych targów owocowo- warzywnych. Wyżej wymienione targi zostaną zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oraz będą wspierane kampanią edukacyjno-informacyjną w prasie, radiu, a także telewizji.

9

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają do bezpłatnego udziału w operacji składającej się z  konferencji połączonej z wizytami studyjnymi w małych przetwórniach pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno - spożywczym”

Polska Organizacja Turystyczna w dniach 5-7 października 2018 roku, organizuje piątą edycję akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Celem akcji jest prezentacja oraz promocja ogólnopolskiej oferty turystycznej. Ponadto zachęcanie Polaków, do korzystania z licznych atrakcji oraz usług turystycznych, które proponowane są przez różne podmioty świadczące nie tylko usługi turystyczne, ale również inne usługi powiązane z turystyką. Do akcji tej zgłaszają się przedsiębiorcy z branży turystycznej, którzy zgłaszają swoje oferty, a turyści korzystają z nich w obniżonych cenach.

Jabłonie, tak jak większość drzew owocowych wymagają corocznego cięcia. Z reguły przeprowadza się je w okresie zimowym i na przedwiośniu. Tym samym narusza się pewien stan równowagi między częścią nadziemną (koroną) a częścią podziemną, jaką osiągnęło drzewo jesienią poprzedniego roku. Cięcie zimowe z reguły narusza tę równowagę. Zgromadzone  zapasy substancji  pokarmowej w systemie korzeniowym, pniu i grubych gałęziach powodują napór nieumiarkowanego wzrostu w drzewie.

Ponownie przypominamy o szkodliwości barszczu Sosnowskiego, który jest bardzo niebezpieczny i powoduje oparzenia. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina należąca do rodziny baldaszkowatych. Uprawiana kiedyś jako roślina uprawna - teraz  jest rośliną inwazyjną występującą niemal w całym kraju. Rozprzestrzenia się za pomocą nasion z wiatrem i wodą, a także na zwierzętach lub przypadkowo przez człowieka.

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży.

„Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych może odbyć każdy pełnoletni rolnik posiadający prawo jazdy kat. B lub T. Kurs taki jest z jednej strony nieobowiązkowy ale z drugiej niezbędny”. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych w dniach 1 – 17 sierpnia br. Wzięło w nim udział 32 rolników.

Operatorzy i firmy kajakowe: DZIKI RAJ, NAKANU, KAJAKKAMIL, KEMPING „Zielona Dolina”, Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne – Krzysztof Wawerek serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spływie kajakowym pn. „100 kajaków na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku.

Zachęcamy do obejrzenia dwóch filmów cyklu „Rolniku, co zrobić aby zarobić?”, którego celem jest promocja ekoinnowacji w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat poprzez produkcję i prezentację filmów.

Pierwszy film pt. „Ekologiczne kozy” przedstawia ekologiczną hodowlę kóz, jako alternatywny kierunek produkcji dla małych gospodarstw.

Od 27.08.2018 do 14.09.2018 będzie trwał nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producentów świń na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych

Stowarzyszenie "Dla Folkloru" zaprasza na II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "World Wide 2018".

W dniach od 18 do 26 sierpnia 2018 r., w Puławach i okolicznych miejscowościach, ze swoim programem wystąpią zespoły folklorystyczne z całego świata.

Podczas trwania tego wydarzenia, będziemy mogli podziwiać bogactwo folkloru ośmiu różnych państw. W tym roku swoje umiejętności zaprezentują grupy z Litwy, Meksyku, Ukrainy, Egiptu, Serbii, Bułgarii, Turcji i Polski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn.: „Wyjazd studyjny do Austrii jako działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla osób wdrażających innowacje na obszarach wiejskich” 

który odbędzie się w dniach 4-7.09.2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że będzie pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.  O taką pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy  u których wystąpiły szkody w uprawach wynoszące co najmniej 30%. Rolnicy o pomoc będą ubiegali się w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne wizyty studyjne. Udział w wyjazdach mogą wziąć osoby z całej Polski. Pierwszy wyjazd organizowany jest w dniach 26-28 września 2018 roku na Podkarpacie w ramach operacji Turystyka Kulinarna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o pomocy, skierowanej do rolników poszkodowanych w związku z klęską suszy jaka dotknęła wiele regionów Polski. Po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w następującej formie:

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, ,,Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowany na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pn.: „Wyjazd studyjny do Czech – innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych wśród Czeskich sąsiadów” który odbędzie się w dniach 20-22.08.2018 r.

Woda jest surowcem strategicznym, dlatego pobór jej jest regulowany prawnie. Bez jakiegokolwiek pozwolenia możemy korzystać dla celów domowych i gospodarczych z zasobów wody powierzchniowej znajdującej się w granicach gruntów właściciela. Dotyczy to wody zgromadzonej w jeziorach oraz innych stojących zbiornikach wodnych (stawy, rowy), które nie mają ciągłego odpływu lub dopływu wód powierzchniowych.