Bardzo dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA za zorganizowanie dla naszych doradców szkolenia, które odbyło się 21-22.07.2021 r. w Końskowoli. Całe szkolenie prowadziła Pani prezes FDPA Monika Szymańska. Pierwszego dnia wykłady prowadziły pracownicy Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego: dr hab. Jacek Walczak i dr Wojciech Krawczyk oraz dr inż. Zuzanna Jarosz z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Pan dr hab. Jacek Walczak przeprowadził wykłady na temat „Zmiany klimatu - wyzwanie naukowe, polityczne czy może praktyczne? Zagadnienia formalno-prawne, miejsce sektora rolnego w dyskusji nt. zmian klimatu” oraz „Praktyki rolnicze ograniczające emisje gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej”. Kolejny wykładowca mówił o znaczeniu instrumentów WPR w realizacji polityki klimatycznej w latach 2014-2020 oraz omówił założenia po 2020 r. - Jakie są źródła finansowania praktyk korzystnie oddziałujące na klimat. Przedstawił wymiar ekonomicznych działań ograniczających emisje i działań adaptacyjnych do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego. Natomiast Pani dr inż. Zuzanna Jarosz opowiedziała o praktykach rolniczych ograniczających emisje gazów cieplarnianych w produkcji roślinnej oraz adaptacje polskiego rolnictwa do zmian klimatu.

Drugi dzień szkolenia odbył się w terenie, pierwsza część została przedstawiona na poletkach doświadczalno-wdrożeniowych w Pożogu II gdzie pracownik LODR w Końskowoli Pan Krzysztof Kurus opowiedział  o uprawie uproszczonej oraz przedstawił park maszynowy. Przedstawił jak jest stosowane ograniczenie uprawy płużnej na poletkach, jak również opowiedział o czynnikach zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. W  drugiej części dnia wszyscy przemieścili się do Biogazowni „Piaski” gdzie właściciel  opowiadał o praktykach służących ograniczeniu emisji w produkcji zwierzęcej na podstawie pozyskiwania biogazu z kukurydzy i serwatki. Na koniec szkolenia uczestnicy udali się do Strefy Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprzu gdzie została zaprezentowana praktyka służąca ochronie gleby i systemów hydrologicznych.

Biogazownia Piaski

Omówienie parku maszynowego znajdującego się na poletkach

Przedstawienie doświadczenia z bobikiem

Przedstawienie na polu wyników badań w zbożach

Przedstawienie poletek ze zbożami

Przedstawienie poletka z międzyplonami

Strefa Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza

Wykład  na poletkach doświadczalno wdrożeniowych LODR w Końskowoli

Wykład na poletkach doświadczalno wdrożeniowych LODR w Końskowoli

 

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili sobotę 26 czerwca spędzić razem z nami na Zielonym AgroPikniku Młodych Rolników. Impreza miała charakter plenerowy, w trakcie której można było wziąć udział w wykładach, panelach dyskusyjnych, podziwiać przygotowane poletka odmianowe, maszyny oraz pokazy kulinarne.

Na stronie internetowej popularnej gazety adresowanej do rolników „ Farmer” ukazał się materiał filmowy dotyczący doświadczeń i nowych technologii w uprawie rzepaku ozimego, które stosujemy na polu LODR w Pożogu. W materiale filmowym poruszane są zagadnienia związane z uprawą rzepaku wraz z rośliną ochronną, omawiane są warianty uprawy z zastosowaniem różnych norm i terminów siewu, a także mówimy o uprawie rzepaku w technologii bezorkowej. Pan Krzysztof Kurus – specjalista LODR ds. zbóż i rzepaku opowiada również o stanie plantacji, stosowanym nawożeniu i ochronie.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dzień Ziemniaka 2020 - relacja telewizyjna Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 13 września 2020 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przy współudziale Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn, pokazy kulinarne. W namiocie wykładowym słuchaliśmy wystąpień ekspertów związanych z produkcją i przetwarzaniem ziemniaka. Odwiedziło nas wielu rolników i doradców również spoza województwa. Całość wydarzenia w Pożogu transmitowała telewizja TVP 3 Lublin.

W piątek 13.09.2019 roku na poletkach doświadczalno – wdrożeniowych w Pożogu po raz pierwszy odbył się Lubelski Dzień Ziemniaka, którego gospodarzem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.  Uroczystość rozpoczął oficjalnym przemówieniem dyrektor LODR Wiesław Orzędowski, który przypomniał ogromne znaczenie ziemniaka nie tylko w celach kulinarnych, ale również w polskiej kulturze i tradycjach. Współorganizatorami oraz sponsorami wydarzenia były firmy wyspecjalizowane w produkcji sadzeniaków: Agrico Polska, HZ Zamarte oraz PMHZ Strzekęcin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz firma nawozowa ADOB. Spotkanie skierowane było dla rolników uprawiających ziemniaki.