Opis pola doświadczalno-wdrożeniowego w Pożogu II.

Pole doświadczalno–wdrożeniowe w Pożóg II, położone jest w północno zachodniej części wyżyny lubelskiej, na styku dwóch subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Małego Mazowsza. Pożóg II wyniesiony jest na ok. 164 m nad poziom morza. Obszar ten, charakteryzuje się klimatem umiarkowanie kontynentalnym. Średnia roczna temperatura wynosi 7,6 oC, średni opad ok. 600 mm. Obiekt leży na glebie pseudobielicowej, wytworzonej z lessu, należącej do kompleksu pszennego dobrego, kl. III a. Dobra jakość gleby, oraz wysoka kultura rolna, zapewniająca utrzymanie urodzajności, stwarza możliwości uprawy wielu gatunków roślin i uzyskiwania dobrych plonów. Nawożenie mineralne wynika z systematycznych badań zasobności gleby i stosowane jest zgodnie z zapotrzebowaniem roślin na podstawowe składniki nawozowe, dzięki prawidłowemu zmianowaniu utrzymywany jest dodatni bilans substancji organicznej w glebie, zgodnie z założeniami dobrej praktyki rolniczej.

Prezentowane są tu kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, przemysłowych i pastewnych. W ramach kolekcji odmian są uprawiane nowe odmiany roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych. Kolekcje spełniają zarówno rolę poznawczą - w jednym miejscu można porównać rozwój wielu odmian danego gatunku, jak również dydaktyczną - rolnicy, doradcy, studenci i uczniowie szkół rolniczych mogą zaobserwować przebieg rozwoju roślin i odporność na agrofagi. Poza tym na obiekcie prezentowane są doświadczenia ścisłe przede wszystkim ze zbożami i okopowymi, które są elementem krajowej sieci Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Dodatkowo prowadzi się badania nad różnymi systemami uprawy, sprawdzana jest skuteczność konkretnych środków ochrony roślin i nawozów. Porównuje się  ich zakres działania z obiektami kontrolnymi i testuje całe programy ochrony roślin.  Od rok 2016 pole służy również jako obiekt gdzie prowadzony jest monitoring występowania agrofagów w ramach ogólnopolskiej „Platformy Sygnalizacji Agrofagów” nadzorowanych przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

W skład pola wchodzi cztery działki ewidencyjne, podzielone na 10 obiektów doświadczalnych. Na obiektach 1 - 5 od roku 2007 ustalony jest stały płodozmian: Okopowe – Zboża jare – Strączkowe - Zboża Ozime - Rzepak. Na pozostałych obiektach uprawiana jest min. kukurydza, soja, mieszanki traw, mieszanki poplonowe oraz prowadzone są doświadczenia ścisłe.

Fot. Widok na pole doświadczalno – wdrożeniowe z lotu ptaka.

Oprac. Krzysztof Kurus