Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy LODR w Końskowoli

 

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora LODR w Końskowoli.

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1176), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał następujące osoby do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy LODR w Końskowoli:

 • Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi: Agnieszka Filipek.
 • Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego: Tomasz Solis.
 • Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego: Ewa Szałachwiej.
 • Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej: Gustaw Jędrejek, Waldemar Rzepecki.

 

Przedstawiciele zgłoszeni przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa:  

 • Andrzej Rusiński – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”,
 • Krzysztof Głuchowski – Niezależny Samorządny Związek zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 • Robert Kuźniarz – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.
 • Mariusz Gołębiowski - Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

 

Przedstawiciele zgłoszeni przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi:

 • Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Janusz Podleśny – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.
 
Przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa i działającej w obszarze województwa:
 • Mirosław Worobik – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.